Između dva svjetska rata Biševo je imalo oko 330 stanovnika.

Stanovništvo otoka

Između dva svjetska rata broj stanovnika nastanjenih na Biševu kretao se između 320-330. Mnogo ljudi se odselilo još prije prvog svjetskog rata u razne prekomorske zemlje, trbuhom za kruhom. Izrazito velika migracija vidljiva je između dva svjetska rata kao i nakon drugog svjetskog rata kada je poprimila još drastičnije razmjere. Uglavnom je migriralo mlađe stanovništvno dok su stariji su ostajali na svojim ognjištima. S vremenom su se i oni odselili na vječni počinak u Komiži kod Sv. Mikule, tako da danas na samom početku 21. stoljeća Biševo broj 15 stalnih stanovnika.

 1910194819912011
Grad Vis5.1593.7182.1061.934
Dračevo Polje171201113
Marinje Zemlje3072463963
Milna00030
Plisko Polje88902119
Podselje1231213119
Podstražje2001713640
Rogačić00012
Rukavac1271383666
Vis4.2972.8321.9321.672
Ukupno donja poja862886174262
     
Grad Komiža4.9483.7672.2551.526
Biševo2431931415
Borovik75881712
Duboka7048013
Komiža3.5722.5882.0321.397
Oključna30419811
Palagruža2067
Podhumlje3552416032
Podšpilje211094211
Sveti Andrija34562
Žena Glava2542407046
Ukupno donja poja1.3761.179223129
     
Ukupno viška polja2.2382.065397391

Poslije prvog svjetskog rata (1920-30) jedan mali broj biševljana odselio se u Južnu Ameriku (Argentina, Čile), dok je kasnije to iseljavanje okrenuto u pravcu SAD-a (uglavnom Kalifornija), a nakon drugog svjetskog rata prema Kanadi i Australiji.

Glavne gospodarske grane koje su omogućavale egzistenciju stanovništva bile su vinogradarstvo, zatim ribolov i to ljeti lov na malu plavu ribu (srdele) i zimski ribolov, lov jastoga, kantara i ostale vrste zimskog ribolova.

U razdoblju između dva svjetska rata biševski ribari bili su vlasnici 28 mreža “Vojgi” i triju mreža “Potegače”. U vinogradarstvu bio je poznat biševski “Plavac”. Krajem devetnaestog stoljeća dok je bila još živa domaća, pitoma, loza na Biševu se proizvodilo godišnje 50-60 vagona vina. Nastupom filoksere krajem 19. stoljeća i prva dva desetljeća 20. stoljeća, površine pod lozom se stalno smanjuju čime se i proizvodnja vina prepolovila.

Nakon prvog svjetskog rata i u kasnijem razdoblju, uvođenjem u proizvodnju sadnica “merikanice”, vinogradi se postepeno obnavljaju, tako da se i proizvodnja vina povećava. U razdoblju od 30-tih do 70-tih godina 20. stoljeća proizvodnja vina na Biševu kreće se negdje od 45-50 vagona godišnje. Kao što sam već rekao, iseljenjem mladih i odlaskom starijih na vječni počinak, Biševo ostaje bez ljudi, vina, a i ribe. Danas, na samom početku 20. stoljeća, preostalih petnaestak biševljana proizvodi možda oko jedan vagon vina, s pomoću cukra možda i malo više.

Autor: Ante Jončić Škoboj, 2001.

POPISI STANOVNIŠTVA KOMIŽE U XVIII I POČETKOM XIX STOLJEĆA

Autrica: Nevenka Božanić Bezić, 1974.

Tragovi najstarijih stanovnika slikovite i pitome uvale Komiže na otoku Visu do danas još nisu otkriveni, ali je očito da je ona bila nastanjena. Na to posebno navodi naziv lokaliteta Gradac,1 koji se lagano uzdiže iznad zapadnog dijela današnjeg mjesta, a na kojem su mještani pri krčenju vinograda nalazili pod zemljom ostatke starih zidova.2 U pisanim dokumentima kao »uvala Komiža« prvi puta se spominje u XII stoljeću,3 a zatim u drugoj polovici XIII stoljeća kad je u uvali već bio sagrađen i samostan sv. Nikole.4

U dokumentima XIII, XIV i XV stoljeća poznato je i nekoliko imena viških stanovnika, ali između njih ne možemo odrediti, koji bi od njih mogli biti stanovnici uvale Komiža. U jednom dokumentu iz 1367. godine prvi put nailazimo na prezime Petrić,5 koje bi mogli povezati uz Komižu, jer se ono u kasnijim stoljećima, i sve do danas, tu sačuvalo, stoga bi se i moglo smatrati najstarijim dosada poznatim prezimenom u Komiži.

Godine 1479. spominje se majstor Juraj Čubričević, koji je uzeo u zakup vinograd na mjestu zvanom Pod Gradac od samostana sv. Nikole; 1485. kanonici kaptola u Hvaru dali su Radoju Stanišiću i njegovim nasljednicima u zakup zemljište i dozvolu da na njemu mogu u Komiži sagraditi kuću.33

Prva poznata prezimena, kad se Komiža već oblikovala kao naselje,6 nailazimo u dokumentima XVI stoljeća, a i na nadgrobnim pločama u crkvi sv. Nikole. Godine 1512. podigao je Mihovil Vitaljić, slikar, za sebe i svoje nasljednike nadgrobnu ploču s natpisom i grbom, zatim 1537. Petar Radovčić, a 1578. Ivan Pribčić.8 Početkom XVI stoljeća Komižanin Ivan Foretić obrađivao je zemlje hvarskog kaptola na otoku Biševu,9 1527. spominju se obitelji Vitaljić, Foretić, Radić, Vokijarević i Ilić,10 a 1542. godine Mate Bekulić.103 Kao vlasnici ribarskih brodova 1579. godine spominju se obitelji Slavić, Stanojević, Tomičić, Marinković, Nikolić, Ivčević, Vitaljić, Mardešić i Foretić.11 Krajem XVI stoljeća spominje se i prvi sekularni župnik, i to Komižanin Luka Pribačić,12 a 1591. godine ima u Komiži svoju trgovinu Frano Mladinović,13 koji se u dokumentima još spominje očito pod mletačkim utjecajem i kao Mladineo.14 Njegova trgovina se u dokumentima spominje još i 1633. kao vlasništvo njegovih nasljednika.15 Komižanin Marin Mladineo16 krajem XVI stoljeća radi kao pisar hvarskog kneza Pietra Longa, a glavari Komiže su u to vrijeme Franjo Borčić i Jakov Bogdan.17 Godine 1520. jedan Komižanin pojavljuje se i kao darovatelj crkve sv. Jere u Visu, a to je Radovan Kuljiš.18 Prva komiška prezimena nalazimo u popisima vlasnika brodova na otoku Visu. Tako su se godine 1593. sa svojim brodovima prijavili da će ići ribariti na Palagružu19 Antun de Maffio, Andrija Karuza, Frano Borčić, Marin Grgurić,20 Ivan i Miho Vitaljić pok. Nikole, Ante Maffio pok. Nikole, Matija Ivčević, Jakov i Ivan Bogdan, Luka, Ivan i Frane Foretić, Mate, Ante i Ivan Borčić, Ivan, Luka i Ante Žuanić, Vicko Stafortić, Bartul Zamberlin, Sime i Andrija Pribčić, Stjepan i Ivan Vitaljić, Mate Petrov i Mate Kuzmin Mardešić, Jakov Jončić, Petar Zorotović i Nikola Božanić, a godine 1597. spominje se Vicko Jončić i Antun Borčić, koji, iako su vlasnici brodova, imaju i oznaku »magistro«, što je znak da su imali neki zanat.21

No najznačajniji dokumenat koji nam otkriva čitav niz imena stanovnika Komiže je spis hvarskog kneza i providura Pietra Semitecola iz 1612. godine, koji spominje zakupnike zemljišta samostana sv. Nikole. To su Stafortić, Hadumović, Misatović, Bogdanić, Koncarić, Ivanišević, Rađovinić, Zunanić (Žuanić), Hrenić, Rekušić_ (Reskušić), Mladinović (Mladineo), Mogilić, Carević, Budković, Šarbanučić, Bosanić (Božanić), Sorić, Zorotović, Pribčić, Skokinić, Vitaljić, Sarbanon, Repanić, Pribačić, Bogdan, Grunčić, Lokarlić iz Dubrovnika, Forti, Hunić, Razovčić, Grusidić, Orujić, Karuzić, Cikatić, Berojenić, Jončić, Mazzolini, Makarunić, Udovičić, Letičić, Biličić, Berčić (Borčić?), Ossibon, Smailović, Foretić, Borčić, Jakšić, Marinković, Bjasio (Bjažević?), Pupešić, Hrastić, Reskušić, Sabioncello, Kavrinović,213 Kovačević, Brazzan i Mardešić.21b

Iz XVII stoljeća sačuvalo se više isprava, koje u raznim prigodama spominju pojedine komiške obitelji. Tako Juraj Jakova Bogdan u svojoj oporuci 1613. godine ostavlja novac za popravak crkvice sv. Mihovila i traži da se u crkvi sv. Nikole postavi slika koju je on kupio.22 Godine 1607. spominju se vlasnice kuća Lukrecija žena Andrije Božanića i Anđela udovica Nikole Grličića,23 a zatim se spominju obitelji Zorotović, Mazolini, Jelić, Zanki i Kuljiš.24 Od godine 1625. pa sve do 1636. glavar Palagruže je Ivan Bogdan, zvan Galiot,25 imenovan od hvarskog kneza i providura, a 1637. na tom mjestu se spominje Vid Bogdan.26 Iste godine u Komiži su prokuratori Antun Jelić i Vinko Karuza.27 U prvoj polovici stoljeća spominje se i kula Mazolini,28 a posebno se ističe Matija Ivčević koji je 1681. godine sebi sagradio grob u crkvi sv. Nikole211 i podigao kapelu unutar samostanskog klaustra,30 a crkvi Gusarici poklonio srebrni reljef Gospine krunice i svijećnjake u koje je urezao svoj grb i natpis: M(atija) I(včević) i godinu MDCXCIX. Uz Ivčevića se spominje u to vrijeme i najistaknutija ličnost Komiže književnik Andrija Vitaljić,31 koji je svoja djela tiskao u Mlecima, ali nije napustio rodni kraj, gdje je bio župnik sve do svoje smrti 1737. godine. Na dograđenoj crkvi sv. Nikole postavio je natpis na latinskom jeziku, koji u prijevodu prof. Veljka Gortana glasi:

»Župnik Andrija Vitaljić oporučnim zapisom koji mu je na slobodnu upotrebu ostavio Matija Ivčević, sin Ivanov, dade uz odobrenje poštovanog opata Bartula Zeni podići ovu kapelicu unutar samostanskog klaustra godine gospodnje 1695.«

I Andrija Kuljiš ostavio je svoje ime zapisano na planiti od ljubičaste svile, koju je kao zavjet darovao 1699. godine crkvi sv. Nikole.32

U drugoj polovici XVII stoljeća na otok Vis dolaze novi stanovnici pojedine obitelji s kopna, koje su se bježeći pred Turcima stavljale pod zaštitu Mletačke Republike. Na Vis se doselilo oko četrdeset obitelji,32* smjestivši se na općinska zemljišta, ali su zauzeli i privatna, pa ih stoga stari stanovnici nisu osobito marili. Na žalost, potpunih popisa tih stanovnika nemamo, pa je teško utvrditi koje su se obitelji tada doselile u Komižu. Njih možemo otprilike odrediti prema kasnijim popisima stanovnika. Tako je poznato iz nekih isprava da se 1662. godine doselila obitelj Dorotić iz Makarskog primorja,33 a 1679. obitelj Pavla Martinisa, za kojeg isprava kaže da je bio Turčin, ali se kasnije pokrstio. Međutim to prezime nalazimo u Komiži i nešto ranije.34 Naime poznato je da se među darovateljima crkve Gusarice 1666. godine spominje i Lukrecija udova Martinis.30

Još nam jedan dokumenat iz 1675. godine donosi popis nekih prezimena na otoku Visu,36 a to su oni stanovnici koji su uživali »gracije«, to jest zemlju koju im je hvarska općina dala na obradu, između njih su i Komižani Foretić, Marinković i Vitaljić. Zatim je značajan i popis kolona koji su radili na vinogradima hvarske komune iste godine.37 To su Komižani: Arbat,73 Andrijić, Abot zvan Vitaljić,38 Bonhomo, Borčić (Filini), Božan, Batnoga,33 Bartulin,40 Biasio,41 Cesarei, Dorotić, Fioreo, Gregetti, Hrastić,42 Ivčević, Jelić, Koruca,43 Karvina,44 Kumpare,45 Kuljiš, Kumparov,46 Kurencia,47 Karuca, Mihatovi,48 Mladineo, Magnavento,49 Marinković, Martinis, Pribčić, Petrić, Spanjoli, Stanfortić, Vidović, Vitaljić, Zuanić, Zoro i Zorotović. Mnogi od tih kolona zapisani su pod nadimkom koji se uobičavao upotrebljavati u mjestima gdje je bilo više obitelji istih prezimena. Neke od njih bilo je moguće razriješiti prema nekim ispravama i kasnijim popisima stanovništva iz XVIII stoljeća, a neki su se nadimci sačuvali i sve do danas.

Godine 1711. bio je Ivan Petrić zastupnik pri gradnji crkvice sv. Antuna u Oključni, koju je bio dao sagraditi Frano Visković iz Perasta, a blagoslovio ju je župnik Andrija Kuljiš.49a Iz te obitelji bio je i Vinko Kuljiš, prvi komiški javni bilježnik, koji je djelovao u drugoj polovici XVIII stoljeća.50

Početkom XVIII stoljeća prokurator Komiže je Antun Mardešić,51 a u ispravama susrećemo prezimena Torre, Nikolić, Kuljiš, Borčić, Privčić, Bogdanović, Krile, Martinis i Petrašić.52 U to1 vrijeme rade u crkvi sv. Nikole zidari Vicko Marinković i Antun Vitaljić Sokol.523

Iz 1721. godine sačuvao se popis novih stanovnika na otoku Visu,53 pa iz njega ponovno možemo vidjeti koje su obitelji tada živjele u Komiži. To su: Burić, Dorotić, Stanić, Suić, Ćurluk,54 Radić, Bartičević, Krvina55 i Sokol,56 a 1723. godine spominje se Komižanka Pjerotić u Bolovišću na otoku Braču.563

Prvi potpuni popis stanovnika Komiže sačuvao se iz 1748. godine. Prema njemu prvi put možemo točno utvrditi koliko je u to vrijeme bilo stanovnika i koje su obitelji tu obitavale. Popis je sastavio župnik Mihovil Milinković, rodom iz Visa, inače književnik,57koji je 1737. godine napisao panegirik hvarskom biskupu Cesaru Bonajutiju,58 a 1759. u Komiži je dao sagraditi novu crkvu.59

Ostala dva popisa, jedan iz 1784. godine a drugi iz 1797, sastavio je župnik Nikola Borčić. U sva tri anagrafa pcpis je vršen na isti način: uz prezime i ime glave obitelji dodan je i nadimak, a zatim su popisani ostali članovi obitelji po srodstvu od najstarijeg do najmlađeg. Uz svakog pojedinog člana dodane su oznake primljenih sakramenata60 i godine starosti.61

U popisu iz 1807. godine najčešće je dodan datum i godina rođenja. Obitelji nisu popisane abecednim redom, već od istoka prema zapadu mjesta, što se nekako može zaključiti prema vlasnicima kuća, prema starim lokalitetima i nazivima ulica i pojedinih predjela. Na kraju popisa dodane su one obitelji koje su živjele u polju izvan Komiže.62 Stanovnici otoka Biševa, koji pripadaju također komiškoj župi, nisu posebno označeni. Isto tako i stanovnici otoka sv. Andrija, iako nam je iz isprava poznato da su koloni Antun Felanda i Vicko Zanki Soko sredinom XVIII stoljeća obrađivali na otoku zemljišta63 koja su u to vrijeme pripadala komendatorima. Posljednji komendator je bio makarski kanonik Grgur Šimić, potkraj tog stoljeća, a zatim je pripao nadarbini komiškog župnika.64 Godine 1763. spominje se obitelj Svitić iz Komiže u Supetru na otoku Braču.643

Uz pojedine obitelji nalazimo i staleške oznake. To su: svećenici, klerici, zanatlije, vlasnici brodova i kapetani straža, a ugledni građani imaju ispred prezimena dodanu riječ »gospodin« ili »gospođa«. Osim toga ima i nekoliko obitelji koje su imale pravo na neko plemstvo, jer im uz prezime stoji De.

Spomenuti popisi pružaju nam niz vrlo korisnih i zanimljivih podataka za povijest življa Komiže, jer osim prezimena pojedinih obitelji donose značajne podatke o raznim zanimanjima. Prema njima možemo utvrditi stanje pojedinih obitelji, ponekad i odakle su se doselile, prirodni porast, smrtnost, prosjek godina starosti i niz drugih podataka koji su značajni za povijest razvitka Komiže i njenih stanovnika, čija je prošlost dosada slabo istražena, a i arhivski podaci do kraja XVII stoljeća slabo sačuvani.

U Historijskom arhivu u Zadru čuvaju se Matice rođenih Komiže od 1636. do 1859, vjenčanih od 1683. do 1844. i umrlih od 1683. do 1842,63 a u Splitu rođenih od 1859. do 1870, vjenčanih od 1858. do 1878. i umrlih od 1848. do 1878.66 Kad se jednom prouče i te matice, dobit ćemo potpuniju sliku o stanovništvu Komiže XVII, XVIII i XIX stoljeća, ali, na žalost, podaci o stanovnicima ranijih stoljeća ostat će i dalje nepoznati, jer su se matice počele voditi tek nakon Valierove vizitacije 1579. godine, ali te najstarije nisu ni sačuvane.663

Spomenuti popisi stanovništva čuvaju se u Župskom uredu u Komiži.

1. LIBER ANIMARU/m/ CUMISSAE DESCRIPTUS A ME PAROCHO MICHAELE MILINCOVICH SUB FINEM ANNI MDCCXLVIII.

Knjiga ukoričena u kartonske korice i vezana kožnom vrpcom, veličina 29 x 20,5 cm, 90 stranica, jezik latinski.

BARTUCEVICH Petrus 5; CRILE Cosmas 6;67 MIHOVILOVICH Thomas 4; Joannes 5; RESCHUSSICH Joannes 5; MARIETICH Simon 2; HRASTICH alias Cordich Antonius 10; GIONCICH alias Muizza Angela veda qm Andree 6; COMPAR alias Livanco Thomas 4, BARCHANOVICH Georgius 4; CRILE Blasius 4; Dominicus 3; PANELICH alias Pancuta Stephanus 1; CRILE Marcus 2; Joannes 6; PETRASSICH alias Mlikan Simon 4;68 SPAGNUOL Lucretia veda qm Andree 3; MARIANI alias Marochin Nicolaus 7; MAZZOLINI Jacoba relicta qm Antonij 8; MEGULA Vincentius 4; Joannes 3;70 Joannes qm Nicolai 2; GIURGEVICH alias Oblacina Georgius 16; SPAGNUOL Helena va qm Antonij 5; VITAGLICH alias Moremiho d. Smogian Joannes 3; GIURGEVICH alias Oblacina Cristophorus 2; BOGDANICH alias Bahan Silvester 8; Nicolaus 5; MILISSEVICH alias Lahalo Joannes 9; PETRASSICH alia Mlikan Lucia va qm Marci 3;71 Georgius 7;72 MARTINIS alias Petragerin Cornelia va qm Thome 5; Petrus 4; SUGICH alias Stipurina Nicolaus 3; MARDESSICH alias Soltan Antonius 10; BONOMO Joannes Lucas 2; MARTINIS alias Petragerin Antonius 6;1J BIASEVICH alias BEGHLER Paolus 5; RESCHUSSICH alias Papa Nicolaus 4; Michael 4; MARIANI alias Marochin Nicolaus qm Marini 1; ZAMBARLIN Petrus qm Andree 6; Petrus qm Antoni] 2; Catharina va qm Nicolai 2; PRIBACCICH Petrus 7; TIPICH Joannes 4; VIDOVICH alias Furlan Thadeus 7; RESCHUSSICH alias Papa Antonius 5; CARUZA Vincentius 9; VIDOVICH alias Settemesi Lucretia va qm Vincenti] 8; HARACICH Antonius 4; GIONCICH alias Mile Nicolaus 7; Lucasi; DE MARINCOVICH Joannes 4; CUGLIS alias Candia Nicolaus Luce filius 5;74 SMAILLO alias Micha Francisca va qm Io: Luce 2; MARDESSICH Antonius qm Cosme 6;7° CUGLIS alias Busca Matheus 5; Cecilia va qm Vincenti] 9;76 TIPICH Franciscus 8; Prosper 5; RUSURICH alia Cicata Paulus 8; IVCEVICH alias Tomassiza Petrus 5; IVCEVICH alias Vittin Hieronyma va qra Franci 3; IVCEVICH alias Batnoga Joannes 2; MARDESSICH alias Soltan Joannes 7; PANELICH Georgius 5; MANDICICH alias Magnavento Antonius 4; BIASICH alias Beghler Joannes 4; IVCEVICH alias VITTIN Thadeus 1; BIASICH Vincentius 5; Antonius 4; TIPICH Andreas Francisci filius 4; CUGLIS alias Cuzmiza D. Vincentius qm Joannis 8;71 MARTINIS alias Pancin Jacobina va qm Paoli 3; Antonius qm Francisci 1; MAMAZZA Antonius 2; VULETICH Nicolaus 5; MARIANI alias Marochin Franciscus qm Vincenti] 12; FELANDA Philippus 4; ZUANICH alias Giale Jacobus 9; FELANDA Antonius 4;77 TORRE Vincentia va qm Francisci 3; CUGLIS Nicolaus 7;78 MLADINEO Joannes 6; CUGLIS Thomasina va qm Hieronymi 13; ZUANICH alias Lucheta Catharina va qm Luce 4; CUGLIS alias Busca Joannes Lucas 6; MLADINEO Stanislaus 6; Franciscus 5; Margarita va qra Bartholomei 1; ZUANICH alias Marcellin Lucretia va qm Bartholomei 5; Petrus 2; Joannes 4; Cosmas qm Vincenti] 4; ZUANICH alias Zuaniza Matheus 5; Dominica filia qm Joannis 2; RADICH Magdalena 2; ZUANICH alias Pissalo Antonius 12; ZUANICH alias Borogia Antonius 1; ZUANICH alias Marcellin Catharina va q“ Petri 6; CUGLIS alias Drindis Franciscus 2; BOXAN Matheus 5; MARDESSICH alias Pachiun Franciscus 5; Andreas 6; SABUNDALLO Catharina va qm Philippi 4; DOMINCOVICH alias Bahain Euphrosyna va qm Joannis 4; CUGLIS alias Cornar Joannes 4; MILISSEVICH alias Lahalo Catharina va qm Luce 5; CUGLIS alias Cornar Bona va qm Vincentij 3; DE MLADINEO Hieronymus 6; DRAGHICHIEVICH Andreas 5;80 PRIBACICH Antonius 9; BORCICH alias Frusin Michael 9; MARTINIS D. Andreas 9;81 ANDRIJICH sive Martinov Vitalis 3; FORETICH Nicolaus 5; VITAGLICH alias Socol Nicolaus 2; Stanislaus 1; REPANICH alias Balotta Nicolaus 3; BONOMO Matheus 6; CUGLIS alias Bortulin 5; ZAMBARLIN Hieronyma va qm Bartolomei 5; STANOEVICH alias Foza Lucretia va qm Mathei 14; REPANICH alias Giuraz Lucas 5; MARDESSICH Paulus qm Pauli 5;82 REPANICH alias Buzat Petrus 10; SABUNDALLO Paulus 4; NICOLICH D. Jacobus 5; CUGLIS Petrus 8; PRIVCICH alia Bacvanovich Matheus 1; MARDESSICH Nicolaus qm Pauli 14;83 Bartholomeus qm Mathei 9; IVCEVICH Nicolaus 5; Michael 5; Georgius 6; Livia va qm Vincentij 7; CUGLIS Bartholomea va qm Francisci 5; Margarita va qm Stephani 3;84 DE FINIS D, Andreas 4; AZZALINI Vincentia va qm Vincentij 3; BOGDANICH alias Zubatac Vincentia va qm Josephi 3; AZZALINI Joannes Lucas 6; RAFFAELOVICH Nicolaus 5: ZUANICH alias Duda Jacobus 6; BARCHANOVICH Antonia va qm Joannis 2; CUGLIS alias Gorizza Vincentius 4;85 BOGDANICH alias Balbuta Margarita va qm Jacobi 3; BORCICH D. Hieronymus 12;86 MOLINARI D. Florentia va qm D. Antonij 5;87 CUGLIS alias Gorizza Lucas 5; MLADINEO Hieronymus 2; FLORIO Andreas 3; CUGLIS alias Cuzmiza Catharina va qm Cosme 8; BOGDANICH alias Mede Vincentius 5; KASTROPILOVICH Petrus 3; CESAREO Dominica va qm Joannis 2; MAFFIO Catharinus 6;88 BOGDANOVICH alias Harbat Franciscus 5;88a Deodatus 5; PETRICH alias Mazzasette Paulus 2; Vincentia va qm Joannis 7; Jacobus qm Joannis f. 5; Michael Petri qra Petri f. 7;89 PETRICH alias Curentia Petronilla va qm Joannis 3;°° VITAGLICH alias Labat Michael 4; GIONCICH alias Mile Matheus 8; PETRICH alia Bilan Joannes Baptista Vincentij f. 4; Xoro Stephanus 7; PETRICH alias Mazzasette Simom qm Petri f. 4; ALIBANOVICH Petrus 10; BOGDANOVICH alias Harbat Andreas 4; ZANCHI D. Joannes 7;91 PETRICH alias Bilan Vincentius 5; PERIZZA Vincentia va qm Simonis 1; CUGLIS alias Gorizza Antonius 3; XOROTOVICH alias Hundro Michael 4; Vincentius 4; CUGLIS alias Candia Lucas 2; XOROTOVICH alias Barich Georgius 1; XOROTOVICH alias MIHAC Michael 2; BOXANICH alias Tamgnan Margarita va qm Antonij 10; XOROTOVICH alias Hundro Andreana va qm Vincentij 3; ZLATARICH M. Nicolaus 2; BOXANICH alias Tamgnan Margarita va qm Joannis 6; SIMICH Matheus 7; BILATI Joannes 8;92 CUGLIS alias Paronetto Bartholomeus 8; ANDRIASEVICH alias Vartillo Joannes 6; CUGLIS alias Gorizza Vincentius 6; CUGLIS alias Musun Stephanus 4; CUGLIS alias Gorizza Franciscus 5; GIURGEVICH alias Marcov Franciscus 6; POMENICH Bartholomeus Jacobi f. 7; MARINCOVICH alias Zachel Julius 5; Vincentia va qm Joannis 3; MARINCOVICH alias Pizzulo Michael 6; CESAREO Jacobus 5; Hieronyma va qm Antonii qm Vincentij 4; Michael 3; Jacobina va qm Antonij 2; MARINCOVICH D. Nicolaus qm Joannis f. 9; D. Paulus qm Joannis f. 11; MARINCOVICH alias Zachel Nicolaus 5; Matheus 1; POMENICH Jacobus 5; VITAGLICH alias Zuban Francisca va qm Jacobi 2; MARINCOVICH D. Antonius qm Michaelis f. 8; D. Paulus qm Michaelis f. 8;93 R. Pbr. Cristophorus 1; D. Joannes qm Michaelis f. 7j94 D. Paulus qm Petri f. 6;9’ VITAGLICH alias Labat Antonius 8; Nicolaus qm Joannis f. 1; Nicolaus qm Pauli 2; Clara va qm Joannis Luce 4;% Florentia va qm Nicolai 4; PETRIC Joannes 4; MIHAILOVICH Paulus 5; GELICH alias Ruchiessa Joannes 14; BUDROVICH Dominica va qm Cosme 4; Joannes 7; BORCICH alias Papin Paulus 5; Helena va qm Mathei 4; Michael 4; COMPAR alias Drinda Andreas 10; VITAGLICH alias Socol Daniel qm Jacobi 5; Jacobus qm Danielij 2; VITAGLICH alias Roma Helena va qm Francisci 4; VITAGLICH alias Socol Daniel q‘n Danielis f. 3; VITAGLICH alias Labat Vincentius 5; PRIVCICH Joannes Lucas 5;97 FADICH Michael qm Mathei 6; Catharina va qm Luce 10; Petrus qm Joannis f. 9; Laurentius 3; VIDOVICH alias Zloge Antonius 6; VIDOVICH Vincentius 6; CUGLIS alias Gorizza Matheus 3; VITAGLICH alias Moremiho s. Herzegh Michael 5; VUCOVICH alias Cicura Catharina va qm Jacobi 2; VITAGLICH alias Moremiho s. Cingria Blasius 10; VITAGLICH alias Giovo Cosmana va qm Vitalis 5; Nicolaus qm Joannis f. 2; Vitalis qm Joannis f. 6; CUGLIS Octavius 5; CUGLIS alias Candia Bona va qm Vincentij 2; Lucia va qm Antonij 7; ANDRIASSEVICH alias Vartillo Antonius 7; Vincentius 9; FORETICH R. Pbr. Nicolaus senior 9;Sd R. Pbr. Nicolaus junior 1; Antonius qm Vincentius f. 7; Andreas q,n Vincentij f. 7; MUSTACHICH Dominica va qm Vincentij 2; Natalis 2;” STANFORTICH Vincentius 8; MARINCOVICH Joannes D. Pauli qm Joannis f. 6; IVCEVICH alias Soho Petrus 7; VITAGLICH alias Olivin CHristophorus 6; SUGICH alias Vlahov Gregorius 3; TOMICICH alias Chiurluch Gregorius 7; MUSTACHICH Lucia va q™ Martini 7; VIDOVICH alias Peresa Petrus 13; IVCEVICH alias Soho Antonius 7; Vincentius 6.

Degentes in Agro

SVILICICH alias Karvina Georgius 6; Margarita va qm Joannis 8; Antonius qm Vincentij f. 5; Paulus 8; GREGHETTO Antonius 8; BOGDANICH alias Bilia Petrus 6; MLADINEO Antonius qm Joannis f. 6;100 Catharina va qm Petri 8; IVCEVICH alias Vittin Antonius qm Antonij 3.

2. STATUS ANIMARUM COMISAE FIDELITER DESCRIPTU PER ME NICOLAUM BORCICH PRESBITERUM SECUNDUM MENSE MAIJ 1784. SUB CURA PAROCHIALI DIV ANTONII BORCICH.

Knjiga ukoričena u kartonske korice obložena pergamenom, veličina 30 x 22 cm, 92 stranice, jezik latinski i talijanski.

MARDESSICH alias Soltan Nicolaus qm Jcannis 3; BURICH alias Crile Antonius qm Cosme 2;101 MIHOVILOVICH alias Beata Antonius qm Joannis 5; Vitalis qm Joannis 3; RESCUSICH alias Cosul Joannes qm Joannis 4; Josephus qm Joannis 4; CORDICH alias Hrastich Catharina va qm Jacobi 4; MIHOVILOVICH alias Beata Catharina qm Thome 6; BARTUCCEVICH Mathea va qm Mathei qm Petri 2; BURICH alias Crile Joannes qm Blasii 3; MARDESSICH alias Soltan Vincentius qm Joannis 4; BURICH alias Crile Nicolaus qm Joannis 7; BOGDANICH alias Bahan Josephus qm Tome 5; Thadeus qm Thome 2; Petrus qm Thome 1; BURICH alias Crile Jacobus qm Joannis 3; SVILICICH alias Karvina Andreas qm Joannis 6; Antonius qm Georgii 5; Joannes qm Georgii 3; GHELICH Antonius qm Joannis 3; GREGHETTO Matheus fs Antonii 6; MARIANI alias Stoccan Franciscus qm Andree 3; SPAGNOL Bernardina fa qm Andree 1; GIURGEVICH alia Giuvissa Josephus qm Antonii 3; MARIANI alias Marochin Nicolaus qm Andree 3; PANELLICH alias Pancuta Stephanus qm Georgii 4; GIURGEVICH alias Giuvissa Nicolaus qm Joannis 2; SPAGNOL Antonius qm Antonii 4; VITAGLICH alias Smogian Michael qm Joannis 4; IVCEVICH alias Sbada Josephus qm Antonii 3; MEGULA Margarita va qm Joannis 4; DIODATO alias Zuccarin Margarita va qm Andree 1; CORDICH alias Hrastich Michael qm Antonii 5; BOGDANICH alias Bahan Lucas qm Petri 4; MARINCOVICH Virgilius qm Petri 8; SVILLICICH alias Karvina Antonius qm Vincentii 5; MAZOLENI Antonius qm Jacobi 5; PETRASICH alias Mlikan Nicolaus filius Mri Georgii 6;102 GIURGEVICH alias Giuvissa Georgius qm Marci 1; MARDESICH alias Soltan Antonius qm Joannis 4; Martinis alias Petragerin Petrus qm Petri 1; VITAGLICH alias Cingria Josephus qm Blasii 5;103 Fiamenghi Bartolomeus qm Marci 5; DOROTIJCH Antonius qm Antonii 1; MILLISSEVICH Lucas qm Antonii 3; PETRASICH alias Mlikan Marcus filius Mri Georgi 6;104 Mf Georgius q. Marci 6;105 MARDESSICH alias Soltan Antonius qm Antcnii 6; Margarita va qm Nicolai 2; BONOMI alias Nardo Matheus qm Luce 3; BIASE VICH alias Beghler Josephus 4; ZUANICH alias Marcelin Hieronymus qm Cosme 3; MARTINIS alias Petragerin Paulus qm Antonii 5; RESCUSICH alias Verizza Nicolaus qm Josephi 4; RESCUSICH alias Mihnich Catharina va qm Josephi 2; ZAMBARLIN alias Segnanin Andreas qra Petri 8; Blasius filius Andree 3; MLADINEO Paulus qm Petri 6; PRIBACICH alias Ossibovi Bartolomeus qm Petri 5; TIPICH alias Blitvizza Antonius qm Joannis 6; VIDOVICH alias Furlan Joannis qm Thadee 4; RESCUSICH alias Papa Vincentius qm Antonii 2; Rndus Presbyter Antonius 3; BORCICH alias Carusa Bartholomea va qm Jacobi 5;106 VIDOVICH alias Fabro Mr. Joannes q. Vincentii 7;107 MARINCOVICH alias Pizzulo Joannes qm Petri 2; IVCEVICH Matheus qm Nicolai 6; GIONCICH alias Mile Joannes qm Nicolai 7; Stephanus qm Luce 6; CUGLIS alias Candia Mr. Nicolaus qm Luce 8;10s ZAMBARLIN Nicolaus qm Nicolai qm Andree 9; MARDESSICH Josephus qm Antonii 1; Lucretia va qm Cosme qm Antonii 3;109 CUGLIS alias Busca Jacobus qra Mathei 2; GREGHETTO Antonius qm Nicolai 9; ZUANICH alias Marcellin Petrus qm Cosme 2; ZAMBARLIN alias Segnanin Matheus filius Andree qm Petri 3; CUGLIS alias Zaluncich Hieronyma va qm Joannis Luce 3; CUGLIS alias Busca Nicolaus qm Antonii 5; BIASEVICH alias Beghler Margarita va qm Vincentii 4; LI VACO VICH Matheus qm Antonii 2; MATTIEVICH alias Rusurich Cicata Michael qm Pauli 2; PRIBACICH alias Ossibovi Josephus qm Antonii 3; TIPICH alias Bandido Nicolaus qm Francisci 4; STANOEVICH alias Fozza Matheus qm Andree 7 ;: 10 IVCEVICH alias Tomassizza Catharina va qm Nicolai qm Petri 3; BARTUCEVICH alias Remetta Andreas qm Petri 3; IVCEVICH alias Fiurin Antonius qm Francisci 5; CUGLIS alias Busca Michael qm Antonii 3; BOGDANICH alias Zubatac Josephus qm Josephi 2; MARIANI alias Marochin Vincentia va qm Vincentii qm Vincentii 3; Catharina va qm Antonii qm Vincentii 2; Petronila va qm Francisci 7; VULETICH alias Mamazza Antonius qm Nicolai 4;111 MARDESSICH e CUGLIS alias GORIZZA Florentia filia qm Antonii qm Cosme 2;”2 BIASEVICH alias BIASICH Blasius qm Antonii 7; BIASEVICH alias Beghler Joannes qm Antonii 2; Joannes qm Joannes qm Nicolai 1; ZAMBARLIN alias Segnanin Matheus qm Petri 5; TIPICH alias Sianovi Antonius qm Andree 4; CUGLIS alias Cusmizza Dnus Vincentius qm Joannis 4;113 GIONCICH alias Mugizza Vincentius qm Andree 3; ZUANICH alias Giale Jacobus qra Jacobi 7;”4 TORRE Paula va qm Michaelis qm Francisci 5;115 BORCICH Dnus Lucas 4;116 MLADINEO Antonius qm Joannis qm Francisci 8; CUGLIS alias Poveretini Laurentius qm Nicolai 5;ln Petrus qm Nicolai 4; GIACONI Michael qm Hieronymi 9;118 ZUANICH alias Lucheta Joannes qm Luce 6; JAXICH Georgius 1; ZUANICH alias Lucheta Lucas qm Josephi 3; MLADINEO alias Stanich Antonius qm Stanislai 9; Nicolaus qm Stanislai 6; ZUANICH alias Marcellin Bartholomeus qm Cosme qm Bartholomei 9; Dominica va qm Joannis qm Vincentii 4; Paschalis qm Vincentii 4; Petronilla va qm Cosme qm Vincentii 3; ZUANICH alias Sussa Joannes Antonius qm Mathei 4; ZUANICH Margarita va qm Luce qm Antonii 519 MILLISSEVICH alias Lahallo Catharina va qm Joannis 5; CUGLIS alias Tave Jacobus qm Antonii 3; ZUANICH alias Marcellin Bartholomeus qm Vincentii 4; CORDICH alias Hrastich Antonius qm Georgii 2; BOX AN Rndus Presbyter Antonius qm Mathei 3; MARDESSICH alias Pachiun Margarita va qm Andree 7; SABUNDALLO alias Turcinovi Josephus qm Philippi 2; BOGDANOVICH alias Harbat Josephus qm Bogdani qm Joannis 2; DOMINCOVICH alias Bahajin Francisca va qm Philippi qm Joannis 2;120 CUGLIS alias Comar Dominicus qm Vincentii 2; MILLISSEVICH alias Bumballo Josephus qm Luce 3; CUGLIS alias Comar Vincentius qm Joannis 3; CUGLIS alias Comar e MILLISSEVICH Margarita va qm Antonni qm Luce 3;121 ZUANICH alias Dudda Josephus qm Jacobi 2; MLADINEO alias Kavaler Hieronymus qm Francisci 5; MARDESSICH alias Bortulovi Bartholomeus qm Mathei 16; PRIBACICH  alias Ossibovi Francisca va qm Antonii qm Josephi 8; BORCICH alias Frusin Vincentia va qm Augustini qm Michaeli 7; Michael qm Blasii qm Michaelis 4; MARTINIS alias Pavlovi Josephus qm Andree 7; Nicolaus qm Andree qm Nicolai 12; GIACONI alias Gerolimovi Franciscus qm Hieronymi 7;122 ZUANICH alias Pissallo Dnus Lucas qm Antonii 4;123 BORCICH Dnus Hieronymus qm Capnei Nicolai 6;12‘’ MARINCOVICH alias Mulich de Paulus qm Dni Joannis 8;125 STANOEVICH alias Fozza Goergius qm Mathei 11;I2C FELANDA Antonius qm Antonii 7; BONOMI alias Bcnonovi Matheus qm Mathei 6; FORETICH alias Mikulizza Vitala va qm Nicolai 2; MARDESSICH alias Soltan Matheus qm Jcannis 3;127 ZAMBARLIN alias Vidalin Vincentia va qm Andree qm Bartholomei 2; REPANICH alias Buzat Antonius qm Hieronymi 4; STANOEVICH alias Balotta Antonia va qm Nicolai qm Vincentii 1; VITAGLICH alias Sokolov Gratiosa va qm Nicolai 1; STANOEVICH alias Fczza Antonius qm Andree 12; MARDESSICH Vincentius qm Petri 5; REPANICH alias Giuvaz Georgius qm Luce qm Georgii 5; Vincentius qm Luce 3; Franciscus qm Luce 4; MARDESSICH alias Beghler Paulus qm Pauli qm Pauli 4; MARDESSICH Innocentius qm Nicolai 6;128 REPANICH alias Buzat Georgius qm Hieronymi 5; Joannes qm Petri 5;129 SABUNDALLO alias Videto vi Paulus qm Vitalis 7; Antonius qm Vitalis 2; VIDOVICH alias Furlan Petrus qm Thadee 5; CUGLIS Adm. Rndus Prbter Dnus Doctor Philippus 5;130 MARDESSICH Petrus qm Nicolai 6;131 Catharina va qm Antonii qm Mathei 5;132 IVCEVICH Michael qm Nicolai 6; Hieronymus qm Nicolai 2; Petrus qm Vincentii 5; Georgius qm Georgii 7; CUGLIS alias Machini Antonius qm Francisci 6; GARGURINNA Mr Georgius qm Mathei 3; Fiamenghi Matheus qm Marci 6; Vincentius qm Marci 7; ZUANICH alias Giale Lucretia va qm Luce qm Jacobi 5;133 GIACONI Hieronymus qm Hieronymi 6; MARICICH alias Strunaz Antonia va qm Georgii 1; AZZALINI alias Zaluncini Vincentius qm Joannis Luce 6; PETRASSICH alias Mlikan Lucretia va qm Joannis qm Marci 4; ZUANICH alias Dudda Jacobus qm Jacobi 7; BORCICH e NICOLICH RNDus Presbyter Dnus Nicolaus Borcich qm Capnei Nicolai 11 ;134 PECCHIARICH Dna Antonia va qm Capnei Antonii 3; MOLINARI Rndus Prbter Dnus Antonius qra Antonii 5;I3a MAFFIO alias Babukin Rndus Presbyter Dnus Joannes qm Catharini 5; BOGDANICH alias Mede Joannes qm Vincentii qm Michaelis 2; Andreana va qm Antonii qm Michaelis 2; ZANCHI alias Soho Georgius qm Petri 2; BOGDANOVICH alias Harbat de Matheus filius Mathei qm Gio. Luce 5; CUGLIS alias Serlisovi Petrus qm Luce 4; Lucas qm Luce 5; COMPAR alias Drinda Prosperus qm Andree 2; CUGLIS alias Dupin Antonius qm Vincentii qm Cosme 3; Vincentia va qm Cosme 3;136 BOGDANOVICH alias Harbat Vincentia va qm Hieronymi qm Jo: Luce 8; Nicolaus qm Joannis qm Bogdani 5; Petrus qm Bogdani qm Joannis 3; Jo: Luca qm Andree qm Jo: Luce 4; REPANICH alias  Buzzat Margarita va qm Petri qm Hieronymi 6; PETRICH alias TUTTOTOVA Antonia va qm Jacobi e HARACICH 2;137 PETRICH alias Mazzasette Paulus qm Jacobi 3; Joannes alias Xaverii 2; Petrus qm Luce 7; GIONCICH alias Mile Stephanus qm Mathei qm Stephani 7; Michael qm Mathei 7; PETRICH alias Bilan Magr Vincentius q. Jo: Baptiste q. Vincentii 4; Mag1‘ Franciscus q. Jo: Baptiste 5; PETRICH alias Mazzasette Michael qm Petri 18; Petrus qm Simeonis 4; ALIBANOVICH alias Peresa Petrus qm Georgii 4; XORO Stephanus qm Stephani 6; VITAGLICH alias Labat Jacoba va qm Josephi qm Michaelis 4; IVCEVICH alias Zanchi Dna Domina va qm Dni Mathei qm Capnel Antonii 4;138 ZUANICH alias Giale Jacobus fs. Jacobi qm Jacobi qm Andree 4; XOROTOVICH alias Hundro Catharina va q,n Nicolai qm Vincentii 2; ALIBANOVICH Joanna va qm Francisci 1; BOGDANICH alias Mede Antonia va qm Vincentii 2; XOROTOVICH alias Pojak Nicolaus qm Michaelis 4; BOXANICH alias Tamgnan Petrus qm Antonii 9;139 PASQUALI Catharina va qm Mri Petri 3; XOROTOVICH Nicolaus qm Vincentii 8;140 BOXANICH alias Tamgnan Petrus qm Dominici 5; MARINCOVICH alias Pizzulo Mag. Jaccbus qm Michaelis 1; BOXANICH alias Tamgnan Antonius qm Joannis 6;14! PETRICH alias Bilan Dna Gratiosa va qm Dni Antonii 7; BILATI Margarita va q. Mri Joannis 2;142 MARINCOVICH Antonius qm Dni Pauli qm Joannis 6;143 CUGLIS alias Parunetto Andreas qm Bartholomei 13; GELICH alias Ruchiezza Capnus Antonius fs. Dni Vincentii qm Antonii 6;144 CUGLIS alias Gorizza Magr Lucas qm Vincentii 9; CUGLIS alias Piovo Mag. Joannes q. Francisci 6; CUGLIS alias Mussun Antonius q“’ Luce 3;145 GIURGIEVICH alias Marcovich Joannes qm Francisci 3; Matheus qm Francisci 5; FIAMENGHI Marcus qm Marci 4; GIONCICH alias Mile Angelus qm Mathei qm Stephani 5; MARINCOVICH alias Bischin Paulus qm Joannis 6; MARINCOVICH alias Zachel Andreas qm Joannis 6; BRESCOVICH Magdalena va q”1 Mathei qm Nicolai 1; MARINCOVICH alias Zachel Thomas qm Nicolai 3; VITAGLICH alias Cingria Joannes qm Luce 10; CESAREO alias Bacotovi Daniel qm Antonii 5; Franciscus qm Jacobi 5; MARINCOVICH alias Tarcetta Rndus Presbyter Michael qm Pauli qm Joannis 9; MARINCOVICH Rndus Presbyter Paulus qm Nicolai qm Joannis 7; Dnus Joannes qm Nicolai qm Joannis 7; Dnus Joannes qm Pauli qm Joannis 5:’46 POMENICH Mag* Jacobus qm Bartholomei 8;147 VIDOVICH alias Peresa Andreas qm Petri 13; VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Antonii 6; MARINCOVICH alias Petrini Michael qm Antonii 3; MARINCOVICH Dna Hieronyma fa qm Dni Pauli 2; ALIBANOVICH Michael qm Petri 2; MARINCOVICH alias Mirco Dnus Vincentius qm Pauli qm Petri 11;148 MARINCOVICH Vincentia va qm Dni Joannis 8; BOXANICH alias Tamgnan Lucas qm Antonii 11; VITAGLICH alias Danze Catharina va qm Danieli 3; GELICH alias Ruchiezza Petronila va qm Joannis 4; Nicolaus qm Antonii 6; MIHAILOVICH Andreas qm Pauli e CESAREO 3;143 BUDROVICH Nicolaus qm Cosme 4; Andreas qm Joannis 4; XORO Stephanus qm Antonii qm Stephani 2; BORCICH alias Papin Michael qm Antonii 5; Vincentius qm Pauli 4; Catharina va qm Luce qm Mathei 3; VITAGLICH alias Comar sive Drinda Vincentius q™ Andree 9; VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Vincentii 9; MARDESSICH Paulus qm Petri 2;150 FADICH alias Pusse Jacobus qn‘ Mathei 6;151 PETRIC Joannes qm Pauli 5; FADICH alias Giovo Joannes qm Joannis Luce 3; FADICH alias Bacchina Joannes qm Laurentii 5; FADICH alias Mazzola Cecilia va qm Luce 4; VITAGLICH alias Drinda sive Compar Jacobus qm Andree 4; V1DOVICH alias Petrassich Petrus q‘” Vincentii 4; VITAGLICH alias Meschin Joannes qm Vitalis 4; VIDOVICH alias Lula Jacobus qm Vincentii 7; SCIMICH alias Pecchiarovi Joannes qm Mathei 6; VITAGLICH alias Hercegh Catharinus qra Augustini 2; VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Joannis 7; FADICH alias Nosizzini Lucretia va qm Jacobi qm Luce 1; VITAGLICH alias Giovetovi Magr Joannes q. Vitalis q. Joannis 7; ANDRIASSEVICH alias Vartillo Nicolaus qm Vincentii 3; Antonius qm Antonii 5; SCIMICH alias Matetovi Simon qm Mathei 3; CUGLIS alias Candia Vincentius qm Nicolai 1; ZANCHI alias Soho Vincentius qm Antonii 7; CUGLIS alias Candia Vincentia va qm Nicolai qm Antonii 8; FORETICH alias Pizzulo Antonius qra Francisci 6;l3la FORETICH alias Giacobetovi Marcella va qm Jacobi 7; FORETICH Rndus Prebter Dnus Nicolaus qm Vincentii qm Andree 9; VITAGLICH alias Olivini Jacoba va qm Cristophori 2; GELICH alias Ruchiessa Capneus Vincentius qm Antonii 5;12 MARDESSICH Rndus Prebter Dnus Paulus qm Nicolai 9;153 STANFORTICH Nicolaus qm Vincentii 6; ZANCHI alias Soho Lucas qm Petri 6; Andreas qm Petri 4; Jacobus qm Petri 4; Andreas qm Antonii 2; Petrus qm Mathei 3; MUSTACHICH Martinus qm Vincentii 2; Antonius qm Vincentii 2; SUGICH alias Vulahovi Georgius qm Jacobi 3; Joannes qm Jacobi 3; TOMICICH alias Chiurluk Andreas qm Georgii 4; Jacobus qm Georgii 7; Paulus qm Georgii 6; MUSTACHICH Vincentius qm Antonii 5; VIDOVICH alias Peresa Josephus qm Joannis 5; Petrus qm Joannis 1; ZANCHI alias Soho Antonius qm Vincentii 3; PETRICH alias Mazzasette Jacobus qm Joannis 10; DE MARIA Petrus Antonius qm Michaelis Antonii 8; KUCCICH Magr Joannes qm Joanni 8.154

3. LIBRO DELLO STATO DELL’ ANIME DI COMISA FEDELMENTE SCRITTO DA ME D. NICOLÒ BORCICH DI GEROLAMO NEL MESE DI OTTOBRE 1797 SOTTO LA PAROCHIALE CURA DE Rndmo Sigr D. ANTONIO BORCICH, PARROCO UN ALTRA VOLTA DI COMISA154a

Knjiga bez korica na rubovima oštećena, veličina 28 x 19 cm, bez oznake stranica, jezik talijanski.

MARDESSICH dett/o Soltan Nicolò qu Zuanne 2; MARDESSICH d° Bilca Antonio d’ Antonio 4; MIHOVILOVICH Beata Antonio qu Zuanne 7; BARTUCCEVICH Pietro qu Mattio 1; MIHOVILOVICH d° Bilca Antonio d’ Antonio 4; MIHOVILOVICH Beata Antonio qu qu Zuanne 6; BOXANICH d° Tamjan Antonio di Pietro 4; BURICH d° Crile Zuanne qu Biasio 5; MARDESSICH du Soltan Vincenzo qu Zuanne 7; BOGDANICH Bahan Iseppo qu Tomaso 5; Tadea qu Tomaso 2; BURICH Crile Nicolò qu Zuanne 8; Domenica va qu Giacomo 4; SVILLICICH d. Karvina Andrea qu Zuanne 13; Zuanne qu Zorzi 4; MARIANI Francesco qu Nicolò 5; MARIANI d° Stocan Francesco qu Andree 1; GIURGEVICH Oblacina Tomaso qu Iseppo 3; Nicolò qu Zuanne 3; SPAGNUOL Margarita va qu Antonio 3; VITAGLICH d° Smojan Michiel qu Zuanne 3; MEGULA Margarita va qu Zuanne 3; CORDICH Francesca va qu Michiel 5; SVILLICICH d” Karvina Cattarina va qu Antonio 5; BOGDANICH Bahan Rocco qu Luca 6; SVILLICICH d° Karvina Catta va qu Anto qu Vincenzo 3; MAZZOLENI Antonio qu Giacomo 8; GREGHETTO Antonia va qu Mattio 6; Antonio qu Antonio 4; PETRASSICH Mlikan Nicolò qu Mo Zorzi 8;155 GIURGEVICH Zorzi qu Marco 6; FIAMENGO Bartolomeo qu Marco 6; ZUANICH d° Marcellin Gerolimo qu Cosmo 2; BIASEVICH d° Beghler Paolo qu Nicolò 3; DOROTIJCH Antonio, qu Antonio 5; MILLISSEVICH Gerolima va qu Luca 3; PETRASSICH Mo Marco qu Zorzi 7; Mo Simon qu Zorzi 6; Andrea qu Zorzi 2; Iseppo qu Zorzi 5;156 CORDICH qu Giacomo 4; MARDESSICH detto Bilca Antonio qu Antonio 5; BONOMO d° Nardo Mattio qu Luca 4; BIASEVICH Nicoletta va qu Iseppo 3; MARTINIS Petragerin Paolo qu Antonio 6; RESCUSSICH Nicolò qu Iseppo 7; Iseppo qu Michiel 4; ZAMBARLIN Pno Andrea qu Pietro 31;157 CARUSA Mattio qu Giacomo 2; GIONCICH d° Mugizza Filippo qu Vicenzo 1; ZUANICH d° Lucheta Luca qu Zuanne 3; PRIBACICH Antonio qu Pietro 5; TIPICH Zuanne qu Antonio qu Zuanne 7; VIDOVICH d° Furlan Fiorenza va qu Zuanne 2; Vicenzo qu Antonio 2; Nicolò qu Antonio 3; CARUSA (Borčić) Vicenzo qu Giacomo 6;157a VIDOVICH Mo Steffano qu Zuanne 8;158 MARUSSICH Cosmo qu Zuanne 3; IVCEVICH Pno Mattio qu Nicolò 7; GIONCICH d° Mile Zuanne qu Nicolò 7; Steffano qu Luca 13; REPANICH d° Buzzat Zuanne qu Pietro 6;159 CUGLIS Candia Vittoria va qu Mo Nicolò 11; ZAMBARLIN Pno Nicolò qu Nicolò 15; MARDESSICH Pno Iseppo qu Antonio 6; GREGHETTO Nicolò qu Antonio 6; ZUANICH d° Marcellin Pietro qu Cosmo 5; MARDESSICH d° Begh Paolo qu Paolo 7; MIHOVILOVICH d° Beata Vidal qu Zuanne 3; STANOEVICH Fossa Mattio qu Andrea 6; IVCEVICH Tomassiza Catta va qu Nicolò qu Pietro 3; BARTUCCEVICH d° Remetta Andrea qu Pietro 2; IVCEVICH d° Fiurin Antonio qu Francesco 3; TIPICH d° Bandido Nicolò qu Francesco 9; RUSURICH d° Cicata Michiel qu Paolo 2; TORRE  Cosmo qu Michiel 3; CUGLIS d° Busca Nicolò qu Antonio 6; BIASE VICH Pietro qu Vicenzo 4; MARINCOVICH d° Biska Paolo qu Zanetto 6; CUGLIS Busca Giacomo qu Mattio 2; VULETICH Mamazza Antonio qu Nicolò 3; BIASEVICH Biasio qu Vicenzo 5; CUGLIS d° Gorizza Iseppo qu Luca 4; MARIANI Petronella va qu Pno Francesco 9;lli0 Cattarina va qu Antonio 6; Iseppo qu Vicenzo 2; BIASEVICH Antonia va qu Biasio 4; Antonio qu Zuanne 1; BIASEVICH d” Beghler Zuanne qu Zuanne 4; ZAMBARLIN Mattio qu Pietro 4; TIPICH Donata va qu Antonio 4; CUGLIS Zuanne qu Sigr Vicenzo 2;161 PETRICH Lucrezia va qu Zuanne 2; CUGLIS Vicenza va qu Cosmo 2; RESCUSSICH d° Cosul Iseppo qu Zuanne 6, ZUANICH d° Giale Giacomo qu Luca 4; Catta va qu Giacomo 2; TORRE Paolina va qu Michiel 4; CUGLIS Lorenzo qu Nicolò 6; MLADINEO Antonio qu Zanetto 5; MARIANI Giacomo qu Francesco 8; MLADINEO Giacomo f° d’ Antonio 5; GIACONI Antonia va qu Michiel 10; Torre Francesco qu Michiel 1; ZUANICH d“ Lucheta Luca qu Iseppo 3; MLADINEO Antonio qu Stanislao 8; Antonia va qu Nicolò (i; ZUANICH d“ Marcellin Vicenzo qu Zuanne 7; Bortolo qu Cosmo 4; Cosmo qu Cosmo 2; Paolo qu Vicenzo 4; ZUANICH Vicenzo qu Cosmo 4; Sigra Livia va qu Sigr Cosmo 2; STAJIMBAK Sigr Filippo qu Marco 2;1<a MARTINIS Paolo di Dno Nicolò 2; IVCEVICH d° Tomassica Cattarina va qu Nicolò 3; CORDICH Hrastich Giacobina va qu Zorzi 2; ZUANICH Marcellin Vicenza va qu Bortolo 7; BOX AN Antonio qu Francesco 6; MARDESSICH d° Pachiun Andrea qu Zuanne 9;163 MARDESSICH Margarita va qu Antonio 1; SABUNDALLO d° Turcinov Iseppo qu Filippo 2; DOMINCOVICH Francesca va qu Filippo 1; MARDESSICH d° Pachiun Antonio qu Zuanne 3; MILLISSEVICH Iseppo qu Luca 4; ZUANICH d° Dudda Francesca va qu Iseppo 5; MLADINEO Agostin qu Gerolimo 5; MARDESSICH Pno Andrea qu Bartolo 7; Nicolò qu Pno Antonio 3 Pno Nicolò qu Bartolo 5; ZUANICH d° Giale Andrea qu Luca 1; MARTINIS Nicolò di Dno Nicolò qu Andrea 8; BORCICH Grubissa Michael qu Biasio 6; Michiel qu Agostin 7; MARIANI Vicenzo qu Francesco 5; MARTINIS Dno Iseppo qu Andrea 10; MARINCOVICH DE Paolo qu Zanetto 8; BORCICH Sigr Gerolimo 5; ZUANICH D° Pissalo Pno Antonio qu Luca 10; MARTINIS Dno Nicolò qu Andrea 7; Iseppo di Dno Nicolò 4; GIACONI Gerolimo qu Francesco qu Gerolimo 15; STANOEVICH FOZZA Iseppo qu Zorzi 7; Mattio qu Zorzi 8; Michiel qu Zorzi 2; FELANDA Antonio qu Antonio 14; REPANICH Zencija Gerolimo qu Antonio 3; BONOMO Mattio qu Mattio 6; MARDESSICH Soltan Nicoletta va qu Mattio 3; LIVACOVICH Antonio qu Mattio 4; STANOEVICH Fozza Antonio qu Andrea 7; Zorzi qu Andrea 10; REPANICH Giuvaz Francesco qu Luca 6; MARDESSICH Pno Innocente qu Nicolò 8; MARDESSICH d° Begh Vicenzo qu Paolo 6; IVCEVICH Gerolimo qu Nicolo 5; MARDESSICH Vicenzo qu Pietro 6; BORCICH Sigr Nicoletto qu Luca 7;164 REPANICH Anna va qu Zorzi 4; SABUNDALLO Videtovi Tomaso qu Paolo 11; VIDOVICH d° Lula Pietro qu Tadea 4; CUGLIS Eceir Sig1‘ Dr Filippo qu Pietro 6;,,ì5 IVCEVICH Michiel qu Nicolò 6; MARDESSICH Nicolò qu Pietro 5; IVCEVICH Gerolimo qu Vicenzo 5; Margarita va qu Gregorio 5; CUGLIS Mechin Steffano qu Francesco 3; GARGURINA Mro Matteo qu Gregorio 11; ZUANICH d° Giale Luca qu Giacomo 7; Pietro qu Luca 3; Vidal qu Giacomo 5; GIACONI Gerolimo qu Gerolimo 7; AZZALINI Petronella va qu Vicenzo 2; PRIBACICH Antonio qu Iseppo qu Antonio 2; AZZALINI Antonio qu Nicolò 3; PETRASSICH Lucrezia va qu Zuanne 4; ZUANICH d° Dudda Giacomo qu Giacomo 9; PECHIARICH Sigra Antonia va qu Capn Antonio 2; BORCICH Sigr Pietro qu Capn Nicolò 9;’*“’ MOLINARI Sig1 Pietro qu Gio: Antonio 6, SLAVICH Mro Martin de Vlasca l;lb7 ZANCHI Soho Gregorio qu Pietro 4; BOGDANOVICH DE Mattio qu Mattio 6; CUGLIS Mihatov Pietro qu Luca 2; COMPAR Prosper qu Andrea 2; CUGLIS Mihatov Ellena va qu Luca 5; CUOICH Margarita va qu Zuanne 7; MAFFIO Francesco qu Cattarin 8; BOGDANICH Mede Andreana va qu Antonio 3; Zuanne qu Vicenzo 5; BOGDANOVICH Vicenza va qu Gerolimo 4; Pno Luca qu Gerolimo 3; FIAMENGHO Vicenzo qu Marco 9;168 BOGDANOVICH Lucrezia va qu Andrea 8; Petronella va qu Nicolò 8; Iseppo qu Bogdan 6; Pietro qu Bogdan 2; GIONCICH Steffano qu Mattio qu Steffano 11; Cattarina va qu Michiel qu Mattio 6; REPANICH d° Buzatov Luca qu Pietro 4; Antonio qu Pietro 7; PETRICH Pietro qu Luca 4; Mro Vicenzo qu Zuanne 7; Mro Francesco qu Zuanne 8;16U Pno Pietro qu Simon 7;170 ALIBANOVICH Pietro qu Zorzi 4; XORO Steffano di Steffano qu Steffano 5; MAZZOLINI Antonio qu Xristoforo 3; PETRICH Vicenza va qu Michiel 8; Paolo qu Michiel 5; ZUANICH d° Giale Giacomo qu Giacomo 8; ZANCHI Petronella va qu Antonio 3;m CUGLIS Sigr Antonio qu Vicenzo qu Cosmo 4; XOROTOVICH Nicolò qu Vicenzo 8; BOXANICH Tamjan Pietro qu Domenico 7; REPANICH d° Giuvaz Zorzi qu Luce 5; BOXANICH d° Tamjan Pietro qu Antonio 8; XOROTOVICH Gojak Nicolò qu Michiel 9; PETRICH Mattio qu Antonio 5; BOXANICH d° Tamjan Antonio qu Zuanne 12; FORETICH Sig” Nicolò qu Giacomo 3; MARINCOVICH Donata va qu Antonio qu Paolo 5; CUGLIS d° Parunet Andrea qu Bortolo 10; ANDRI ASSE VICI! Vicenzo qu Nicolò 3; CUGLIS Gorizza Cattarina va qu Mo Luca 6; BOGDANICH Bahan Pietro qu Tomaso 3; CUGLIS d° Giovo Bortolo qu Zuanne 7; GIURGEVICH Zuanne qu Francesco 2; Mattio qu Francesco 4; PASQUALI Catta va qu Mo Pietro 3; GIONCICH Mile Angelo qu Mattio 7; MARINCOVICH Mo Pietro qu Paolo qu Pietro 2; BOXANICH di Luco Pietro qu Antonio 6; MARINCOVICH d° Zachel Andrea qu Zuanne 7; CESAREO Francesco qu Giacomo 8; Daniel qu Antonio 7; MARINCOVICH Sigr Zaneto qu Andrea 5; Sigr Zuanne qu Paolo qu Zaneto 7; POMENICH Mo Giacomo qu Bortolo 6; VITAGLICH Nicolò qu Antonio 7; VIDOVICH d° Peresa Vidal qu Andrea 11; MARINCOVICH Sigra Paolina filiola qu Paolo 2; Michiel qu Antonio 9; Antonio qu Andrea 6; Sigr Vicenzo qu Paolo qu Pietro 9; Giacomo qu Paolo qu Pietro 5; Zorzi qu Andrea 6; Sigr Zuanne qu Nicolò 10; Giacobina va qu Zuanne qu Nicolò 8; Pietro qu Paolo qu Zaneto 9; VITAGLICH Cingria Pno Antonio qu Zuanne 9; Biasio qu Zuanne 7; BOXANICH d° Tamjan Luca qu Antonio 10; BOXANICH Antonio di Luca 6; VITAGLICH Zuanne qu Daniel 6; GELICH Nicolò qu Antonio 7; Nicolò qu Zuanne 5; BUDROVICH Steff ano qu Cosmo 7; Andrea qu Zuanne 4; BORCICH d° Papin Michiel qu Antonio 5; Cattarina va qu Luce 6; Antonia qu Vicenzo qu Paolo 2; COMPAR d° Drinda Vicenzo qu Andrea 3; Antonio qu Andrea 6; VITAGLICH d° Labat Nicolò qu Vicenzo 5; Luca qu Vicenzo 6; Francesco qu Vicenzo 6; MARDESSICH Petronella va qu Paolo 1; FADICH Giacomo qu Mattio 3; Giacomo qu Michiel 4; PETRIO Zuanne qu Paolo 8; FADICH Gio. Luca qu Luca 1; Zuanne qu Lorenzo 5; COMPAR Drinda Giacomo qu Andrea 3; ZUANICH d° Giale Andrea qu Giacomo 3; VIDOVICH d° Lula Vicenzo qu Giacomo 5; Iseppo qu Giacomo 3; VIDOVICH Cattarina va qu Pietro 2; VITAGLICH Meschin Luca qu Zuanne 4; SCIMICH Zuanne qu Mattio 6; VITAGLICH Hercegh Cattarino qu Agostin 2; VITAGLICH d° Labat Margarita va qu Nicolò qu Zuanne 5; MARINCOVICH Michiel qu Andrea 6; VITAGLICH d° Cingria Iseppo qu Biasio 5; VITAGLICH d° Giovo Vicenzo qu Nicolò 3; CUGLIS Candia Vicenzo qu Nicolò 1; FIAMENGO Mattio qu Marco 10; CUGLIS Candia Andrea qu Nicolò 6; Nicolò qu Nicolò 4; Iseppo qu Nicolò 3; FORETICH Donata va qu Antonio 11; Sigr Vicenzo qu Andrea 5;m MARDESSICH Pno Giacomo qu Nicolò 11; DE MARIA Pietro Ant° qu Michiel 7; ZANCHI Soho Vicenzo qu Antonio 8; Luca qu Pietro 7; Andrea qu Pietro 4; Giacomo qu Pietro 5; Paolina va qu Pietro 2; STANFORTICH Margarita va qu Nicolò 3; VITAGLICH Filippo qu Cristoforo 1; SUGICH Zuanne qu Giacomo 2; TOMICICH d° Chiurluk Andrea qu Zorzi 4; TOMICICH Giacomo qu Zorzi 4; Paolo qu Zorzi 6; MUSTACHICH Vicenzo qu Antonio 3; Martin qu Vicenzo 5; Antonio qu Vicenzo 4; GELICH Gerolima va qu Cap° Vicenzo 1; VIDOVICH d° Peresa Gioanna va qu Nicolò 4; Iseppo qu Zuanne 7; Pietro qu Zuanne 5; ZANCHI Soho Antonio qu Vicenzo 6; PETRICH Margarita va qu Giacomo 4; Zuanne qu Michiel 5

4. STATUS ANIMARUM CUMISSAE DESCRIPTUS SUB FINE ANNI 1807. PAROCCO RNO MARINO ANTo CANco GIAXA.

Knjiga uvezana, ali bez korica, mjestimično oštećene stranice, veličina 44 x 16 cm, 566 stranica, jezik latinski i talijanski. Na kraju knjige dodan je popis obitelji abecednim redom.173

GIONCICH Philippus 3; MIHOVILOVICH Mathea Rcta qm Antonij ab Issa 5; RESCUSSICH alias Cosul Jacoba Rcta qm Joannis 4; Josephus qm Joannis 5; CORDICH Joannes 5; MICHOVILOVICH Antonius 5; BARTUCCEVICH Petrus 4; BURICH alias Crile Jcannes qm Blasii 7;174 MARDESSICH alias Soltan Joanna Rcta qu Vincentij 7; BURICH alias Crile Nicolaus qm Joannis 5; BOGDANICH alias Bahan Josephus qm Thome 6; Margharita Rcta qm Tadae 1; BURICH alias Crile Dominica Rcta qm Jacobi 4;175 SFILLICICH Andrea qm Joannis 2; Joseph fs supradti Andree 9;™ Joannes fs 2dus retroscripti Andree 5; Antonius tertius fs Andree 5; Catharina Rcta qm Antonii 1; Georgius eorum fs 6; Joannes 2dus qm Antonij 3; Joannes qm Georgij 5;177 GREGHETTO Antonius qm Mathei 5; GIURGIEVICH Josephus qm Thome 2; MARIANI alias Marochin Franciscus qm Nicolai 5; GIURGIEVICH Simona Rcta qm Nicolai 2; SPAGNUOL Margharita Rcta qm Antonii 3; VITAGLICH alias Smojan Michael qm Joannis 4; MEGULA Margharita Rcta qm Joannis 2; CORDICH alias Hrastich Vincentia Rcta qm Antonij 4; BOGDANICH alias Bahan Andrea qm Luce 4; CORDICH alias Hrastich Nicolaus qm Nicolai 3; SFILLICICH Paulus qm Antonij 4; MAZZOLENI Antonius qm Jacobi 3; PETRASSICH alias Mlikan Nicolaus qm Gergii 5; Georgius fs retroscripti Nicolai 3; GIURGIEVICH alias Giuvissa Gergius qm Marci 7; MARDESSICH alias Soltan Antonius qm Antonij 5; Paulus qm Antonij 5; Nicolaus qm Antonij 4; Nicolaa fa qm Nicolai 1; FIAMENGHI ab Apulia Bartholomeus qm Marci 8;178 ZUANICH alias Marcelin Hieronymus qm Cosme 1; DOROTIJCH Antonius qm Antonij 4; PETRASSICH alias Mlikan Andreas qm Georgii 2; Josephus qm Gergii 9; Simon qm Gergii 8; BONOMI alias Nardo Jo: Lucas qm Mathei 3; BIAXEVICH alias Beghler Petronila Rcta qm Josephi 1; Paulus qm Nicolai 5; MARTINIS alias Petragerin Paulus qm Antonij 6; RESCUSSICH alias Verizza Nicolaus qm Josephi 6; RESCUSSICH Joseph qm Josephi 7; ZAMBARLIN alias Segnanin Petrus qm Andree 4; Jcannes qm Andree 8; Matheus qm Andree 4; Antonius qm Andree 6; Stephanus qm Andree 5; Mathea Rcta qm Blasij qm Andree 4; Vincentius qm Andree 2; MLADINEO Petrus qm Pauli 4; Antonius qm Pauli 4; Joseph qm Pauli 1; Simeon qm Pauli 1; Vincentius qm Pauli 1; PRIBACICH Lucretia Rcta qm Antonij 3; TIPICH alias Blitviza Joannes qm Anti 7;119 Andreas qm Anti 2; VIDOVICH alias Furlan Florentia Rcta qm Joannis 2; RESCUSSICH alias Papa Joseph Ants qm Vincentij 1; Nicolaus qm Ant1 5; BORCICH sive Carusa Vincentius qm Jaccbi 4;’£0 VIDOVICH Mter Stephanus qm Joannis 7;181 BORCICH alias Carusa Matheus qm Jacobi 3; MARUSSICH ab insula Suite Comas 3;182 IVCEVICH Catharina Rcta qm Mathei 7; GIONCICH alias Mile Joannes qm Nikolai 6;iei Lucas qm Stephani 3; Catharina fa qm Antonii 3; Joannes qm Stephani 2; IVCEVICH  Franciscus qm Antonii 4; CUGLIS alias Candia Lucas qm Nicolai 7; Mter Ant3 qm Nicolai 7; REPANICH alias Buzzat Joannes qm Petri 8; ZAMBERLIN Andreas qm Nicolai 7; Nicolaus qm Nicolai 13; MARDESSICH Joseph qm Antonij 7; Antonius qm Cosme 4; CUGLIS alias Busca Jacobus qm Mathei 2; GREGHETTO Nicolaus qm Antonij 8; ZUANICH alias Marcellin Petrus qm Cosme 3; MARDESSICH alias Begh Paulus qm Pauli 7;’ CUGLIS alias Busca Nicolaus qm Antonii 5;“’ TIPICH alias Bandido Franciscus qm Nicolai 5; Joanna Rcta qm Vincentij 3; STANOEVICH alias Fozza Matheus qm Andree 7; IVCEVICH alias Tomasizza Thomas qm Nicolai 5; Joanna Rcta qm Vincentij 3; STANOEVICH alias Andree 5; RESCUSSICH alias Papa Rendus Presbyter Dnus Ants 5; TORRE Cosmas qm Michaelis 7; MARIANI Joseph qm Francisci 4; BIASEVICH alias Beghler Ant3 qm Vincentii 5; VULETICH alias Mamazza Ants qm Nicolai 3; MIHOVILOVICH alias Beata Matheus qm Antonij 5; MARIANI Petronilla Rcta qm Francisci 11; Andreas qm Francisci 7; Vincentius qm Antonii 6; Joseph qm Vincentij 5; FIAMENGHI Marcus qm Vincentij 4; BIASEVICH alias Biasich Anta Rcta qm Blasij 5; BIASEVICH alias Beghler Ant3 qm Johannis 3; Joannes qm Joannis 6; ZAMBARLIN Dominica Rcta qu Mathei 4;186 CUGLIS Joannes qm Dni Vincentij 2; MARINCOVICH alias Vergotov Ant3 qm Virgilij 5; ZUANICH alias Giale Lucretia Rcta qm Luce 8;187 Nicolaus qm Jacobi 3;181 TORRE Ant3 qm Michaelis 7; GIACONI Vincentius qm Francisci 2; Jacobus qm Francisci 9; MLADINEO Ant3 qm Joannis 7; Cuglis alias Poveretini Nicolaus qm Laurentij 4; ZUANICH alias Giale Lucas qm Jacobi 7; Jacobus qm Francisci 5; GIACONI Hieronymus qm Michaelis 8;189 TORRE Paula Rcta qm Michaelis 2; MLADINEO Jacobus fs Antonij qm Stanislai 9; ZUANICH alias Lucheta Lucas qm Josephi 6; MLADINEO alias Stanich Ants qm Stanislai 2; Nicolaus fs Antonij qm Stanislai 2; Lucas fs Antonij qm Stanislai 3; Anta Rcta qm Nicolai 5; Nicolaus qm Nicolai 2; Andreas qm Nicolai 2;190 Ant3 qm Nicolai 2; ZUANICH alias Marcellin Bartholcmeus qm Cosme 4; Cosmas qm Cosme 2; Vincentius qm Joannis 8; Vincentius qm Pauli 4; Vincentius qm Cosme 4; Joannes qm Bartholomei 4; ZUANICH alias Sussa Marga Rcta qm Mathei 1; ZUANICH alias Pissalo Joseph qm Dni Cosme 5; ZUANICH alias Marcellin Vincentius qm Bartholomei 5; CORDICH alias Hrastich Ant3 qm Georgii 1; MARDESSICH Dnus Antonius qm Mathei 2; BOXAN Ursula fa qm Antonij 2; MARDESSICH alias Pachiun Andreas qm Joannis 10; SABUNDALLO alias TURCINOVI Dominicus qm Philippi 1; CUGLIS alias Gorizza Joseph qm Luce 5; MARDESSICH alias Pachiun Ant3 qm Joannis 6 ZUANICH alias Dudda191 Ant3 qm Josephi 6; Marinus qm Josephi 4; MLADINEO alias Cavaler Augustinus qm Hieronymi 5; MARDESSICH Francisca Rcta qm Andree 1; Petrus fs anted. Francisce

3; Bartholomeus 2dus fs retroscripte Francisce 2; Nicolaus qm Antonij 2; Matheus qm Antonij 2; Nicolaus qm Bartholomei 8; BORCICH alias Frusin Michael qm Augustini 6; Augustinus filius Michaelis qm Augustini 3; Michael qm Blasii 5; MARTINIS Paulovi Nicolaus fs Dni Nicolai qm Andree 6; Andreas qm Josephi 7; Nicolaus qm Josephi 5; Joseph fs Dni Nicolai qm Andree 7; Nicolaus qm Andree 6; MARIANI alias Marochin Vincentius qm Francisci 7; GIACONI alias Gierclimovi Michael qm Francisci 3; Franciscus qm Hieronymi qm Francisci 6; ZUANICH alias Pissalo Catharina Rcta qm Dni Luce 15; BORCICH Catharina Rcta qm Dni Hieronymi 4; MARINCOVICH alias Mulich DE Paulus qm Joannis 8;192 Joannes fs 2dus Pauli 5; STANOEVICH alias Fczza Joseph qm Georgii 7; STANOEVICH Matheus qm Gergii 7; FELANDA Margarita Rcta qm Antonij 10; BONNOMI alias Bonetovi Matheus qm Mathei 6; Andreas qm Mathei 3; Vincentius qm Mathei 3; MARDESSICH alias Soltan Joannes qm Mathei 4; REPANICH alias Buzat Hieronymus qm Antonij 3; STANOEVICH sive Fozza Catharina Rcta qm Andree 4; Andreas fs retroscripti qm Antonij 6; Vincentia fa qm Andree 1; Georgius qm Andree 7; Michael qm Georgii 2; MARDESSICH Hieronyma Rcta qm Vincentij 4; MARTINIS Pavlovi Paulus filius Dni Nicolai qm Andree 5; REPANICH alias Giuvaz Angela Rcta qm Georgii 4; Franciscus qm Luce 8; MARDESSICH alias Begh Vincentius qm Pauli 7; MARDESSICH Innocentius qm Nicolai 5; LIVACOVICH diecesis Traguriensis Ants qm Mathei 2;193 REPANICH alias Buzzat Anna Ecta q. Georgii 5;194 SABUNDALLO alias Videtcvi Thomas qm Pauli 4; Joannes qm Pauli 5; VIDOVICH alias Furlan Catharina Rcta qm Petri 3; MARDESSICH Nicolaus qm Petri 5; IVCEVICH Nicolaus qm Michaelis 6; Marga fa qm Hieronymi 1; Jacobus qm Petri 6; Marg3 Reta qu Georgii 6; Joannis qm Georgij 4; FEDRIZZI a Belluno Dnus Joannes 3;195 CUGLIS Petronilla Rcta qm Stephani 3; ZUANICH alias Giale Andreas qm Luce 5; Andreas qm Jacobi 6; Petrus qm Luce 6; Vitalis qm Jacobi 9; GIACONI Florentia Rcta qm Hieronymi 1; Joannes qm Hieronymi 4; Nicolaus qm Hieroronymi 4; PRIBACICH Ants qm Josephi 3; AZZALINI Zaluncini Marga fa qu Vincentij 1; AZZALINI Ants qm Nicolai 4; PETRASSICH alias Mlikan Lucretia Rcta qm Mri Joannis 3;1!“’ Mter Antonius qm Mri Joannis 3; ZUANICH alias Dudda Lucas qm Jacobi 3; BORCICH Nicolaus qm Dni Luce 7;197 Dnus Petrus qm Ducis Nicolai 8;19s PECHIARICH Anta Rcta qm Ducis Antonij 6; MOLINARI Redus Presbyter Dnus Jo: Ants qm Dni Antonij 8;19“ SLAVICH a Flumine Mter Martinus 5;200 MAFFIO alias Babulin Catharina fa qm Catharini 11; BOGDANICH alias Mede Joannes qm Vincentij 4; ZANCHI alias Soho Jacoba Rcta qm Georgij 3; DE BOGDANOVICH alias Mulich Matheus 5; CUGLIS alias Serlizovi Anna Rcta qm Mri Petri 1; Luca qm Luce 2; Bartholomeus qm 84

Luce 4; COMPAR alias Drinda Prosperus qm Andree 2; GRACIN a Capocesto Diecesis Sibeniensis Matheus 3;iuI KUCCICH Mr Hieronymus qm Mri Joannis 3; BOGDANICH Vincentia Rcta qm Luce 3;202 Vincentia Rcta qm Hieronymi 6; Matheus qm Hieronymi 4; Maria Rcta qm Josephi 2; REPANICH alias Buzzat Marg* Reta qm Luce 3; Anf qm Petri 3;203 KUCCICH Mter Joannes qm Mri Joannis 5; GIONCICH alias Mile Stephanus qm Mathei 12;204 Matheus qm Michaelis 4; Catharina fa qm Michaelis 3;200 PETRICH Petronilla Rcta qm Mri Vincentij 5; PETRICH alias Mazzasette Petrus qm Petri 5; Vincentia Rcta qm Pauli 2; Petrus qm Simeonis 9; ALIBANOVICH alias Peresa Petronilla fa qm Petri 1; PETRICH alias Bilan Mter Francus qm Joannis 8;201 XORO Stephanus qm Stephani 5; XOROTOVICH alias Hundrò Vincentius qm Nicolai 2; ZUANICH alias Giale Jacobus qm Jacobi 6; BOXANICH alias Tamjan Petrus qm Antonij 5; BOXANICH Ants fs Petri qm Antonij 5; Ants Petri ex 2do voto 4;J“‘ Domininicus ejusdem retroscripti Petri fs 1; CUGLIS Lucretia Rcta qm Antonij 4; XOROTOVICH alias Gojach Nicolaus qm Michaelis 9; XOROTOVICH alias Karmejan Vincentius qm Nicolai 5; Petrus qm Nicolai 4; BOXANICH Petrus qm Dominici 4; BOXANICH alias Tamjan Joannes qm Antonij 7;208 Jacobus qm Antonij 4;209 Joannes qm Danielis 2. PETRICH alias Bilan Matheus qm Antonij 5; FORETICH Dominica Rcta qm Nicolai 2; MARINCOVICH Paulus qm Antonii 3; CUGLIS alias Parunetto Hieronyma Rcta qm Bartholomei 1; Vincentia Rcta qm Josephi 5; GIONCICH alias Mile Angelus qm Mathei 4;210 ANDRIASSEVICH alias Vartillo Vincentius qm Nicolai 2; CUGLIS alias Gorizza Catharina Rcta qm Luce 4; Angelus qm Luce 4; Lucas qm Luce 2; BOGDANICH alias Bahan Petrus 3; GIURGEVICH Joannes qm Francisci 2. Matheus qm Francisci 6; BOXANICH alias Tamjan Petrus qm Luce 7; MARINCOVICH alias Zachel Andreas qm Joannis 4; Joannes qm Nicolai 6; CESAREO alias Bacotovi Catharina Rcta qm Danielis 7; CESAREO Catharina Rcta qm Francisci 7; MARINCOVICH Dnus Joannes qm Dni Andree 8; MARINCOVICH alias Tarcetta Dnus Joannes qm Dni Pauli 8;211 MARINCOVICH Jacoba Rcta qm Dni Joannis 4; Dnus Joannes qm Nicolai 8; MARINCOVICH alias Tarcetta Dnus Petrus qm Dni Pauli 12;212 POMENICH Mter Jacobus qm Bartholomei 3; VIDOVICH alias Peresa Marga Rcta qm Joannis qm Andree 5;213 VITAGLICH alias Labat Nicolaus qm Antonij 7; MARINCOVICH Dnus Ants qm Andree qm Joannis 9; Mter Paulus qm Dni Antonij qm Dni Pauli 3; MARINCOVICH alias Petrini Catharina Rcta qm Dni Pauli qm Dni Antonij 7; MARINCOVICH alias Mirce Dnus Vincentius qm Dni Pauli 4; Jacoba Rcta qm Dni Petri Paulus fs qm Dni Jacobi 5; MARINCOVICH Dnus Georgius qm Dni Andree 9; VITAGLICH alias Cingria Dnus Ants qm Joannis 15; Catharina Rcta qm Blasij 6; Joannes qm Simeonis 4; BOXANICH alias Tamjan Ants qm Luce 8; Franciscus qm Luce 4; Matheus qm Luce 7; BOGDANOVICH alias Harbat Joseph qm Nicolai 7; BOGDANOVICH Matheus qm Nicolai 4; GELICH alias Ruchiessa Nicolaus qm Joannis 5; BUDROVICH Petrus qm Andree 3; MLADINEO Andrea fs Antcnij qm Stanislai 4; XORO Stephanus qm Ant‘ 6; BORCICH alias Papin Ants qm Vincenti] 6; Paulus qm Vincenti] 4; Michael qm Michaelis 3; Mter Matheus qm Luce 7;214 VITAGLICH alias Compar Drinda Vincentius qm Andree 4;215 Petrus qm Andree 4; Joannes qm Andree 5; VITAGLICH alias Danze Joannes qm Danielis 4; VITAGLICH alias Labat Tomasina Rcta qm Nicolai 4; Lucas qm Vincentij 4; Franciscus qm Vincenti] 6; MARDESSICH Petronilla Rcta qm Pauli 1; FADICH Blasius qm Jacobi 6;216 PETRIC Joannes qm Pauli 6; Paulus qm Pauli 3;217 FADICH Marga Rcta qm Joannis 8; FADICH alias Mazzola Joannes qm Luce 2; VITAGLICH alias Compar Drinda Jacobus qm Andree 1; BOGDANOVICH Petrus qm Deedati 2; VITAGLICH alias Meschin Lucas qm Joannis 4; VIDOVICH alias Lula Joseph qm Jacobi 4; Vincentius qm Jacobi 4; SCIMICH alias Pecchiarovi Joannes qm Mathei 3;21” VITAGLICH alias Hercegh Catharinus qm Augustini 2;“19 VITAGLICH alias Labat Marga Rcta qm Nicolai 7; VITAGLICL alias Cingria Petrus qm Josephi 3; Joannes qm Josephi 2;2!(l MARINCOVICH Bona Rcta qm Dni Michaelis qm Andree 10; BOGDANOVICH alias Harbat Petrus qm Andree 5; Donata Rcta qm Luce qm Andree 1; VITAGLICH alias Giovetovi Anna Rcta qm Mri Joannis 1; FIAMENGO Andreas qm Mathei 3; ZANCHI alias SOHO Jacob qm Petri 5; Simeona Rcta qm Luce 6; CUGLIS alias Candia Andreas qm Nicolai 7; Nicolaus qm Nicolai 4; Joseph qm Nicolai 3; Foretich Donata Rcta qm Antcnij 6; Donata fa Francisci 4; Rndus Cancus et Archidiaconus Pharensis Dnus Jacobus 6;221 VITAGLICH alias Olivini Philippus qm Cristophori 1; MARDESSICH Vincentia Rcta qm Jacobi 11; DE MARIA ab Apulia Petrus Antonius 8; 222 ZANCHI alias Soho Vincentius qm Antonii 11; Lucretia Rcta qm Andree 1; Blasius qm Petri 3; MUSTACHICH Martinus qm Vincentij 4; Ants qm Vincentij 5; VIDOVICH alias Peresa Joanna Rcta qm Nicolai 4; Donata fa Josephi 1; SCIMICH alias Pecchiarovi Simeon qm Mathei 5; STANFORTICH Marga Rcta qm Nicolai 4; SUGICH Ants qm Georgii 5; TOMICICH alias Chiurluk Andreana fa qm Andree 1; Jacobus qm Georgii 2; Vincentius fa suprad11 Jacobi 4; Marga Rcta qm Pauli 5; ZANCHI alias Soho Ants qm Vincentii 8; PETRICH alias Mazzasette Joannes qm Jacobi 2; Joannes qm Michaelis 2; MARINCOVICH alias Bisca Marga Rcta qm Pauli 1; FIAMENGO Lucretia Rcta qm Vincentij 4.

U Komiži je prema ovim popisima bilo:

1748. godine 277 obitelji, 1340 stanovnika
1784. godine 317 obitelji,223 1499 stanovnika
1797. godine 321 obitelj, 1671 stanovnik
1807. godine 371 obitelj,224 1741 stanovnik

Članovi   1748   1784 1797 1807  
1— – 5   191   213 189 245  
6— -10   77   94 117 119  
preko 10   9   10 15 7  
Ukupno obitelji 277   317 321 371  
Broj stanovništva po spolu je:     
  Godina muški   ženski ukupno   
  1748   702   638 1340   
  1784   788   711 1499   
  1797   869   802 1671   
  1807   912   830 1742   
Stanovništvo po starosti:225      
   1748   1784   1797  
Godine ž. m. ukup. ž. m. ukup. ž. m. ukup.
0— 4 85 88 173 88 106 194 106 108 214
5— 9 33 54 87 89 99 179 84 113 197
10—14 55 59 114 77 66 143 86 86 172
15—19 11 66 121 56 58 114 83 86 169
20—24 86 77 163 53 64 117 78 67 145
25—29 51 64 115 50 66 116 56 51 107
30—34 32 36 68 65 71 136 57 56 113
35—39 31 52 83 43 65 108 32 45 77
40—44 40 30 70 35 41 76 61 58 119
45—49 21 33 54 35 39 74 42 46 88
50—54 23 25 48 43 41 84 34 54 88
55—59 20 26 46 17 25 42 19 19 38
60—64 12 13 25 22 25 47 27 31 58
65—69 2 3 5 16 5 21 12 19 31
70—74 1 2 3 7 10 17 12 16 28
75—79 2 2 4 2 6 8 3 4 7
80—84 2 1 3 2 5 7 3 3
85—90 1 1 2 2
Preko 90 1 1 _ —
Nepoznato 96 60 156 9 5 14 7 10 17
Ukupno 638 702 1340  711 788 1499 802 869 1671

Prezimena u Komiži iz isprava od XIV do XVI stoljeća226

XIV XV Čubričević Petrić   Stanišić   
XVI
Bekulić Jončić Nikolić Tomičić
Bogdan Karuza Pribačić Vitaljić
Borčić Kavrinović Pribčić Vokijavić
Božanić Kuljiš Radić Zamberlin
Foretić Maffio Radovčić Zorotić
Grgurić Mardešić Slavić Žuanić
Ilić Marinković Stafortić  
Ivčević Mladinović Stanojević  
XVII
Andrijić Forti Kuljiš Razovčić
Berciò? Greghetti Letičić Reskušić
Berojević Grličić Lokarlić Sabioncello
Biasio Grunčić Makarunić Skokinić
Biličić Grusidić Mandičić Smailović
Bogdan Hadumović Mardešić Sorić
Bogdanić Hrastić Marinković Spagnoli
Bogdanović Hrenić Martinis Stafortić
Bonomo Hunić Mazzolini Sviličić
Borčić Ivanišević Misatović Šarbanon
Božan Ivčević Mladinović Sarbanučić
Božanić Jakšić (Mladineo) Udovičić
Brazzan? Jelić Mogilić Vidović
Budković Jončić Orujić Vitaljić
Carević Karuza Ossibon Zanki
Cesareo Karuzić Petrić Zoro
Cikatić Kavrinović Pribčić Zorotović
Dorotić Kompar Pupešić Žuanić
Fio rio Koncarić Pribičić  
Foretić Kovačević Radovinić  
XVIII (do 1748)
Bartičević Kuljiš Petrić Sviličić
Bogdanović Marinković Pjerotić Svitić
Borčić Mardešić Pribčić Tomičić
Burić Martinis Radić Torre
Dorotić Nikolić Stanić Vitaljić
Krile Petrašić Sujić  
Prezimena i broj obitelji iz popisa stanovništva 1748, 1784, 1797. i 1807. godine
OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807
Alibanović227   1 3 1 1
Andri jašević228 Vartilo 3 2 1 1
Andri jić229 Martinov 1
Azzalini230   2 1 2 2
Barhanović231   2  
Bartučević232   1 2 2 2
Bilati233   1 1
Bjažević Begler 2 4 6 6
Bjažević Bjažić 1 1 1
Bjažić234 2
Bogdanić Bahan 2 4 4 4
Bogdanić Balbuta 1
Bogdanić Bilia 1
Bogdanić Mede 1 3 2 1
Bogdanić Zubatac 1 1
Bogdanović235   1
Bogdanović236 Harbat 3 6 7 9
Bonomo237   2 2 2 4
Borčić   1 3 3 3
Borčić238 Frusin 1 2 2 3
Borčić239 Karusa 1 2 2
Borčić Papin 3 3 3 4
Božan240   1 1 1 1
Božanić241 Tamnjan 2 4 7 12
Brešković242   1 1 1
Budrović   2 2 2 1
Burić Krile 5 4 3 3
Cesareo244   5 4 2 2
De Finis245   1
Demaria   1 1 1
Diodato Cukarin 1
Dominković Bahain 1 1 1
Dorotić246   1 1 1
Dragičević247   1
Fadić248   4 4 4 5
Fadić Nosizzini 1
Fedrizi   1 1
Felanda   2 1 1 1
Fiamengo   4 3 4
Fiorio249   1
Foretić250   5 4 2 4
OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807
Kuljiš267 Serlisovi — Mihatovi   2 2 3
Kuljiš Tave 1
Livaković   1 1 1
Maffio263   1 1 1 1
Mamazza   1
Mandičić Magnavento 1
Mardešić   9 10 14
Mardešić Beg 1 2 2
Mardešić Bilka 2
Mardešić Bortulovi 1
Mardešić Kuzmini 1 —•
Mardešić Matetovi 1
Mardešić Pačun 2 1 2 2
Mardešić Pavlovi 2
Mardešić Soltan 2 6 3 6
Mariani269 Marokin 3 4 6 8
Mariani270 Stokan 1 1
Maričić271 Strunac   1 -—-
Marijetić272   1
Marinković, de   1 1
Marinković273   8 7 12 9
Marinković Biskin i Biska 1 1 1
Marinković Mirco 1 2 3
Marinković Mulić 1 2
Marinković Petrini 1 1 1
Marinković Pizzulo 1 2 —-
Marinković Tarceta 1
Marinković Vergotov 1
Marinković Zakel 4 2 1 2
Martinis274   1 2 5 6
Martinis Pancin 2
Martinis Petragerin 3 2 1 1
Marušić275   1 1
Matijević276 Rusurić Cikota 2
Mazzolini   1 1 2 1
Megula   3 1 1 1
Mihajlović   1 1
Mihovilović277   2
Mihovilović Beata 3 3 3
Milišević   2 2
Milišević Bumbalo 1
Milišević Lahalo 2 2
Mladineo278   7 2 1 7
OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807
Mladineo, de   1  
Mladineo Kavaler 1 1 1
Mladineo Stanić 2 3 8
Molinari   1 1 1 1
Mustačić   3 3 3 2
Nikolić279   1 1
Panelić Pancuta 2 1  
Pasquali280   1 1
Pečarić281   1 1 1
Perica   1
Petrašić282 Mlikan 3 4 6 8
Petric283   1 1 1 1
Petrić284 Bilan 2 3 3 3
Petrić Curentia 1
Petrić Mazzasette 5 6 7 5
Petrić Tutotovi 1
Pomenić   2 1 1 1
Pribačić285   2 3 2 2
Privčić   1
Privčić Bacvarović 1
Radić   1 _ _ _
Rafaelović286   1    
Repanić Balota 1
Repanić287 Bucat 1 4 5 5
Repanić Đuvac 1 3 2 2
Reskušić288   1 2 3 3
Reskušić Papa 3 2 2 3
Reskušić Verica 1 1
Reskušić Mihnić 1
Rusurić Cikota 1
Sabundallo289   2 3 3 3
Slavić   1 1
Smailo Miha 1
Spagnuol   2 2 1 1
Stajimbak290   1
Stanfortić291   1 1 1 1
Stanojević292 Balota 1
Stanojević Foza 1 3 5 8
Sujić293 Stipurina 1
Sujić Vlahov 1 2 1 1
Sviličić294 Karvina ili Krvina 4 4 4 9
Simić295   1 2 2 2
OBITELJ NADIMAK 1748 1784 1797 1807
Tipić   4
Tipić Bandido 1 1 2
Tipić Blitvica 1 1 2
Tipić Sianovi 1 1
Tomičić296 Čurluk 1 3 3 4
Torre   1 1 3 3
Vidović   1
Vidović Fabro- Kovacovi   1 1 1
Vidović Furlan 1 2 2 2
Vidović Lula 1 2 2
Vidović Pereza 1 3 4 3
Vidović Petrašić 1 1
Vidović Settemesi 1
Vidović Zloge 1 -—-
Vitaljić297 Čingrija 1 3 5
Vitaljić Dance 1 1 1
Vitaljić Giovo 3 1 1 1
Vitaljić299 Kompar Drinda 2 3 4
Vitaljić Labot 7 5 8 5
Vitaljić Meškin 1 1 1
Vitaljić Moremiho Čingrija 1    
Vitaljić Moremiho 1
Vitaljić Moremiho herceg 1 1 1  
Vitaljić Olivin 1 1 1 1
Vitaljić Roma 1
Vitaljić Smojan 1 1 1
Vitaljić299 Sokol 5 1
Vitaljić Zuban 1
Vuković Cikura 1
Vuletić   1 1 1
Zambarlin300   4 5 3 10
Zambarlin Vidalin 1   
Zanki   1
Zanki Soho ili Suho 8 8 6
Zlatarić301   1
Zoro   1 2 1 2
Zorotović302   1 2 3
Zorotović Barić 1
Zorotović303 Gojak 1 1 1
Zorotović Hundro 3 1
Zorotović Mihac 1
OBITELJ Žuanić304 NADIMAK 1748 1784 1 1797 2 1807
Žuanić Borogia 1
Žuanić Duda 1 2 2 4
Žuanić Dale 1 3 8 8
Žuanić Luketa 1 2 2 1
Žuanić Marcelin 5 7 9 8
Žuanić Pišalo 1 1 2
Žuanić Suša 1 1 1
Žuanić Zuanica305 2

U prvom popisu iz 1748. godine najstarija Komižanka Lukrecija Vidović imala je 90 godina, a najstariji Komižanin Jeronim Borčić 95 godina. Naknadno je popisivač unosio i nove podatke do 1753. godine. Prema tim podacima 1749. godine rodilo se 17 muške i 17 ženske djece, a slijedeće godine 25 muške i 18 ženske. Godine 1751. upisano je samo 6 muških i 4 ženske, 1752. nijedno dijete, 1753. samo jedno muško, pa se prema tome može zaključiti da nije točno i redovito upisivao prinove. Čini se da je umrle točnije zapisivao, naime uz njih je stavljao samo križ. U vremenu između 1748. i 1751. godine umrlo je djece do jedne godine 18 muške i 15 ženske, od 2 do 10 godina 14 muške i 9 ženske djece. Od 11 do 20 godina 15 muškaraca i 8 žena, od 21 do 40 godina 26 muškaraca i 20 žena, cd 41 do 60 godina 32 muškarca i 20 žena, od 61 do 80 godina 2 muškarca i 8 žena, a preko 80 godina po jedan muškarac i žena. Od onih kojima nisu bile označene godine starosti umrlo je 18 muškaraca i 23 žene. Kroz to razdoblje umrlo je dakle 230 stanovnika Komiže. Uz čitav niz djevojaka označena je riječ absens, što znači da je udajom napustila svoju obitelj. Od zanimanja zabilježeno je samo svećeničko zvanje.

U drugom popisu iz 1784. godine najstarija je Komižanka Vinka udovica Ivana Marinkovića sa 87 godina, zatim je Ivana, udovica iz drugog braka Ivana Burića Krile, od 85 godina, a najstariji Komižani su Pavao pokojnog Jakova Petrića zvanog Mazzasette i kovač Ivan pokojnog Vicka Vidovića zvan Fabro od 82 godine. U vrijeme popisa u Komiži je živjelo jedanaest svećenika i jedan kanonik, a zabilježeni su i zanatlije. Na žalost, iz tog popisa ne možemo zaključiti koje su bili struke, ali je značajan i podatak da je Komiža u to vrijeme na 1499 stanovnika imala osamnaest zanatlija i to: zidara Jurja Petrašića Mlikana i sinove mu Nikolu i Marka, kovača Ivana Vidovića Fabra i sina mu Stjepana, te bačvara Ivana Kučića. Ostali zanatlije kojima je struka nepoznata jesu: Nikola Kuljiš Kandija i sin mu Antun, Juraj Gargurina, Vicko i Frano Ivanovi, Petrić Bilan, Petar Pasquali, Jakov Mihovilov Marinković, Ivan Bilati, Luka Kuljiš Gorica, Ivan Kuljiš Piovo, Jakov Pomenić i Ivan Vitaljić Giovo. U Popisu je dodano da su se 1785. godine rodila četiri žensko dijete, ali po svemu sudeći taj podatak nije točan, jer je sigurno prirodni prirast stanovništa bio u to vrijeme veći. Zatim je taj isti popis usklađen prema stanju stanovništva 1802. godine. Prema tim podacima stanje je slijedeće: kroz to razdoblje od osamnaest godina umrlo je u Komiži 174 muškaraca i 141 žena. Udajom u pojedine obitelji ušlo je 140 žena, a ženidbom 5 muškaraca, a rodilo se 272 muške i 240 ženske djece. Prema tome 1802. godine bilo je u Komiži 1696 stanovnika, ali to ipak moramo uzeti s određenim oprezom, jer je pri usklađivanju popisivač mogao lako pogriješiti.

U popisu iz 1797. godine najstarije Komižanke su Petronela, udova Frane Mariani ja, Kuzmica Mati je Grgurine i Lukrecija udova Andrije Bogdanovića od 80 godina. Muškarci imaju manje godina od žena, a najstariji je Matija Grgurina od 78 godina, dok samo dvojica imaju po 76 godina. Zanatlije su Nikola, Marko i Simun sinovi Jurja Petrašića Mlikana, Stjepan Vidović Fabro, Antun Kuljiš Kandija, Juraj Grgurina, Martin Slavić, Vicko i Frano Petrić, Petar Marinković, Jakov Pomenić i krojač Filip Federici iz Beluna. Spominju se i tri udovice zanatlija: Viktorija, udovica Nikole Kuljiša Kandije, Katarina Luke Kuljiša Gorice i Katarina Petra Pasquali ja.

U popisu iz 1807. godine spominje se deset svećenika i hvarski kanonik Komižanin Jakov Foretić. Te godine bili su u Komiži zanatlije: Stjepan Vidović, Nikola Kuljiš Kandija, Matija i Antun Petrašić Mlikan, Martin Slavić iz Rijeke, Jerolim Kučić, Frano Petrić Bilan, Jakov Pomenić, Pavao Marinković, Matija Borčić Papin, Josip Gregeto, kovač Petar Dežulović s napomenom »iz Dubrovnika«, krojači Dominik Pečarić iz Visa i Jakov Montanari. Spomenute su i udovice zanatlija: Petronila Vicka Petrića, Lukrecija Ivana Petrašića Mlikana i Ana Ivana Vitaljića Giovetova.

Budući da je knjiga nadopunjavana do 1840. godine, na kraju nalazimo i nekoliko kasnije doseljenih obitelji/06 To su Nerojić, Greghetto, Vidović Peresa, Marinković, Gracin zvan Giuveschin iz Kaštel Gomilice, Hanza iz Dubrovnika, Pečarić, Kjukušić zvan Dominić iz Dicma, Pašalić iz Makarske, Fabiani iz Staroga Grada na otoku Hvaru, Ivanišević iz Splita, Biličić iz Svirča na otoku Hvaru, Batin iz Kaštel Gomilice, Bašić s otoka Drvenika, Piranda iz Visa, Blažević iz Primoštena, Živranović, Cimić i Orlov s Drvenika te Montanari.

Porijeklo pojedinih obitelji zasada je teško utvrditi,301 jer se mnogo istih prezimena spominje na otocima Hvaru, Braču, Šolti, Korčuli i ostaloj Dalmaciji, osim ako nije posebno označeno otkuda su se pojedine obitelji doselile. Kad se jednom istraže matice rođenih, vjenčanih i umrlih, vjerojatno će se moći bolje utvrditi porijeklo pojedinih prezimena ili iz kojih su se krajeva doselili komiški stanovnici.

Prve podatke o broju stanovnika u Komiži, iako ne sasvim muška i četiri ženska djeteta, a slijedeće godine tri muška i jedno pouzdane, možemo naći u vizitacij ama hvarskih biskupa XVII i XVIII stoljeća.308 Prvi takav podatak odnosi se na komiške stanovnike 1617. i 1620. godine, a nalazi se u vizitaciji hvarskog biskupa Petra Cedulina.309 Prema izjavi župnika Fonetica Komiža je tada imala oko 1000 stanovnika, a jednako toliko imala je i 1637. godine za vizitacije biskupa Nikole Zcrzija.310 Godine 1698. Komiža je imala oko 700 stanovnika,311 a 1703. i 1708. godine oko 1200.313 Biskup Rajmond de Asperis nalazi 1711. godine oko 1200 stanovnika.311 Biskup Cesar Bonajuti zapisao’ je 1736. godine 1338 stanovnika,311 a 1751. godine oko 1320 stanovnika.315 Godine 1761. biskup Antun Becić nalazi oko 1500 stanovnika,316 a jednako toliko i tri godine kasnije biskup fra Joakim Pontalti.317 Godine 1797. biskup Stratico je zabilježio oko 1600 stanovnika.318

Godine 1753. splitski knez i kapetan Petar Trevisan u svojemu izvještaju mletačkoj vladi spominje da u Komiži živi 1400 stanovnika,319 a u jednom dokumentu iz Historijskog arhiva u Hvaru nalazimo da je 1779. godine320 bio 1431 stanovnik. Broj obitelji u Komiži nalazimo samo u dva dokumenta: 1751. godine,321 u molbi pučkih prokuratora Komiže sindicima i inkvizitorima Dalmacije i Albanije, spominje se 270 obitelji, a u spomenutom dokumentu iz Hvara 314. obitelji.

Svakako su najpouzdaniji podaci oni koje nalazimo u spomenutim anagrafima iz XVIII i s početka XIX stoljeća, jer su tu popisane sve obitelji koje su tada živjele u Komiži. No iako su podaci iz vizitacija manjkavi, ipak su nam u nedostatku drugih vrijedni jer bar približno označuju veličinu pojedinih naselja. Prema tim podacima Komiža je od 1617. do 1807. godine imala stanovnika i obitelji:

Izvještaj 1779. 1431 314
Anagraf 1784. 1499 317
Vizitacija 1797. 1600
Anagraf 1797. 1671 321
Anagraf 1802. 1696
Anagraf 1807. 1741 371

Pedeset godina kasnije (1857) vrši se prvi službeni kritički popis stanovnika,322 a zatim slijede popisi iz 1869, 1881, 1910. i 1931, te popisi iza drugog svjetskog rata do posljednjeg 1971. godine, spomenimo samo radi usporedbe, kada je Komiža imala 1978 stanovnika okupljenih u 699 obitelji.323

PRILOG PROUČAVANJU STANOVNIŠTVA OTOKA VISA KRAJEM XVI I POČETKOM XVII STOLJEĆA

Iako su iz raznih sačuvanih isprava prva prezimena dosta rijetka, ipak ih nalazimo na otoku Visu već u XII stoljeću.1 Najpouzdaniji izvor za proučavanje stanovništva svakako su knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, od kojih se na otoku prva počela voditi već u rujnu 1587. godine.2 Prema apostolskom vizitatoru veronskom biskupu Augustinu Valieru, koji je 1579. godine posjetio Dalmaciju, a njegovi suradnici i otok Vis, na njemu se tada nalazilo oko tisuću stanovnika, a svećenici su bili Abraham Penturić, kanonik, i Nikola Tocić.3 Matične knjige tada se još nisu vodile, pa im je vizitator naredio da se odmah moraju početi upisivati svi rođeni, vjenčani i umrli. Da li su to viški svećenici odmah prihvatili nije nam poznato, ili su knjige kasnije propale; sačuvala se na otoku do naših dana tek ona najstarija rođenih započeta 20. rujna 1587. godine od župnika Matije Karničića pod naslovom: TAUOLA DEI NOMI Dl BATTIGGIATI DA Me D. MATTEO CARNICEO, CURATO DELL’ISOLA DE LISSA, DE COMPARI, DEL MILLESS0 et FINALMENTE DE I PARENTI Dl BATTIGGIATI. Knjiga je prema naslovu vrijedila za. čitav otok, jer je tada na otoku postojala samo jedna župa, pa su u nju zapisivani i oni rođeni u Komiži, gdje se prva knjiga rođenih sačuvala tek od 1636. godine.4

Knjiga je veličine 220x 173 mm, uvezana jednostavno u pergamenske korice, a na rubovima je istrošena. Na prvim stranicama ima abecedni indeks vođen po imenima, a zatim godine teku po redu na 67 listova. Vodilo ju je više župnika i svećenika i to: do kraja 1603. godine već spomenuti Karmćić do 1607, Ivan Caro, do 1626. Sime Varkica a zatim do kraja kapelan Mate Dragišić.5 Knjiga je vođena na latinskom jeziku. Ta najstarija viška matica ne otkriva nam samo niz prezimena obitelji koje su tada bile nastanjene na otoku već i njihovo zanimanje, natalitet otoka i niz drugih podataka, koji nam izvanredno slikaju prilike onog vremena i nadopunjuju samo djelomično sačuvanu arhivsku građu XVI stoljeća koja spominje otok Vis i njegovo stanovništvo.

Krajem XV stoljeća središte otoka Visa i glavno naselje bilo je na mjestu današnjeg Veiog Sela ispod kojeg se prostiru najbolja i najljepša otočka polja pokrivena vinovom lozom. Godine 1485. u ratu između Mletaka i vojvode Ercola od Ferrare, njegov saveznik napuljsko-aragonski kralj Ferrante upao je sa svojim ratnim brodovljem u Jadransko more i napao otoke Vis i Korčulu, koji bijahu kao i ostala Dalmacija pod mletačkom vlašću. No neprijatelja nije obeshrabrilo što se glavno mjesto na otoku nalazilo u unutrašnjosti, već su njegovi vojnici došli do njega, popalili ga i do temelja porušili, a narod se skrio po otočkim spiljama kako je znao i umio.6

U viškoj uvali nalazila su se tada samo mala naselja s po nekoliko kuća na mjestu današnjeg Kuta i u Luci sv. Jurja.‘ Jednako tako ni Komiža nije bila veće naselje već je na obali niklo nekoliko kuća onih zemljoradnika koji obrađivahu zemlje samostana sv. Nikole.

Uvidjevši da ni podalje od mora nisu zaštićeni od neprijatelja, Višani ne obnoviše svoj’e kuće sred otoka u popaljenom selu, već se spustiše u uvale pri moru i tamo udariše temelje novih naselja. O naselju u Velom selu ostade tek spomen u ispravama XIV i XV stoljeća i dio gotičke crkve sagrađene vjerojatno u XIV stoljeću, nadograđene u XV, a zatim ponovo pregrađene u doba baroka,6 jer se krajem XVIII i u XIX stoljeću oko crkve stvorilo malne na istom mjestu novo naselje, u ispravama tog vremena poznato pod imenom Velo Polje.

Početkom XVI stoljeća Kut i Luka su već dva oblikovana naselja, koja se sve više šire, tako da mještani obaju sela odlučiše da zajedno sagrade crkvu na mjestu zvanom Spilice, koje se nalazilo u sredini između dva naselja. Zemljište za gradnju crkve darovao je Frano de Pelegrinis, a njen najstariji dio sagrađen je u prvoj polovici XVI stoljeća u odlikama prelaznog gotičko-renesansnog stila.

Na Visu su postojala i crkvena dobra, al osim njih na njemu su imali svoja zemljišta i hvarski plemići. No posebno treba istaći da su svoja imanja tu imali hvarski književnici Hanibal Lučić,9 Petar Hektorović,10 Martin Benetović11 i Marin Gazarović,12 kojemu se na Visu rodilo i nekoliko djece. Na Visu je imao svoje posjede i hvarski ljekarnik Franjo Gariboldi,13 koji je 1552. godine sagradio i kuću u Kutu, a njegovi nasljednici spominju se na otoku još početkom XVII stoljeća.14

Godine 1530. sklopio je Hanibal Lučić ugovor sa hvarskim zidarom Antunom Živkovićem da mu uz njegovu kuću u Visu sagradi ogradu dvorišta i ispod njega obalno pristanište, a sam pjesnik spominje Vis u svojoj poslanici prijatelju Splićaninu Jerolimu Martinčiću:10

Vrgal sam sve raskoše; ne stojim u linost, nego stan podignut nastojim, razrušen ki je bil malo ne sa svima od mnoštva, koje dil razuma ne ima, ter po sva godišća o drugom ne radim, neg zgibla vinišća ponavljam i sadim.

Sad me Vis, sad Stari, sad Novi ima Hvar, cić takih ter stvari počivam nikadar.

Osim svojih imanja Lučić je na Visu uzimao na obrađivanje i vinograde plemkinje Goje Griffico, a iz njegove oporuke i oporuke njegove nevjeste Julije vidimo da je imao na otoku zemljišta u predjelima Sapuni, Grebulji, Kovačevi laži, Vrbasac, Dolcu, Vošćicama, Marinjim zemljama, Suhoj Lokvi i Tustom čelu.16

I Petar Hektorović imao je na otoku Visu svoje posjede, što se jasno vidi iz njegove oporuke u kojoj posebno određuje prihode zemljišta s Visa za dalju izgradnju Tvrdalja u Starom Gradu.17 Ova obitelj se spominje u Visu u maticama do 1628. godine, i to 1587. godine Rosantus Hektorović i njegova žena kumuju Jerku, sinu zanatlije Jerka Bračanina,18 a 1599. godine spominje se njegova udovica Katarina, koja kumuje Lukreciji, kćeri Klementa Mladinića.19 Godine 1589. kumuje Uršula, žena Budimira Hektorovića, Margariti kćeri Ivana Priznačića, 1590. Vicku sinu Nikole klesara, 1592. Petru, sinu Jerka Strilića i Ivanu Bernarda Gariboldi, 1595. Magdaleni, kćeri majstora Petra Vitića, i Margariti, kćeri Jerka Prdvarića pok. majstora Gabrijela, 1596. Jakovu, sinu majstora Petra Vitića, 1597. Frani, sinu Mihovila Capello, i Petru, sinu majstora Klementa Mladinića i Petru, sinu Gabrijela Radoševića, 1600. Margariti Dominika Pierotića, 1601. Vici Mihovila Capello i Ivanu Pavla Gentilića, 1604. Nikola Miha Capello, te 1611. Simunu Antuna kirurga. Njen suprug Budimir kumovao je 1596. godine Jerku Dominika Bilića, 1621. Frani Sime Pierotića i 1627. Ursinu, sinu Jerka Bertučevića.20 Godine 1590. kumuje Franka i Frano Hektorović Margariti, kćeri Stjepana iz Omiša, a 1589. Domini, kćeri Mate Gospodinića.21 Godine 1612. spominje se kao kuma Margarita, žena Juli ja Hektorovića, Sirnici kćeri Nikole Raduhnića.22

Godine 1601. Buđimiru i Uršuli Hektoroviću rodila se na Visu kći Katarina,23 a 1612. godine Juliju i Margariti Hektorović kći Arniola.24

Književnik Martin Benetović također je imao svoja imanja na Visu, a iz isprava je poznato da je 1589. godine kupio od Frana Quirinija Zakarijevog zemljišta u Velom polju na mjestu Pod bardo stomorsko, a zatim iste godine i jedan vrt u Luci.25 I on se u nekoliko navrata spominje u Visu kao kum. Tako je 1590. godine kumovao Dominiku, s nu Matije Trudnića, 1594. Klari, kćeri Petra Stipeljića, 1597. Margariti Mate Zunatića, 1598. Luki Ivana Bilića i 1625. Vici Jakova Polovinovića, te Jerki, kćeri Frana Jakše.26

Na Visu je imao svoja imanja i Marin Gazarović,21 koji je tu sagradio i ladanjsku kuću ukrasivši je brojnim natpisima uklesanim u kamenu, na hrvatskom jeziku. To je ujedno i jedina kuća hvarskih književnika koja se sačuvala do naših dana i za koju se zna da je njemu pripadala.28 Kuće ostalih književnika su kasnije diobom, prodajom ili pregradnjama u kasnijim stoljećima potpuno izgubile obilježja tog vremena, tako da ih je danas nemoguće ubicirati. čini se da je on i najviše boravio na otoku, jer je tu napisao svoja najznačajnija djela, tu su mu se rodila djeca, a često se spominje i kao kum. Tu je napisao i svoje najpoznatije djelo »Murata gusara« kako i sam naglašava u predgovoru.29 Koliko je volio taj udaljeni i mirni otok najbolje se vidi iz njegove pjesme »Kada travan« :30

Kada travan S cvitjem gre van S ružicami,

S ptičicami,

Reseć vlase i košiće,

U Visu sam počijući,

Sfake slasti imajući.

Vis uživam Tih stvari van.

Mirno misto,

Sladko u isto,

Gdi nahodim naslajen’ ja I života pokojen’ ja,

Hod’ u polje, hod’ u goru,

Sfakeh slasti najt u moru.

Čini se da mu je prijalo i viško vino, za koje je još poznati grčki helenistički pisac Agatarhides iz Knida31 početkom II stoljeća izjavio da je »najbolje na svijetu«. Gazarović ga je pak opjevao u jednoj svojoj »Napojnici«:32

Lip junače, vina slače,

Ko daš piti, htij naliti Ovu čašu, radost našu.

Je l’ istino Viško vino!

Vavik rodi, ti Višćino,

Vavik rodi, ti Višćino!

Marinu Gazaroviću i njegovoj ženi Mariji rodio se u Visu 1598. godine sin Ivan Antun,33 1601. kći Marcelina,34 1604. Budimir,35 1605. Ivan36 i 1620. Elizabeta.37 Te godine se Gazarović spominje i pod imenom Rehić, pa nije isključeno da on potječe iz čistog hrvatskog roda,38 a možda je i potomak, kako pretpostavlja C. Fisković, hvarskog suca Gazara Prvoševa iz XIV stoljeća, pa je kasnije taj rod preuzeo patronimično prezime. Da Gazaroviće zovu u Visu i Itehić potvrđuju i neki drugi dokumenti iz XVII stoljeća.39

Osim toga Marin i njegova žena više puta su kumovali na krštenjima, i to 1597. godine Mihovilu, sinu Jurja Masurine,40 1602. Magdaleni, kćeri Jurja Masnice, 1616. Luki, sinu Antuna Perasti, Antici, kćeri Nikole Bertučevića, 1620. Marin Gazarović zajedno sa svojom kćerkom Marcelom Nikoli, sinu Vicka Kosovića. Njegova kći Marcela kumovala je 1619. godine Jurju, sinu Nikole Nicolinija a 1627. njegov sin Budimir Stani, kćerki Jurja Rusnovića. Godine 1620. Marin se spominje samo pod prezimenom Rehić a kumuje Luki, sinu Stjepana Svičarovića.41

Rod Gazarovićevih spominje se i ranije na otoku Visu i pod prezimenom de Gazzaris. To je Jakov kojemu se 1590. godine rodila u Visu kći Jerka, 1596. Ursula, a 1599. Tomica.42 Jakov i njegova supruga Hermiona spominju se više puta kao kumovi na krštenju, i to: 1589. gcdine Jurju, sinu Jerka Babića, 1590. Margariti, kćeri Stjepana iz Omiša, Jakovu, sinu Radića Kordina, 1592. Fili, kćeri Andrije Filipovića, 1594. Jerku, sinu Mihovila Capelli, 1596, Vicku Ivana Bilića, 1597. Katarinu, sinu Ivana Bilića, 1598. Luki Ivana Bilića, 1602. Katarini Gabrijela Kostričića.43

Godine 1588. krstio je Gabrijel Gazzari Dominu Antuna i Katarine Kuznačić,44 1597. spominje se Lukrecija Jakova Gazari kao kuma Vicku Sime Radojevića,45 1599. klerik M. de Gazzaris kao kum Petru Mihovila Bučić.46 Godine 1601. rodila se Domina Anđela Gazzari,47 a 1623. i 1625. spimnje se svećenik Ivan Marin Gazzari.48 Godine 1625. rodio se Jakov Anzola Gazzari,49 a iste godine Anzolo kumuje u Visu Stjepanu, sinu Frana Orujića.50 Prema tim podacima čini se da su Gazarovići više živjeli u Visu nego u Hvaru, iako im obitelj potječe s tog otoka, jer su oni i u kasnijim stoljećima stalno prisutni u Visu.

I obitelj Bertučević, koja je u XVI stoljeću dala dva pjesnika Jerolima i sina mu Hortenzija, spominje se na otoku Visu. Da li je baš Jerolim, taj veliki prijatelj Petra Hektorovića, kojemu je posvetio i svoje najveće djelo »Ribanje i ribarsko prigovaranje«51

boravio na Visu nije nam poznato, jer ga on više ne spominje u svojoj oporuci, Već samo spominje potomke Hortenzija Bertučevića, njegova sina, koji je rođen u Hvaru 1516. godine.52 Iz dokumenata je poznato da je Hortenzijev sin Jerolim bio 1571. godine viški sudac.53 Taj pjesnikov unuk koji nosi i njegovo ime bio je drugi sin od sedmoro djece pjesnika Hortenzija, a oženio se Anticom de Anzoli i s njom imao sinove Hortenzija, Ivana i Nikolu. Na otoku Visu rodila mu se 1589. godine kći Portia,54 a on i njegova žena kumovali su 1598. godine Domini, kćeri Ivana Radovanovića i Gianpaulu Ivana KLišića.”‘ Godine 1599. Jerolim je već mrtav, jer se kao kuma Katarini kćeri Alvisa Lupi ja spominje Antica kao udovica. Ona je i 1601. godine kumovala Ružici Luke Poljičana.3

Godine 1602. kumuje Marcela Jerolima Bertučevića Filipu sinu Jakova Grmašića.57 Jerolimov sin Nikola čini se da više boravi na otoku Visu, jer su mu se tu rodila i djeca. Godine 1619. Antica, 1622. Frano i 1625. Hortenzije,38 a često se spominje i kao kum na krštenju. Tako je 1610. godine kumovao Petroneli kćeri Stjepana Kulučevića, 1617. Ivanu, sinu Frana Jakše, 1619. Jurju, sinu Nikole Nicolmija, te 1620. Antunu Dominika Rakovića.59 Drugi Jerolimov sin, Hortenzije, oženio se Graciozom, unukom Ivana Anđela, čija je žena bila Gracioza Lovrinčević, hvarska pjesnikinja koja se u svoje vrijeme dopisivala s Petrom Hektorovičem.60 Ivan Anđeo bio* je sin već spomenutog hvarskog ljekarnika Frana, koji je 1552. sagradio u Visu svoju ladanjsku kuću. Godine 1607. Graciosa se spominje kao kuma Leoni, kćeri Dominika Petrovića,61 a Portia, kći Jerolimova, bila je 1617. godine kuma Frani, sinu Mate i Jerke (bez oznake prezimena).62

Od roda Bertučevićevih spominje se još Antun kojemu se 1588. godine u Visu rodio sin Stjepan,63 te Jerolim, kojemu se 1627. godine rodio sin Ursino.64 Ta se obitelj spominje na otoku potkraj XVIII stoljeća i to kao vrlo ugledna, jer se 1782. godine u kući Jerolima Bertučevića spominje čitav niz slika, što nije bilo baš često u popisima dalmatinskih kuća toga vremena.63

U toku XVI i početkom XVII stoljeći bilo je u Visu više zanatlija, ali prema maticama krštenih slabo nam je poznat njihov zanat, već je samo uz prezime dodana riječ magistar, a tek uz neke stoji samo oznaka kao petricida ili lapcida — kamenoklesar. Tako se 1589. godine rodio sin majstoru Jerolimu Bračaninu,66 i Antunu klesaru s Korčule,67 te kći Jakovu klesaru,68 a 1590. sin Nikoli klesaru.69 Nije isključeno da su neki od tih klesara, kojima nije zabilježeno ni prezime^ radili u obitelji Hektorovića, jer dvojici od njih kumuju članovi te istaknute obitelji. Godine 1596. spominje se kao kuma Franka, žena majstora Petra iz Perasta70 Godine 1599. rodila se kći Nikoh klesaru iz Korčule, a kumovao joj je kamenar Rado.71

Godine 1589. spominju se kao kumovi na krštenju Luki, sinu Jakova Radišića, Mate Sphćanin kovač i Anica, žena klesara Ilije,72 a 1600. godine rodio se u Visu sin kovaču Vuku Splićaninu.73 Godine 1601. spominje se kao kum Sibenčanin Toma Sasunić kovač74 i Katarina, žena Marina Hvaranina drvodjelca, sinu Jerka Karamanea,75 a 1627. Stani, kćeri Stanoja Lukšića, kumuje Toma zlatar iz Kotora.76

Zanatlija bez oznake zanimanja ima više: tako su se rodila djeca 1587. godine, Petru Vitiću,77 1588. Klementu Mladiniću,78 Stjepanu Palmiću,79 Jerku Striliću,80 Jakovu Bučiću,81 1591. Petru Kosoviću,82 1593. Petru Suremetiću,83 1602. Jerku Dujmoviću,84 1623. Ivanu Andrijiću86 i 1625. Mati Marinkoviću.86

Oni se često spominju i kao kumovi. Tako su 1587. godine majstor Stjepan Kosović i Matija, žena majstora Jerka Kosovića, kumovali Dobri, kćeri Luke Azalinija, Stani Jurja Sigmurovića i Stanki, kćeri Mate Milinkovića. Godine 1588. majstor Jerko Barbirić Margariti kćeri Marina Martića, majstor Klement Mladinić Stjepanu Sime Svičarovića i Jerku, sinu Vidoša Zelenčića. Godine 1589. Klement ponovo kumuje i Marku, sinu Antuna Korčulanina klesara, majstor Petar Vitić Domini Matije Gospodinića i Jerka, udova mastora Gabrijela Prdvarića, Ivanu sinu Mate Mužine. Godine 1590. Ivana, kći majstora Stjepana Kosovića, Ivani, kćeri Vicka Lušića, majstor Jerko Zlatorgošić Ivanu, sinu Mihovila iz Vranjica, Nikola Kosović Frani, sinu Jurja Splićanina, 1951. Vica, žena Kleme Mladinića, Nikolori, kćeri Petra Strisića, Stjepan Palmić Margariti Petra Pušića, Petronela, žena majstora Silvestra Jakše, Jerku Jakova Dučića i Katarina, žena majstora Jakova Strisića, Jerku. sinu Frana Gasparovića. Godine 1592. Mladinić kumuje Fili, kćeri Andrije Filipovića, 1593. Stjepan Palmić i Petronela, žena Silvestra Jakše, Ivanu, sinu Petra Suremetića, majstor Petar Matković Vici Petra Huremete iz Velog Polja i Vica, žena Kleme Mladinića, Vicku Jurja Orlovića. Godine 1594. majstor Paskval Orujić Margariti, kćeri Nikole Barbirića, Petar Vitić Marinu, sinu Jerka Zoranića, Kata, žena majstora Mate Rabašića, Jurju Ilije Jurišića i Juli ja, žena majstora Frana Foretića, Jerku, sinu Jerka Prdvarića pok. majstora Gabrijela, 1595. godine Mladinić kumuje Katarini Andrije Božanića, a Franka, žena Petra Vitića, Jurju Petra Pušića. Godine 1596. majstor Toma Vukašinović Uršuli, kćeri Jakova Gazzarija i Jerko Kosović Vicku Ivana Bilića, a 1597. godine Toma Vukašinović Frani Mate Skoknić, Silvestar Jakša Kati Stjepana Kudrović i Petar Vitić Ivani, kćeri Petra Parofijanovića. Godine 1598. Petar Vitić kumuje Dobri Radovana Perutinića, Toma Vukašinović Margariti Jakova Markovića, Petar Strisić Ferantu Alviza Lupi i Vica, žena Kleme Mladinića, Margariti kćeri Mate Nikoličića s Pelješca, 1599. Toma Vukašinović Petru Antuna Ivaneo, a Uršula, žena majstora Marka Melchioria, Katarini, kćeri Tome Ruljančića.863 Godme 1601. Jakov Strisić Petronili Mate Živkovića, Jerko Stojilić Katarini Marina Martića Toma Vukašinović Dominiku Jerka Karamanea, Jerko Kosović Jakovu Jerka Bilić i Simunu Ante Cvitanovića, a Margarita, ud. majstora Stjepana Kosovića, Domini Matije Gospođinića. Godine 1605. majstor Stjepan Orujić i Franka ud. Petra Vitića kumuju Uršuli Simuna Pierotića, a 1606. Margarita ud. Tome Vukašinovića Nikoli, sinu Dominika Pierotića.87 U prvoj viškoj matici krštenih do 1628. godine nisu više upisivana zanimanja, pa tako ne možemo od ostalih imena odvojiti zanatlije. Od 1606. godine knjiga je dosta neuredno vođena, tako da ima godina kad se nije upisalo ni jedno krštenje.

Od ostalih zanimanja zabilježen je 1597. trgovac Jakov Gatto,88 koji kumuje Simunu Ivana Deškovića, a 1625. spominje se kapetan Juraj Radošević.89

Godine 1592. i 1597. spominje se kao kuma Laura, udova Ivana Baptiste, hvarskog kirurga,90 1611. godine u Visu se rodio Šimun, sin Antuna kirurga,91 1626. spominje se Blaž Nadah, kirurg.92 Godine 1623. spominje se kao kum Elizabeti, kćeri Frana Jakše, Doctor Joaneo i Katarina Petra Joaneo,93 ali nije jasno o kojem se doktoru radi.

Godine 1589. spominje se u Visu i Ivan orguljaš, koji kumuje Jurju, sinu Luke Muljatovića.94

U razdoblju od 1587. do 1628. godine, koliko obuhvaća ta najstarija matica krštenih na otoku Visu, spominju se prezimena:

AGNIJIC (Aggnijch) 1614, ANDRIJlC 1589, ANDRIJEVlC 1590, ANTICIC 1589, ANUSlC 1600, AZZALINI 1587.

BABOROSA 1620, BABlC 1589, BACISANUS 1597, BADILJ (Badigl) 1590, BANJOŠEVlC (Bagnossevich) 1628, BAKULlC 1626, BALCI (Balcius Lucius, Balci Lucij, Balci) 1589, BARBIRIC 1588, BARBIS 1599, BASIC 1589, BENETOVlC [Benedictus) 1589, BERISLAVlC 1588. BERTlCEVlC 1588, BILlC 1591, BILOSLAVlC 1611, BODULOVIC (Andrea de Salis) 1589, BOGLlC 1628,95 BONINUS 1594, BORClC 1620, BORKOVlC 1597, BOŽANIC 15952 BRADANOVIC 1610, BUCA 1588, BUČlC (Buccich 1590, Buchich 1599) 1588. BULDUNOVIC 1589, BURlC 1597, BUTKOVIĆ 1591, BUTOROVlC 1597, BUZOLIC 1590.

CAPELLO 1590, CAREVIĆ 1620, CARlC 1628, CATALANI 1589, CERUBIN 1607, CESINlC ili Cefinić 1588, CHRIPIN 1610, CICULlC 1610, CIDUZEVICH 1616, CINGANOVlC 1597, CIVADELLI 1590, COLUMBINI 1587, CURADIN 1607, CVITKOVlC 1588.

ČUBRETIĆ 1628.

DADlĆ 1587, DAVORČIĆ 1590, DEŠKOVlĆ 1588, DOBRUNlĆ 1627, DOJMI de 1625, DOJMI vuglo Salvetovi i Silvestri 1627, DOJMI detto Tarmontana 1628, DOMIJANOVlĆ 1588, DUBRAVlĆ 1589, DUJMIČIĆ 1602, DUTINIĆ 1588.

FABIJANOVIĆ 1588, FABRINOVlĆ Radić 1611, FASANEUS i Fasaneo 1590, FERZI 1597, FILIPOVlĆ 1589, FORETlĆ 1595, FRAGNOLA 1617.

GARBIN 1610, GARIBOLDI 1589, GARLlClĆ 1589, GAROFAL 1615, GASPAROVIC 1591, GATTO 1598, GAZZARIS de 1589, GAZZARI alias Rechich 1610, GENTILlC 1610, GIZDAVClC 1589, GOJIC 1589, GOSPODINIĆ 1589, GOSPODINlC alias Osman 1615, GOTTARDI 1628, GRANCOSA 1619, GRANKOVlC (Grancovich) 1624, GRIDOTTi 1588, GRISOGONUS 1595, GRITTI 1587, GRMUSlC (Garmussina i Garmussich) 1600, GRUBIŠIČ 1606.

HEGLADICH 1616, HEKTOROVIĆ 1589, HUGNATOVIĆ 1588, HUREMETIĆ1593.

ILIĆ 1627, IVANEO 1588, IVANIŠEVIĆ 1590, IVANlSlĆ 1617, IVČEVIĆ 1624.

JAKSA 1589, JAKŠA Duhnić 1607. JAKŠIĆ 1620, JELIČIĆ 1588, JUNDIĆ 1597, JURIŠIĆ 1594, JURlŠlĆ Surdup 1625, JURIŠIN 1620.

KARAMANEO Caramani i Karamanović 1590, KARGOilC 1589, KARUŽIĆ (Charuzich) 1616, KATlČEVlĆ (Catichieuich) 1592, KLISIC 1590, KONTURlĆ (Conturitij ?) 1602, KORDlĆ Radić 1594 (Radich Cordina 1590), KOSOVlC 1587, KOSOVlC alias VitLć 1594, KOSTRlClC 1597, KOSTRlClC sive Radošević 1598, KOVAČ (Couaz) 1618, KRALJIĆ (Craglich) 1588, KREHNlC (Krechnich) 1590, CRISGNACICH 1592, KUDROVlC 1588, KULUCEVlC 1607, KUZMANIC 1620, KUZMIC 1612, KUZNAClC 1588.

LASIĆ 1625, LEPORINI (civis Pharensis) 1588, LETUNOVlĆ 1610, LETUNOVlĆ detto Brassan 1619, LIPANOVlĆ 1589, LISlČlĆ 1588, LUCIĆ 1588, LUKRETlĆ 1590. LUPO i Lupi 1590, LUŠlĆ 1589. LJUBIĆ 1615.

MADESKOVIC 1588, MAFIOLI 1620, MALIC 1604, MANDAKOVIC 1619, MARCHETTI 1588, MARCHETOVICK 1610, MARClC 1620, MARINKO VIC 1625, MARKO VIC 1595, MARTlC 1588, MARTINIS de 1592, MARTINOVlC 1590, MASSURINA 1597, MASURINlC 1599, MASNICA 1602, MATIJASEViC 1615, MATIJEVlC 1589, MATKOVlC 1588, MAZZOLINI 1619, MELCHIORI 1599, METLIClC 1590, MILASlC 1628, MILAT (Milatić, Milastius?) 1587, MILINKOVIC 1589, MILlClC 1599, MISSICA 1599, MLADINlC (Mladincus) 1588, MOGUNlC 1611, MULJATOVlC 1589, MURAT 1613, MUŽINA 1589.

NAVRIN 1627, NADALI i NATTALLINICH di Ragusa 1626, NICOLINI 1587. NIKOLlClC 1598, NINClC 1587, NOGOLlC 1605.

ORUJlC 1587, ORLIC 1599, ORLOVlC 1590.

PADUHNA 1601, PALMlC 1588, PARMISANUS 1591, PAROFIJANOVlC 1588, PASTARClC 1590, PAVLOVlC 1589, PECARIC 1589, PECAROVIC 1628, PERASTI 1616, PERUTINlC 1595, PENTURIC 1588, PETROVIC 1587, PIEROTlC 1588, PINCETlĆ 1588, PISSICANI 1587, POLOVINOVlC 1625 POLJANOVlC 1598, FOSINKOVlC 1592, PRIBASlC ili Pridašić 1590. PRDVARlC 1589, PRISNAClC 1588, PUNJALlC 1601, PUSlC 1588, PUSlC alias MARTIC 1596.

RABASlC 1589, RABANASlC 1596, RAClC 1593, RADlSlC 1589, RADOJEVIC 1589, RADOSLAVlC 1625, RADOSEVlC 1597, RADOVANOVIC 1589, RADUHNlC 1604, RADUTOVIC 1595. RA-

KOVIC (Raccovich) 1588, RAKOVlC alias de Grancis 1595, RAJKOVIC (Raicovich) 1615, RANClC 1589, RATKOVlC (Radcovich) 1616, RENALDUS i REGINALDUS 1588, RUClC 1588, RUlC 1590, RULJANClC 1598, RUSNOVlC 1628.

SANDALJ (Sandagl 1610, Sandaglich 1619), SASUNIC 1601, SARDUCH 1611, SIBISCHINI 1615, SILJlC (Siglich) Pendissa 1625, SINJlC (Signich) 1610, SINAClC 1602 (Sinčić 1616), SlGNUSlC i Sigmušić 1589, 1596, SIGMUROVIC 1588, SKORBNIĆ 1597, SORlC 1611, SPAGNUOLO 1590, STALlC 1620, STIPANClC 1611, STIPELJIC 1589, STIPSIC 1591, STRILlC 1588, STRISIC 1588, STOLFO 1620, SUREMETIĆ 1591, SVETINOVIC (Suetinovich) 1588, SVICAROVIC 1588, SQUARZARELLA 1610.

TARMONTANICH 1616, TARMONTANA 1625, TAVOLIN ili Taulin 1612, TIRABOSCO 1588, TISlClC 1590, TOLJENlClC (Toglienicich) 1590, TRBUSKOVIC (Tarbuscovich) 1597, TRUDNlC 1589, TRUDNIC dicto Carpeglich 1627, TURClNOVlC 1589.

VALLE 1621, VARKICA 1610, VIĐALI 1612, VIDALICH 1627, VITIC 1587, VITALJIC (Vitalis) 1595, VLAHOVIC 1628, VOJKOVIC 1625, VUKAŠINOVIĆ 1594, VULASlC 1589, VULETlC 1588, VULPIS 1595, VUSKOVlC 1606.

ZANCHI 1610, ZELENČIC 1588, ZLATORGOSlC 1590, ZORANIC 1589, ZUBETIC 1610,_ZUVANlC 1590.

ŽARKOVIC 1623, ZlVKOVlC 1590.

Osim spomenutih prezimena ima i onih koji se spominju samo iz kojeg su mjesta došli i po tome su poznati na otoku. Tako se 1588. godine spominje Juraj Splićanin96 i Margarita udova Buscaia Splićanina,91 1589. Lucija Splićanka i 1599. Margarita žena Jurja Ivanova Splićanina.96 Iz Rijeke se spominje kao kum 1589. Bartul Ciprijanov,” zatim Ivan Petrov iz Omiša, a 1590. rodila se na Visu Franka, kćer Marina Omišanina, i Margarita Stjepana Omišanina.100 Iste godine rodio se i Ivan, sin Mihovila iz Vranjica,101 a 1596. godine spominje se Juraj iz Salija.102

Godine 1591. i 1594. spominju se iz Dubrovnika Rado i žena mu Zina, a 1593. Vica Dubrovčanka.103 Godine 1595. u Visu živi Petar Antun Zadranin,104 a iste godine rodila se Mihovilu iz Klisa kći Magdalena.105 Godine 1598. rodila se Margarita, kći Mate Nikoličića s Pelješca,106 a 1611. rodila se kći Stjepana i Mare s Pelješca.101 Godine 1611. spominje se Simun Saljanin,108 1614. rodio se sin Petru Omišaninu, a 1624. godine u Visu je i kapelan Mate Dragišić iz Omiša.109 Godine 1615. rodio se sin Petru Dubrovčaninu, a slijedeće godine spominje mu se žena Franka kao kuma.110

Godine 1601. rodila se Ružica, kći Luke Poljičanina,111 1625. spominje se Margarita, kći Vicka Poljičanina, a 1626. Bariša Poljičanin.112

Obitelj Mandaković došla je na otok Vis iz Podgore,113 a obitelj Perasti iz Perasta u Boki Kotorskoj.114 Godine 1617. spominje se Stjepan Vlah kojemu se 1621. godine rodio sin Jerko,110 a 1625. rodila se Mandalina, kći Štipana Murlaka116 i žene mu Marinke. Iste .godine rodila se i kćer Jurju iz Zlarina,117 iz Dubrovnika se spominju 1624. godine obitelji Ivčević118 i Nađalini,119 a 1628. godine rodila se Lucija Mate s otoka Mljeta.120 Godine 1623. spominju se kao kumovi Andrijana Dubrovčanka, slijedeće godine Nikola Dubrovčanin,121 a 1626. godine rodio se Mate i 1628. Nikola sinovi Ivana Dubrovčanina i žene mu Margarite.122

Ima i onih koji se spominju samo s nadimcima ili samo očevim imenom, od kojeg je često kasnije nastalo i prezime. Tako se 1589. godine rodila Anica, kći Jurja zvanog Lisica, a 1590. i Mihovil Stjepana Lisice.123 Iste godine spominje se kao kuma Domina zvana Zmailka,124 a zatim nalazimo 1604. Lukriju Kankovu, 1610. Miru Kočevu i Nikolu Ostojinog, a 1628. godine rodio se Mate, sin Petra Ilijinog.125

Godine 1611. spominju se kao prezimena Bedulov,120 1615, Mirkov, a 1620. i Mira.127 Nadimak od zanimanja vjerojatno je Remeta — crkovinar, pa se 1617. spominje Jakov, sin Jerka i Vice Remeta,128 a nadimak je i Zandemilo, koji dolazi od Joannes de Milo, a nosi ga obitelj Strisojević.129 Godine 1625. spominje se Mate, sin Vicka Pendissa: kasnije sve do kraja prošlog stoljeća taj je nadimak vezan uz obitelj Siljić.130

Zatim je kao kuma 1622. zabilježena Margarita Antunović, pizochara,131 a 1628. godine rodio se sin paronu Dominiku Dojmiju.132 Zabilježeno je da je Ivan Radošević 1616. godine doveo ženu iz Furlandije,133 a Jerolimu Grisogonu rodili su se 1627. godine blizanci.134 Godine 1598. i 1599. zabilježena su i vanbračna djeca priznata od očeva.135

Istaknuta hvarska obitelj Jakša imala je na Visu svoja imanja, a na tome otoku se spominje sve do naših dana. Krajem XVI i početkom XVII stoljeća tu se rađaju djeca Petru, Nikoli, Jerolimu, Martinu, Frani i Andriji Jakša, a 1607. Nikola se spominje i kao Jakša Duhnić na krštenju Margarite, kćeri Jurja Pečarića.136 Između njih posebno je značajan Andrijin sin Julije, rođen 1589. godine,137 koji je u XVII stoljeću osnovao bolnicu i ubožnicu u Visu.138 U Visu se rodila 1591. i Julijeva sestra Kornelija i 1594. godine brat Frano,139 a Već 1601. godine spominje se da im je otac mrtav.140

Prvi javni bilježnik na otoku Visu spominje se već u prvoj polovici XVI stoljeća. Bio je to župnik Mate Lukanović, a zatim krajem XVI i početkom XVII stoljeća Ivan Kliškić, Alvis Stasini, Vicko Leporini, Ivan Balci Lučić i Andrija Bonin.141 Godine 1590. Kliškiću se rodio sin Bartul, a 1597. kći Paulina,142 a osim toga Kliškić se spominje nekoliko puta i kao kum na krštenjima.143 Kao kumovi spominju se više puta i Andrija Bonin,144 i to u razdoblju od 1594. do 1606. godine, a Vicko Leporini 1614. godine.145

Iako ta prva, dosada najstarija poznata knjiga krštenih na otoku Visu, nije bila uvijek jednako uredno vođena (u nekim godinama nije zabilježeno nijedno krštenje) ipak nam barem donekle prikazuje prirast stanovništva tih godina:

  M Z ukup.   M ž ukup.
1587 3 3 6 1608    
1588 18 12 30 1609 1 1
1589 22 22 44 1610 20 14 34
1590 18 18 36 1611 10 5 15
1591 10 9 19 1612 2 2 4
1592 3 6 9 1613 5 3 8
1593 4 5 9 1614 7 3 10
1594 11 8 19 1615 8 2 10
1595 6 5 11 1616 12 5 17
1596 20 16 36 1617 16 4 20
1597 13 7 20 1618 3 3 6
1598 7 5 12 1619 3 6 9
1599 7 7 14 1620 13 7 20
1600 4 5 9 1621 7 3 10
1601 15 14 29 1622 2 4 6
1602 6 3 9 1623 3 5 8
1603 1624 9 11 20
1604 7 2 9 1625 21 16 37
1605 4 5 9 1626 15 9 24
1606 5 3 8 1627 12 5 17
1607 7 2 9 1628 10 8 18I4li

Na kraju knjige upisano je i nekoliko brakova, ali se čini da nisu redovito zapisivani, a i godine su izmiješane pa ne idu po redu.

Prema godinama sklopljeno je brakova:

1619. godine 4
1620. godine 10
1621. godine 1
1622. godine 5
1624. godine 7
1625. godine 8
1626. godine 3
1627. godine 1

Godine 1619. vjenčali su se Jakov SIBISCHINI i Uršula KOSTRICIC, Jakov RAKOJEVlC i Lucija ZURVlClC, Ivan s Pelješca (Joannes di Sabioncello) i Goja FABIJANOVIĆ, te Juraj LUSlC i Darija BILlC.

Godine 1620. vjenčali su se Antun IVEŠlC, kirurg, s Laurom BERNARDINI iz Mletaka,147 Mihovil IVANlSlĆ s Petrom pok. Ivana AGNIJIC, Jakov DUSMANlC i Gabrijela GAZZARI, Ivan KUZMANIC i Katarina LUSlC, Nikola GRAHOMETOVlC i Jela KASOTOVIC, Luka PAROFIJANOVlC i Margarita Antuna C VITKO VICA. Ivan BUBALO i Margarita PUSlC, Ivan STRISOJEVlC i Ana Hanibala de Perasto,148 Frano CURCUT i Katarina BARBIRlC, Katarin Katarinov i Margarita KARUZlC.

Godine 1621. Julije JAKŠA i Bernarda ROSANEO.149

Godine 1622. Antun SVlCAROVlC i Katarina KULUCEVlC, Luka FILIPOVlC i Margarita Gianpaladina, Nikola BUSCICH i Margarita Nadischia, Nikola Ilije JURIŠlC i Desa RAKOVlC te Ivan TAULIN i Fjura KOSTRlClC.

Godine 1624. Ivan ŽIVKOVlC i Margarita Marka TRUDNlC, Antun LUSlC i Ivka LUSlC, Juraj TOMlC i Katarina RAJDOJEVIC, Juraj MARINKOVlC i Margarita CVITKOVlC, majstor Ivan Dubrovčanin i Anzula pok. Antuna BARBIRlCA (?),1d0 Nikola Antuna CVITKOVlC i Anica Jurja CVITKOVlCA, te Antun RADOJEVlC i Filomena Ivana PASTARClC.151

Godine 1625. Mate BABlC s Molata i Andrijana LUSlC, Juraj KULJlC iz Vrbanja i Dobra BUNJlC, Mate, sin Stjepana Dubrovčanina, i Katarina JURISlC, Antun ANTICEVIC i Anica Stjepana CIRICICA, Juraj FABIJANOVlC i Fjura Antuna PASTARCICA,152 Josip GODARI i Mara ud. Ante Kovača. Pavao Ostojin i Mara Štipana VLAHA, te Stjepan GIZDAVClC i Antica Fabjana FABIJANOVlCA.

Godine 1626. Mihovil DRAGOSEVlC iz Jelse i Jela Petra Dubrovčanina, Nikola PERASTI i Mandalina Gaspari,153 te Stjepan Dešković i Lucija Tome MACANOVICA.

God ne 1627. Marko MIGlC iz Korčule i Stana Nikole BAKULlCA.

 1. Osim niza prezimena što nam ih otkriva, ova knjiga i osvjetljava dio njegove povijesti i stanovništva koje je od 1587. do 1628. godine obitavalo na tom otoku, u njoj također nalazimo i čitav niz naših narodnih imena kao što su: Stana, Stanka, Stanoje, Cvita, Mira, Radovan, Radoje, Marin, Ruža, Tomica, Goja, Dobra i druga, što nam je uz gotovo isključivo hrvatska prezimena još jedan od dokaza kako se naš živalj s kopna ili s drugih otoka naseljavao na taj naš daleki otok sred Jadrana i na njemu se zadržao sve do naših dana.G. Novak, Vis, Zagreb 1961, str. 85.
 2. Knjiga se zajedno s ostalim maticama čuva u Župskom uredu u Visu. Zahvaljujem don Vojku Mardešiću, koji mi je dozvolio da se njome koristim za ovu radnju.
 3. D. Domančić, Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu. Arhivska građa otoka Hvara I, Hvar 1959, str. 52.
 4. A. Strgačić, Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru, Arhivski vjesnik sv. II, Zagreb 1959, str. 507.
 5. Dragišić je Omišanin, nije poznavao dobro latinsksi jezik pa ga u svojim zapisima miješa s talijanskim.
 6. G. Novak, n. dj., str. 103.
 7. 7. Crkva sv. Jurja, po kojoj je i dio mjesta dobio ime, spominje se već u XIV stoljeću, ali je u kasnijim stoljećima pregrađivana. Još i danas kod Komižana postoji uzrečica »Idem na Luku«, a ne »Idem u Vis«.
 8. C. Fisiković, Spomenici otoka Visa od IX do XIX stoljeća. U knjizi »Viški spomenici«, Split 1968, str. 92.
 9. U matici krštenih (1587—1628) spominje se samo Balcius Lucius, list 5, 21
 10. C. Fisković, Petar Hektorović i likovne umjetnosti. U knjizi: Baština starih hrvatskih pisaca, I, Split 1971, str. 139—183.
 11. D. Berić, Nekoliko bilježaka o Martinu Benetoviću i njegovom radu. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, IV—V, Dubrovnik 1955-—56, str. 376.
 12. C. Fisković, Baština starih književnika na Visu u knjizi: Baština starih hrvatskih pisaca II, Split 1971, str. 81—96.
 13. C. Fisković, Spomenici otoka Visa, str. 189. Na kući je i natpis kojim Gariboldi posvećuje kuću svojim nasljednicima, a nad vratima je i obiteljski grb.
 14. 9 maggio 1589. Justin am filiam D. Bemardi Gariboldi et e’us uxoris D. Catalina 26 octobris 1592. Joannem Baptistam filiurn D. B. Gariboldi. Knjiga krštenih (1587—1628), list 4, 10.
 15. H. Lučić, Razlike pjesni, Stari pisci, JAZU, Zagreb 1874.
 16. G. Novak, Testament Hanibala Lučića i njegove nevjeste Julije, Prilozi za književnost, istoriju, jezik i folklor Vili, Beograd 1928, str. 126. C. Fisković, Ljetnikovac Hanibala Lučića u Hvaru, u knjizi: Baština starih hrvatskih pisaca I, Split 1971, str. 185.
 17. P. Hektorović i H. Lučić, Pjesme. Stari pisci hrvatski JAZU, Zagreb 1874, str. IX.
 18. Knjiga krštenih (1587—1628), list 1; dalje KK I.
 19. Catarina v. q. D. R. Hectorei, list 19.
 20. KK I, list 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 31, 63.
 21. 21. KK I, list 5, 7.
 22. 22. KK I, list 23.
 23. 9 Maij 1601. Catarinam Filiam D. Bondumerij Hectorei et eius uxoris D. Ursina KK I, list 21.
 24. 29 Agosto 1612. Arniolanam filiam D. Julio Etoreo et Margarita eius uxore …. KK I, list 32.
 25. D. Berić, N. dj.
 26. Compatres fuerunt D. Martinus Beneđictus 18, 49, 50.
 27. D. Berić, prilog biografiji pjesnika Marina Gazarovića, prilozi povijesti otoka Hvara I, Split 1959, str. 82.
 28. C. Fisković, Gazarovićev ljetnikovac u Visu, Kolo Matice hrvatske, Zagreb 1946, str. 118.
 29. M. Gazarović, Murat gusar. Za tisak priredio H. Morović, Mogućnosti, god. XVII, lipanj br. 6, Split 1970, str. 562.
 30. H. Morović, Iz poezije Marina Gazarovića, Mogućnosti br. 9, Split 1963, str. 990.
 31. G. Novak, Vis, str. 61.
 32. H. Morović, N. đj., str. 991
 33. Die 3. Augusti 1598. Joanem Antonium filium D. Marini Gazzari et eius uxoris D. Maria. KK I, list 17.
 34. Die 11 Octobri 1601. Marcelinam filiam D. Marini Gazzari  KK I, list 21.
 35. Die 29 Julij 1604. Bonđumier filium Marini Gazzari KK I. list 23.
 36. Die 3. Nov. 1605. Joannem filium D. Marini Gazzari KK I. list 24.
 37. Die 2 Januarij 1610. Elizabet Marini et Marine Rechich fuit baptizata KK I. list 27.
 38. Comipatres fuerunt D. Marinus Rechich  1620. godine. KK I, list 30.
 39. C. Fisković, Baština starih književnika na Visu, str. 82.
 40. Gazarović se po prvi puta spominje u ispravama baš u ovoj knjizi krštenih kao kum 1597. godine. Die 12 Maij 1597.Michaellem filium D. Georgij Massurina et eius uxoris Clara, compatres fuerunt D. Marinus de Gazzaris KK I, list 16.
 41. KK I, 22, 30, 36, 40, 42.
 42. Hieronimam filiam D. Jacobi de Gazzaris et eius uxoris D. Ermiana Ursulam filiam D. Jacobi de Gazzaris Thomasinam filiam KK I, list 7, 14, 18.
 43. KK I, list 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 22.
 44. KK I, list 2.
 45. KK I, list 16.
 46. …. compatres fuerunt Clericus M. de Gazzaris KK I, list 18.
 47. Die Ultimo Octobris 1601. Dominicam filiam D. Gazzari Angeli et eius uxoris D. Vincentia KK I, list 21.
 48. KK I, list 46 econumos Parochialis Isse  list 52.
 49. Adi 12 Maggio 1625. Giachomo figiollo do S. Anzolo Gazzari e la sua consorte Sa Catarina .. KK I, list 51.
 50. KK I, list 52.
 51. Gospodinu Hjeronimu Bartučeviću vitezu počtovanomu, vlastelinu hvarskomu. P. Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranje, Zagreb 1951, str. 19.
 52. D. Berić, O hvarskim pjesnicima Hortenziju i Jeronimu Bertučeviću, Prilozi za književnost, jezik, iistoriju i folklor, knj. XXVI, sv. 3—4, Beograd i960, str. 200.
 53. Sudac nije bio pjesnik Jerolim, kako pretpostavlja C. Fisković (bilj. L2, str. 80), već njegov unuk Jerolim, sin pjesnika Hortenzija.
 54. Die 26. Septembris 1589. Portiam filiam D. Hieronymi Bertucij et eius uxoris D. Antica KK I, list 5
 55. KK I, list 14, 17.
 56. …. D. Anta v. q. Hieronimi Bertucij KK I, list 18, 20.
 57. … Marcella filia D. Hieronimi Bertucij … KK I, list 22.
 58. Die 25. Augusti 1619. Antoniam filiam Nicolai Bertucij et Margarite KK I, list 40. Die 30. Oct. 1622. Fraociscum filium D. Nicolai Bertucij …. list 45. Die 3. Februarij 1625. Hortensium filiium  list 49.
 59. KK I, list 29, 38, 40, 43.
 60. D. Berić, n. dj. str. 202.
 61. KK I, list 24.
 62. KK I, list 38.
 63. Die 10. Nov. 1588. Stqphanum filium D. Antonii Bertuceus et eius uxoris Catarina …. KK I, list 3.
 64. Die 16. Sept. 1627. Ursino figliolo di S. Gieronkno Berbucci e s/ua consorte Signora Daria KK I, list 63.
 65. 20. VI 1782. Spisi bilježnika Frane Jakše (1754—1795), Historijski arhiv, Split.
 66. Die 23. Novemibris 1587. Hieronimum filiium D. Hieronimi ex villit generem magistri Braohiensis et eius ux. Gioanne KK I, list 1.
 67. Die 20. Maij 1589. Marcum filium Antinii Curzolani Petriciđe et eius ux. Margarite… KK I, list 4.
 68. Die 3. Augusti 1589. Anicaim filiam magistri Jacobi petricida et eius ux Hieronima KK I, list 4
 69. Die 19. Augusti 1590. Vineenitium filium Nicolai lapicida KK I, list 6.
 70. Die 8 Augusti 1596. compatres fuerunt D. Francesca uxor Magistri Petri a Perasto KK I, list 13.
 71. Die 14. Februarij 1599. Francescam filiam Magistri Nicolai Curzolensis et eius uxoris D. Vincentia compatres fuerunt Magister Rado lapicida et Catairina uxor D. Vincentij a Perasto. KK I, list 18.
 72. Die 19. Julij 1589. Matteus Faber spalatemsis et Anica uxor magistri Helia Petricida KK I, 4.
 73. Die 20. Maij 1600. Jaonnem filium Magistri Lupi Spalaten. fabri KK I, 19.
 74. Magister Thomas Sasunius Sibenicens. faber ferarius KK I, 20. Taj se zanatlija spominje i 1579. godine u popisu vlasnika trata koji su bacali bruškit za ribarenje na otoku Visu i Biševu. G. Novak, Dokumenti aa povijest ribarstva na istočnoj obali Jadranskog mora. Zagreb 1952, str. 34.
 75. Die ult. di Aprilij 1601. D. Catarina uxor Magistri Marin fabri Lignarij Pharems. KK I, 21.
 76. Li 4 Gienaro 1627.coompari magister Thomaso horese da Chattaro KK I, 59.
 77. Die 28. Aprilis 1587. Matteuim Filium magistri Petri vitich et eiius ux. D. Joanna KK I, 1.
  Die 4. Jaimuarij 1589. Margaritam filiam Magistri petri Vitich…. KK I, 3
  Die 25. Januarij 1596. Jacobum filium magistri Petri et eiux uxor Francesca KK I, 13.
  Die 5 Martij 1588.
 78. Hieronyimum filium magistri dementis Mladinei et eius ux. D. Vincentia KK I, 1.
  Die 3. Junij 1590. Stephanum filium magri Clementis Mladinei KK I, 7.
  Die 20. Aprilis 1593. Petrum filium magistri elementi Mladinich KK I, 10.
  Die Maij 1597. petrum filium D. Clementi Mladinei KK I, 16.
  Die 8. Novembris 1599. Lucretiaim filiam Clementi Mladinich KK I, 19.
 79. Die 28. Julij 1588. Francisoum filiium magistri Stefani Palmdch et Hieronyme KK I, 1.
 80. Die 8 Septembris 1588. Joannem Vincentium filium magistri Hieronymi Strilich et eius ux. Paula KK I, 2.
 81. Die 9 Septembris 1588. Hieroniman filiam magistri Jacobi Bucich et eius uxoris Stana KK I, 2.
  Die 9. Julij 1591. Hiercny.mum filium magistri Jacobi Bucich KK I, 9.
 82. Die 28. Decambris 1591. Magdalena filiam magistri petri Kosovich et eius ux. D. Joana…. KK I, 9.
 83. Die 16. Maij 1593. Joanem filium magistri Petri Surametich ex eius uxor Bona KK I, 10.
 84. Die 4. Novembris 1602. Bernardum filium Magistri Hieronimi Dujmovich et eius ux. D. Angiola KK I, 22.
 85. Die 6. Oct. 1623. Zamettum filium magistri Zuanni Andrijch et ejus exoris Madna Petroneila KK I, 46.
 86. Die 25. Giennaij 1625. Gioannam filliam magistri Mattel Marincovih ejus uxoris Genonina…. KK I, 51. 86a D. Ursula uxor Magistri Marchij D. Melchiioris… ponovo se spominje i 1605. g. KK I, 19, 24.
 87. KK I, list 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25.
 88. D. Jacobus Gatto Mercator…. KK I, 13.
 89. Die 17. Aprilis 1625. ….. compaitres f-uerunit capitan Georgi Radossevich KK I, 50.
 90. Die 9. Aprilis 1597. … compatree fuerunt D. Laura v. q. Joannes Baptista chirurgi Pharens. KK I, 16. Godine 1592. spominje se i kao v. q. Joanni s Baptista Buo) filij. N. dj.
 91. Adi 9. Octobre 1611. Simon filius Antoniij et Laura chirurgi KK I, 31.
 92. Sig. Biasio Nadali chirorgo, a u indeksu je označeno da je iz Dubrovnika. KK I, 59.
 93. ….. compatres fueruint Eccelens. D. Doctor Joanneus et D. Catarina D. Petri Joanei KK I, 45.
 94.  …. Joannes …. organista (prezime je uz sam ruto knjige koji je oštećen, pa ga je nemoguće pročitati). KK I, 5.
 95. Godine 1628. spominje se pri krštenjima Fratar Joannes Boglich a verbagno….
 96. KK I, 1.
 97. KK I, 1. Godine 1610. spominje se u Katarina Buschaja, KK I, 28.
 98. Lucia Spala ten5 dicta Rogina, nije poznato da li je kasnije Rogina prezime jer se više u ispravama ne spominje. KK I, 5.
 99. KK I, 3. … Bartolomeus Ciprianus a Flumitne.
 100. KK I, 4, 5.
 101. … Joannem filium D. Michaelis a Vragnicca et eius uxoris Antica … KK I, 6.
 102. Georgius a Sale KK I, 5.
 103. KK I, 9, 11.
 104. …. Petrus Antoniius Jadrensis Galads  KK I, 12.
 105. Magdalenam filiam D. Michaelis de Clissa KK I, 12.
 106. Margaritam filiam D. Matthei Nicolicich ac Pellisac et eius concubina Catarina filia Nic. Poglianovich ac Cipa’ (dalje je nečitljivo). KK I, 17.
 107. Lucia filia Stefani et Mare Spelisza KK I, 30.
 108. Vittus Filius Simonis et Dobre Saglianin KK I, 31.
 109. Petrus filium Petri et Catarine uxoris de Almissa … KK I, 34.
 110. Vdncentius filiius Petri et Francisce de Dubrovnik …. KK I, 35, 36.
 111. Rusicam filiam Lucam Poglicani et eius ux. Magdalena … KK I, 20.
 112. KK I, 1, 57.
 113. 1619. Ivissa Mandacovich iz Podgore KK I, 41.
 114. Godine 1587. spominje se Vincentius a Perasto, 1588. rodila se Lucija, kći Andrije iz Perasta, 1606. godine spominje se Luka iz Perasta, 1610. Nikola, a 1616. godine Antun, a zatim iz mjesta iz kojega su došli stvaraju i prezime Perasti. K Kl, 1, 4, 6, 25, 27, 34.
  Godine 1606. spominje se kao kuma … D. Lucra Cigo a Perasto. KK I, 25. Pod prezimenom Diuli Perasti, kako je spominju neki dokumenti iz XVII stoljeća, ne nalaze se u knjizi krštenih. G. Novak, Vis, str. 126.
 115. Hieronymus filius Stefani Vlah et Mare eius ux KK I, 44.
 116. Mandalima figliola di Stefano Murlacho e sua con,sorte Marincha …. KK I, 50.
 117. Gioanam filiam Georgi da Zlarin et eius uxoris Maria  KK I, 51.
 118. Margaritam filiam Christophori Iuceuich de Ragusa et eius uxoris Stana. KK I, 47.
 119. Ellenam filiam D. Bijasi Naftalini di Ragusi et ejus uxoris Margarita. KK I, 48.
 120. Luciam filiam Mathei de Melada et Andriane eius legitime uxoris KK I, 23.
 121. KK I, 47.
 122. KK I, 59, 66.
 123. Georgij dicti Lissica, pa je od tog nadimka kasnije nastalo prezime Lisica. KK I, 67.
 124. ….. Dominica dicta Zmailca … KK I, 7.
 125. Matheum filium Petri di Illia e Margarite  KK I, 23, 27, 29. Nije isključeno da je od toga očeva imena nastalo prezime Ilić, koje se u Visu spominje sve do naših dana. N. Božanić — Bezić, Popisi i struktura stanovništva krajem XVIII i početkom XIX stoljeća u Visu, Zbornik za narodni život i običaje JAZU (u tisku).
 126. Simon filium Antonij et Catarine Beduloue  KK I, 31.
 127. Joanne filius Nicolas Mira et Laura eius uxoris … Tadeus filius Lucae et Margaritae Mirkoue KKl, 36, 42.
 128. KK I, 38.
 129. …. 1619. Joannes de Milo …. 1620. Vincentius filius Joannis Zanddemilo et Ane eius uxoris… KK I, 42. Oni su 1610. godine upisani u istoj knjizi među vjenčane (list 64), a Ana je kćer Hanibala iz Perasta.
 130. KK I, 50. — N. Božanić — Bezić, Stanovništvo Komiže u drugoj polovici XIX stoljeća, Pomorski zbornik (u tisku).
 131. KK I, 45.
 132. Li 16 Agosto 1628. Vincentio figliolo di paron Domenego de Doimi detto Tarmontana et sua consorte Ma Chiara (list nije numeriran)
 133. Silvestrum filium Joanni Radosseuich et Antonie Furlinesse KK I, 37.
 134. Serafin et Miohiel figlioli del Eoc. S. Gieronimo Grisoigono et sna consorte Sa Potoni a KK I, 59.
 135. Thomam filiuim D. Petri Ruđgliandch et D. Catarine figlie del q. Nicolaus Truđnich sua amante Margaritam filiam D. Francisci Caraman et eius concubina Aneta filia Deschi Descovieh  KK I, 18.
 136. KK I, 26.
 137. Die 13 Julij 1589. Julium filium D. Andree Jaxa et eius uxoris D. Elizabet, cuius oompatres Ee R. D. Bartboliomeus Baddij et D. Gina uxor q. D. Stepn. Penturich. KK I, 4.
 138. C. Fisković, Spomenici otoka Visa, str. 156, 157. — N. Božanić — Bezić, Prinosi povijesti zdravstva na otoku Visu (rad pročitan na Naučnom sastanku Društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Split 1973, u tisku).
 139. KK I, 9, 11.
 140. Elizabeta, udova Andrije JaikSa, kumovala je 1601. godine Marceli, kćeri Marina Gazarovića. KK I, 21.
 141. C. Fisković, n. dj., str. 154.
 142. Die 7. January 1590. Bartholomeum filium D. Joanis Clisohioh et eius ux. D. Gulia …. Die 25. Octobris 1597. Paulinam filiam Magnifiei D. Joanis Clischidh et eius uxoris D. Julia KK I, 6, 17.
 143. Godine 1593. sinu Antuna Parofijanovića, 1597. Mihovilu Jurja Vulpis i sinu Jurja Lisice. KK I, 11, 12, 13.
 144. Godine 1594. Magdaleni Vicka Hunjatovića, 1595. sinu Jakova Kraljića, 1599. Luki Jurja Masirinića, 1601. Jurju Stjepana Kudrovića i 1606. Margarib Nikole Vojkovića. KK I, 11, 12, 19, 20, 25.
 145. 1614. Petru, sinu Petra Gmišanina. KK X, 33.
 146. Posljednja 1628. godina vođena je samo do 26. kolovoza.
 147. Antonius Iuiesich chirurgus đasponsavit filiam Bernardini Veneto nominate Laura KK I, 64.
 148. Joannes Strisoevich dictus Zan de Milo cum Ana Anibalam de Perasti KK I, 64.
 149. Die 16. Augusti 1621. Matrimonialium de licentia Parochiali D. Julium Jahxa et D. Bemardinam Rosaneam Testibus D. D. Nicolaus Bertucius i Joannes Gazzari KK I, 61.
 150. Die 24 Oct. 1624. Magistrum Joannem Raguseum et Anzulam q. Antonij Barbi KK I, 62.
 151. Kumovao im je književnik Marin Gazarović. KK I, 62.
 152. Svjedoci su bili Julije i Jerolim Jakša. KK I, 61.
 153. Nečitljivo. KK I, 63.

