Kulturni turizam: (Eko)muzej Bišovjora

Kulturni turizam: EKOMUZEJ/muzej bišovjora

Osnivanje Ekomuzeja/Muzeja Bišovjora je prvi korak pri želji za samoupravljanjem prirodnom i kulturnom baštinom kroz određivanje i oblikovanje njene prezentacije te s krajnjim ciljem očuvanje identiteta zajednice. Biševo bi time dobio platformu za očuvanje, zaštitu, istraživanje, interpretaciju i prezentaciju baštine tj. dobilo bi instrument kojim lokalno stanovništvo u suradnji s vlastima stvara prostor za unapređenje i povećanje prosperiteta unutar zajednice (Riviere, 1985.).  

Glavni interpretacijski centar/muzej bi bio smješten u prostoru bivše škole na Biševu u koju je i samu upisan veliki kulturni značaj. Muzej tako ne bi nosio vrijednost samo kroz vlastitu djelatnost već i kroz  prostor. 

Glavni ciljevi Ekomuzeja/Muzeja Bišovjora:

  • kreativno i dostojanstveno koristiti prirodnu i kulturnu baštinu te istu istraživati, očuvati, zaštititi, interpretirati i prezentirati
  • razvijati turizam, stoga i dobrobit i sudjelovanje lokalnog stanovništva
  • razvijati najviši standard kvalitete te koristiti suvremenu tehnologiju i informatizaciju u upravljanju baštinom i njenoj interpretaciji 
  • povećanje prepoznatljivosti bišovjorske kulturne i prirodne baštine u javnosti 
  • podizanje svijesti lokalne zajednice i posjetitelja o prirodnom i kulturnom značaju baštine

Riviere, Georges Henri. (1985). The ecomuseum – an evolutive definition. Museum international 37/4:182-183.