Vaša donacija direktna je podrška održivom razvoju otoka Biševa!

Podržite nas

Programi, projekti, kampanje, akcije i sve ostale aktivnosti udruge ovise o vašim donacijama. “Spasimo Bišòvo” je neprofitna udruga građana koja djeluje uz pomoć potpore svojih članova i svih drugih koji podržavaju njen rad. Vaša donacija direktna je podrška zaštiti prirode i okoliša i doprinos održivom razvoju otoka Biševa!

Pomozite nam da još učinkovitije štitimo pravo javnosti na zdrav okoliš, očuvanu prirodu te doprinosimo razumnom korištenju prirodnih bogatstava na dobrobit svih građana.

I najmanja donacija nam je bitna. S njom možda nećemo spasiti otok, ali dobit ćemo poruku da podržavate naša nastojanja što nas iznimno motivira i veseli.

Doniranje je darivanje otvorenog srca kada osjećamo zahvalnost ili želimo izraziti potporu nekoj individui, zajednici, ideji ili projektu.

Doniranje je dio naše prakse velikodušnosti i suosjećanja koja pomaže ne samo onima kojima smo dali već i nama samima. Iz tog razloga, prilikom davanja donacije najbitnije je voditi se osjećajem osobnog zadovoljstva sa time kada i koliko dajemo .

Kako uplatiti donaciju?

Uplatiti donaciju udruzi možete na napraviti uplatom na žiro račun udruge u svim poslovnicama banaka, FINE, Hrvatske pošte ili putem vašeg Internet, odnosno mobilnog bankarstva.

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa:
Udruga Biševo, Porat 13, 21485 Komiža

Broj računa primatelja (IBAN)
HR2623400091111064242

BIC (SWIFT CODE) {za devizne uplate iz inozemstva}
PBZGHR2X

Model i poziv na broj odobrenja
U kućicu “model” upisati 00. U kućicu “poziv na broj primatelja” upisati datum uplate u obliku DANMJESEC (primjer 0105).

Opis plaćanja
Donacija za aktivnosti udruge Biševo (ili Članarina ukoliko se radi o uplati iste)

Iznos
Upisujete iznos donacije u kunama.

Banka
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Nakon uplate na žiro račun molimo vas da pošaljete e-mail sa sljedećim podacima na [email protected] kako bi vam poslali potvrdu o primitku donacije te vas obavještavali o radu i aktivnostima Udruge.

“U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.”

“U skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.”

“U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.”

Traženi podaci:

  • vaše ime i prezime
  • OIB i godina rođenja
  • grad
  • datum uplate
  • iznos uplate
  • e-mail adresa za kontakt

Zahvaljujemo na svakom obliku potpore!

Postani članom udruge

Članstvo može biti punopravno, pridruženo ili počasno. Samo punopravni članovi Udruge imaju pravo glasa na Skupštini.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Udruge koje vodi Tajnica. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor, a članom se postaje upisom u popis članova.

Punopravni članovi Udruge su osobe koje aktivno sudjeluju u planiranju i izvođenju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

Pridruženi članovi Udruge su osobe koje prvenstveno koriste usluge koje Udruga kroz aktivnosti pruža svim zainteresiranima. U slučaju da aktivnosti pridruženog člana doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge, pridruženi član na osobni zahtjev ili na prijedlog Upravnog odbora može postati punopravnim članom.

Počasni članovi Udruge su osobe koje su istaknuti članovi šire zajednice u temama koje su dio ciljeva Udruge i koji svojim djelovanjem podupiru rad Udruge i/ili postizanje ciljeva Udruge. Upravni odbor odlučuje o imenovanju počasnih članova Udruge, a punopravni članovi ih mogu predložiti.

Prava i obveze punopravnih članova su:
• bavljenje aktivnostima Udruge,
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
• čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
• davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge
• nadzirati rad udruge
• Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Godišnja članarina iznosi 13 eura.

Zahtjev za članstvo

    Adresa e-pošte: