Ciljevi udruge su prikladna valorizacija sveobuhvatne baštine otoka

Udruga Spasimo Bišòvo

Udruga “Spasimo Bišòvo” je nevladino i neprofitno udruženje stanovnika i zaljubljenika u otok nastalo kao reakcija na devastaciju arheološkog lokaliteta Napoje, s ciljem očuvanja kulturne, povijesne i prirodne baštine, te poticanja održivog razvoja ovog pučinskog bisera.

Kako je biševski krajobraz jedan od zadnjih primjera očuvanog srednjovjekovnog ruralnog kulturnog krajolika, zalažemo se za sveobuhvatnu zaštitu krajobrazne cjeline otoka sukladno Strategiji očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine RH.

Ciljevi inicijative su prikladna valorizacija baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturnopovijesnim i prirodnim resursima otoka kroz primjenu strategije održivog razvoja.

U konačnici, cilj inicijative je i informiranje javnosti o postojećoj degradaciji i nestajanju kulturnih i prirodnih dobara otoka Biševa slijedom nasrtaja masovnog turizma i nekontrolirane gradnje.

Potreba za osnivanjem ove Udruge proizašla je iz:

  • uočene nedovoljne posvećenosti razvoju otoka Biševa na lokalnoj i državnoj razini,
  • nedostatka međunarodne razmijene znanja i iskustava o razvoju hrvatskih otoka,
  • nedostatka svijesti o neophodnosti implementacije novih razvojnih modela/oblika koji bi pridonjeli zadržavanju stanovništva na otocima.

Djelatnost

Osnovni cilj osnivanja Udruge je zaštita, očuvanje i komunikacija kulturno-povijesne i prirodne baštine otoka Biševa, te stvaranje međunarodne platforme za poticanje razvoja novih samoodrživih zajednica na otoku.

Sukladno iskazanim ciljevima Udruga djeluje na sljedećim područjima:

  • Demokratska politička kultura
  • Kultura i umjetnost
  • Međunarodna suradnja
  • Obrazovanje, znanost i istraživanje
  • Održivi razvoj
  • Zaštita okoliša i prirode
  • Stvaranje aktivne lokalne zajednice

Zašto smo tu?

Ovom inicijativom, a u suradnji sa lokalnim stanovništvom otoka i drugim udrugama koje su uvidjele bitnost našeg rada, želimo potaknuti (u duhu Faro konvencije) uspostavu ravnoteže između sve učestalijih planiranih javnih i privatnih aktivnosti s kulturnopovijesnim i prirodnim vrijednostima otoka radi postizanja održivog korištenja njegove kulturne i prirodne baštine.

Definicija neprofitne organizacije

Neprofitni sektor obuhvaća sve pojedince i organizacije koji pomažu da društvo (p)ostane zajednica odgovornih pojedinaca okrenutih prema osobnom/obiteljskom napretku, ali i napretku zajednice. (Alfirević, N. i dr. 2013.)

Samo ime neprofitnih organizacija govori da su to sve one organizacije koje ne ostvaruju profit (ili dobit) nego za cilj poslovanja imaju ostvarenje nekog određenog javnog interesa.

Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga (država), privatnog (tržište) i građanskog (civilno društvo). Najkraće rečeno, civilno društvo jesu građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja.

Ostvarenja

Zahtjev za proglašenjem otoka Biševa područjem značajnog krajobraza

Zahtjev za proglašenjem otoka Biševa područjem značajnog krajobraza

Potreba preventivne zaštite otoka Biševa uslijed degradirajućeg smjera njegovog razvoja. …

Cijeli tekst

Astroturizam: Biševo, međunarodni park tamnog neba

Astroturizam: Biševo, međunarodni park tamnog neba

Otok Biševo – međunarodni park tamnog neba …

Cijeli tekst

Na žalbu građanske incijative doneseno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Komiže za razdoblje od 2014.-2018.

Na žalbu građanske incijative doneseno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Komiže za razdoblje od 2014.-2018.

Očitovanje ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o uočenim nepravilnostima u radu jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže (16.9.2019.) PREDMET: … iz …

Cijeli tekst

Podstranice:

Podržite nas

Podržite nas

Programi, projekti, kampanje, akcije i sve ostale aktivnosti udruge ovise o vašim donacijama. “Spasimo Bišòvo” je neprofitna udruga građana koja …

Cijeli tekst

Postani članom Udruge

Postani članom Udruge

Ako podržavate ideje i za koje se zalažemo, te želite i financijski podržati naš rad, evo prilike. Financiramo se isključivo …

Cijeli tekst

Dokumenti Udruge