BILJEŠKE

 1. B. Gabričević, Antički spomenici otoka Visa. U knjizi Viški spomenici, Split 1968, str. 6.
 2. Godine 1921. pri kopanju vinograda Ivana Marinkovića (Rajmondotovi) uz Put od Gradca nađen je ispod zemlje zid djelomično ožbukan i veći komad kamena crvenkaste boje, koji je sada razlupan pa je teško odrediti čemu je služio. Na taj podatak me je upozorio Andrija Petric, koji je tada tu radio. Na istom mjestu našla sam u ljetu 1971. godine ulomke rimske keramike.
 3. G. Novak, Vis, Zagreb 1961, str. 77.
 4. I. Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj, knj. II, Split 1964, str. 377.G. Novak, n. dj., str. 98.
 5. 6a M. Zjačić, Regeste pergamena XV vijeka, kaptolskog arhiva u Hvaru. Bilten Historijskog arhiva komune hvarske, 7—8, Hvar 1965, str. 19, 21.
  1. Prema Novaku (n. dj., str. 105) Komiža se kao selo »villa Comisae« prvi put spominje 1542. godine, međutim to nije točno, jer se pod tim nazivom ona spominje već 1527. godine (C. Fisković, Spomenici otoka Visa od IX do XIX stoljeća. U knjizi Viški spomenici, Split 1968, str. 85.)
  1. 8. IX 1527…. Michaeli Vitalich Pictori… Dominus Michael Vitalich quondam Domini Nicolai Pictoris… C. Fisković, n. dj., str. 68. To su i jedini dosada poznati slikari s otoka Visa iz tog vremena.
  2. N. dj., str. 84, 85.
  3. N. dj., str. 175.
  4. De 23 Maij 1527.
  …magistri Francisci Foretich… Steffani Radiijch, Lucae Vochiavich Zoijch Illieh . .. G. Novak, Dokumenti za povijest ribarstva na istočnoj obali Jadranskog mora, sv. I, Zagreb 1952, str. 30. 10a I. Ostojić, n. dj., str. 385.
  1. N. dj., str. 34, 35.
  1. C. Fisković, n. dj., 85.
  2. 24. I 1591.
  Fatto in Comisa in bottega Domini Francisci Mlađinovich. Hvarski bilježnički spisi 1591, Historijski arhiv, Zadar.
  1. Adi 25. di ottobre 1593.
  … fatto in Comisa nella botegha di merce di messer Francesco Mlad’ineo. Spisi hvarskog kneza P. Bondumiera (1594—1596). Historijski arhiv, Zadar, Na kući Mladineo uklesan je monogram FM i godine 1603, pa je najvjerojatnije da ju je on i sagradio.
  1. Adi 7 aprile 1632.
  Fattox a Iissa nella valle di Comisa nella botegha di merci delli fratelli Mladinei… Hvarski bilježnički spisi, sv. VII, str. 8. Historijski arhiv, Zadar.
  1. G. Novak, Dokumenti, str. 47.
  1. N. dj., str. 45, 46, 47, 48.
  2. M. Oreb, Moj mali samostan. Samostan sv. Jere Vis, Split 1971, str.
  23.
  1. G. Novak, n. dj., str. 44, 45.
  1. Mo Marin Grgurić bio je vjerojatno i zanatlija, jer se običavalo zanatlijama uz prezime dodavati i titulu »magistro«. Nije isključeno da je bio i brodograditelj.
  2. N. dj., str. 52.
  21a Obitelj Karvinović ima 1589. svoju nadgrobnu ploču s natpisom u crkvi sv. Nikole. C. Fisković, n. dj., str. 86. 21b V. Gugić, Jedan nepoznati akt hvarskog kneza i providura Piera Semitecola. Prilozi povijesti otoka Hvara III, Hvar 1969, str. 28—42.
  1. N. dj., str. 72, 80.
  1. N. dj., str. 177.
  2. G. Novak, n. dj., str. 65.
  3. Zuanne de Bogdan da Comisa sopranome detto Galiot… Capo della Pelagosa. N. dj., str. 70, 71, 72, 73, 77.
  4. N. dj., 79. Od te obitelji Bogdanovih vjerojatno su kasnije nastali Bogdanovići.
  21 N. dj., 79.
  1. C. Fisković, n. dj., 163.
  1. N. dj. 85.
  2. N. dj. 78.
  31. D. Berić, Nekoliko podataka o Komižaninu Andriji Vitaljiću. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor XXI, sv. 3—4. Beograd 1955.
  1. C. Fisković, n. dj., 88.
  32a A. Jutronić, Prilog proučavanju doseljavanja na otok Vis u XVII stoljeću. Anali Jadranskog iistituta JAZU, sv. III, Zagreb 1961, str. 471.
  1. N. Čolak, Borba novih stanovnika na srednjodalmatinskom otočju u XVII i XVIII stoljeću za očuvanje stečenih privilegija. Prilozi povijesti otoka Hvara I, Hvar 1962, str. 55, 57.
  1. … gia Turco fatto Cristiano… N. Čolak, Iz života iseljenika Makarske i njenog primorja na srednjedalmatinskom otočju. Isto, sv. II, Hvar 1962, str. 103.
  2. C. Fisković, n. dj., 116.
  3. G. Novak, Vis, str. 128.
  4. N. dj.
  5. Arbat je nadimak obitelji Bogdanović i pojavljuje se u popisu kao Harbat.
  6. Vitaljići se spominju u XVIII stoljeću s nadimkom Labot, koji su zadržali sve do danas.
  7. Batnoga je nadimak za jednu od obitelji Ivčević.
  8. Nadimak za jednu od obitelji Kuljiš.
  9. Biasio je vjerojatno kasnije obitelj Bjažić.
  10. Hrastić je u XVIII stoljeću kao nadimak obitelji Kordić.
  11. Koruca je vjerojatno obitelj Karuza.
  12. Karvina je nadimak obitelji Sviličić.
  13. Pod imenom Kompar spominju se obitelji Livanko i Drinda.
  14. Kurencia nadimak za jednu od obitelji Petrić.
  15. Mihatovi nadimak za jednu od obitelji Kuljiš.
  16. Magnavento nadimak za obitelj Mandičić.
  49a C. Fisković, n. dj., 146.
  1. G. Novak, Dokumenti, str. 30 i dalje.
  1. N. dj., str. 105.
  2. N. dj., str. 102.
  52a C. Fisković, n. dj., 78, 79, 83, 101.
  1. A. Jutronić, n. dj., str. 473.
  1. Nadimak za obitelj Tomičić.
  2. Nadimak za obitelj Sviličić.
  3. Nadimak za obitelj Vitaljić.
  56a A. Jutronić, Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču, Zagreb 1950, str. 103.
  1. D. Berić, Arhivi otoka Visa. Izdanje arhiva grada Splita, sv. I, Split 1958, str. 36.
  1. D. Berić, Popis hvarskih i viških rukopisa biblioteke bivše više gimnazije u Zadru. Bilten Historijskog instituta komune hvarske 34, Hvar 1961, str. 16.
  2. C. Fisković, n. dj., 147. Na crkvi je natpis na latinskom jeziku koji u prijevodu prof. Veljka Gortana glasi:
  »Predobrom i presilnom Bogu Bogorodici, ožalošćenoj djevici, tješiteljici potlačenih, radi zazivanja njezine vrlo moćne pomoći bolesnim vjernicima, ovu crkvu, da se za njihovu spasonosnu popudbinu u njoj čuva presveto tijelo njezina sina, župnik Mihovil Milinković od milodara pobožnog svijeta dade sagraditi i posvetiti godine od postignutog Spasenja 1759.« Natpis je očito napisao sam Milinković, pa ga zato i donosim u prijevodu.
  1. CC i CHR.
  2. Anno circiter.
  3. Degentes in Agro.
  4. C. Fisković, n. dj., str. 153.
  5. I. Ostojić, n. dj., II, str, 385.
  64a A. Jutronić, n. dj., str. 108.
  1. A. Strgačić, Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru. Arhivski vjesnik sv. II, Zagreb 1959, str. 507.
   65a D. Domančić, Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu. Arhivska grada otoka Hvara, Hvar 1961, str. 52.
  1. D. Božić-Bužančić, Inventar zbirke matičnih knjiga u Historijskom arhivu u Splitu. Izdanje Historijskog arhiva sv. 7, Split 1969, str. 451, 452.
  2. Krile se spominje u jednom dokumentu iz 1731. godine (G. Novak, Dokumenti, str. 113), ali od 1784. godine stalno kao Burić Krile.
  3. Šimun Petrašić, drvodjelac i zidar, popravljao je 1756. godine oltar bratovštine Gospe od Ružarija, a 1759. strop sakristije Nove crkve. Ima sinove Ivana i Jurja, koji će kasnije preuzeti očev zanat. (C. Fisković, n. dj., 66, 149).
  Simon Petrassich alias Mlikan 31 Magdalena ejus uxor 23 Joannes eos filius 2 Georgius 2 eos filius 1. 69. U obitelji živi od Vickove kćerke muž: Andreas Deođatus Hieronyme maritus. 70. Popisivač je upisao i odsutnog člana obitelji dvadeset osmogodišnjeg Franu: Franciscus eius frater absens. 71. U popisu se zidar Marko spominje mrtav, a sin mu Ivan ima dvadeset godina i živi s majkom. Godine 1759. zidao je Novu crkvu, 1792. popravljao crkvu sv. Nikole.
  1. Markov sin Juraj ima svoju obitelj, a njegova dva sina Marko i Nikola postat će kasnije također zidari: Marcus eos filius 7 Nicolaus 2 eos filius 5.
  1. Antun ima blizance: Petrus eos filius 4 Paulus 2 eos filius 4.
  2. Spominje se kao zanatlija (C. Fisković, n. dj., str. 71).
  3. Godine 1756. dobio je dozvolu da sagradi grob u crkvi sv. Nikole yC. Fisković, n. dj., str. 85), a u drugom popisu iz 1784. godine već je mrtav. Imao je samo četiri kćeri, pa se u novom popisu obitelj više i ne spominje. Antun je bio i prokurator Komiže (G. Novak, Dokumenti, str. 105, 125, 127).
  4. U obitelji živi djevojčica od osam godina iz obitelji Vitaljić: Petronilla filia qm Petri Vitaglich.
  76a Obitelji prvog javnog bilježnika u Komiži (vidi bilj. 113).
  1. ntun se spominje kao kolon na otoku sv. Andrije, a ima ženu i dvije kćerke (vidi bilj. 63).
  2. Nikolinom sinu Petru umrla je malo nakon popisivanja žena Katarina (znak križa, kojim je popisivač označivao umrle u razdoblju od popisa do 1751. godine), pa je naknadno unesena i njegova druga žena:
  Petronilla Petri uxor 2 v/ot/o.
  1. U obitelji živi majka Jeronimove žene: Hieronyma va qm Dominici Cuglis alias Borogia Jacobina mater.
  1. Andrija se spominje kao odsutan, a u Komiži ima ženu i tri kćeri.
  2. Godine 1749. Andrija je mrtav, a spominje mu se sin Nikola kao vlasnik broda (G. Novak, Dokumenti, str. 128, 137).
  3. Pavao i brat mu Nikola vlasnici su broda i mreža, a zajedno s nećacima pokojnog im brata Petra popravili su i proširili crkvu sv. Roka. (G. Novak, Dokumenti, str. 133; C. Fisković, n. dj., 139).
  1. Nikola, Pavlov brat, ima sina svećenika: R. Pbr Paulus eos filius, a živi u zajednici sa sinovima pokojnog Petra, koji su također sudjelovali pri gradnji crkve sv. Roka.
  2. S udovicom živi kćerka i prijateljica:
  Justina Bogdanich ejus amita.
  1. U obitelji je posinak:
  Antonius F. qm Antonij Crile di Vincentij frenignus.
  1. U obitelji je sluga iz Poljica izostavljenog prezimena:
  Michael de Pogliza eos famulus.
  1. Ta ugledna obitelj imala je na obali svoju kuću. S udovicom, osim njena dva sina, živi brat Dominik i sestra Margarita.
  D. Dominicus Pellegrini Florentie frater Margarita ejus soror. Florencija je u ime svojih sinova Ivana, Antuna, Petra i Marka, koji su još 1748. godine bili djeca, podigla nadgrobnu ploču na grobu svojega pokojnog muža u crkvi sv. Nikole (C. Fisković, n. dj., str. 85).
  1. Sin mu Ivan bio je svećenik, a umro je 1801. godine (C. Fisković, n. dj., str. 244).
  88a Spominje se 1751. godine kao prokurator Komiže (G. Novak, n. dj., str. 137).
  1. U obitelji živi sin Mihovilova pokojnog brata Luke:
  Petrus Michaelis nepos ex fratre defundo Luča.
  1. Udovica živi sa svojom pastorkom i njenim sinom:
  Antonia ejus privigna Michael Antonie filius.
  1. 91.U obitelji živi petorica neoženjene braće: Ivan, Andrija, Matija, Vicko i Ante. Nije isključeno da se radi o obitelji koja je živjela u baroknoj palači na Škoru, koju i danas zovu Zonkotovo, a vjerojatno su to sinovi Antuna Zankija, komiškog kapetana, koji je 1731. godine sastavio oporuku, a njegova je po svoj prilici bila i kula sred polja, koju također zovu Zonkotova (C. Fisković, n. dj., str. 167, 214). Uz njihova imena je i slovo D(ominus), što označuje da su bili u Komiži ugledna obitelj. Imali su i služavku s djetetom:
  Hieronyma eos famula Rosatia Hieronyme filia 1751.
  1. 92.Imao je već u prvoj polovici XVIII stoljeća svoj dućan u Komiži. (C. Fisković, n. dj., str. 71.)
  2. Imaju sina svećenika:
  R. Pbr Michael eos filius i služavku: Petronilla eius famula.
  1. 94.Braća Ivan i Petar (već 1748. godine mrtav) sagradili su grob u crkvi sv. Nikole i postavili ploču s natpisom (n. dj., str. 86).
  95. N. dj.
  1. 96.Dva puta udovica živi s kćerkom iz prvog braka i s dvoje djece iz drugoga:
  Caharina eius filia ex qm Michaeli Fadich 1° eius marito Lucas eius filius ex 2° voto Margharita eius filia ex 2° voto.
  1. 97.Vlasnik broda, spominje se 1749. i 1751. godine kao prokurator Komiže (G. Novak, Dokumenti, str. 125, 127, 137).
  1. Svećenik živi u obitelji sina pokojnog mu brata Franje.
  2. Dva brata odsutna, ali ih je popisivač isto popisao:
  Natalis Vincentius fratres qm Antonij absentes. i°° rpa obitelj je živjela u polju, pa nije isključeno da joj je i pripadala kula u Pošpilju, koja se i danas naziva Mladineova kula (C. Fisković, n. dj., 168).
  1. 101.Ta se obitelj u popisu iz 1748. godine spominje samo kao Krile.
  1. 102.Zidar Nikola Jurjev Petrašić popravljao je u ljetu 1778. godine vrata na crkvi sv. Nikole.
  2. 103.Sin Ivan oženio se ženom iz Visa:
  Vincentia uxor Joannis ab Issa.
  1. 104.Marko nije nastavio očev zanat, kao braća, jer nema ispred prezimena oznaku zanimanja.
  1. 105.Majstor Juraj u tom popisu ima već sedamdeset godina.
  2. Sin Mate oženio se u Visu:
  Cecilia uxor Mathei ab Issa.
  1. 107.Ivan i sin mu Stjepan zanatlije su kovači o čemu govori i njihov nadimak. I danas ta obitelj ima nadimak Kovacovi, a posljednji muški potomak, Nikola, također kovač, živi u San Pedru, SAD.
  2. 108.I Antun, sin Nikolin, također je zanatlija, ali nije poznato kojim se zanatom bavi:
  Mr Antonius suprad. Mri Nicolai filius.
  1. 109.Njezin sin Ante vlasnik je broda, a spominje se u dokumentima 1773. i 1787. godine (G. Novak, Dokumenti, str. 162, 185).
  1. Ima blizanke Petronilu i Vinku od sedam godina.
  2. 111.Godine 1748. spominju se obitelji Mamazza i Vuletić kao prvi susjedi. Antun Mamazza ima tada 52 godine i nema djece, pa je kasnije vjerojatno svoj imetak ostavio Antunu, sinu Nikole Vuletića, koji je te godine imao 9 godina. U novom popisu 1748. godine otac mu je već mrtav kao i Mamazza, a on se preziva Vuletić alias Mamazza.
  3. U obitelji Mardešić živi posljednja iz obitelji Kuljiš.
  4. 113.U popisu 1748. godine Vinko Kuljiš je imao 36 godina, a djeluje kao prvi javni bilježnik Komiže u drugoj polovici XVIII stoljeća. On je prepisao i ovjerio sve isprave koje se odnose na Komižu a sakupio ih je svećenik Ivan Boroić, popisivač tog popisa. Rukopis u kojemu se nalaze spomenute isprave (»Lćber Comisae conscriptus anno Reparatae salutatis 1784«) čuva se Župskom uredu u Visu. G. Novak (Vis, str. 131) krivo navodi da je Kuljiš bio notar u Komiži u XVII stoljeću.
  5. 114.Vlasnik broda spominje se u dokumentima 1773, 1787. Godine 1788. je prokurator Komiže (G. Novak, Dokumenti, 162, 185, 187, 192).
  6. 115.Paulin sin Frano vlasnik je broda, a spominje se 1788. godine (G. Novak, Dokumenti, str. 192).
  7. Spominje se 1773. kao vlasnik broda (n. dj., str. 162).
  8. Ima blizance Nikolu i Petra od 21. godine.
  9. 118.Spominje se 1773. godine zajedno s braćom kao vlasnik broda (n. dj., str. 162).
  10. U obitelji živi i:
  Dna Oliva va qm Cosme Zuanich ab Issa.
  1. Udata kćerka živi s majkom, ali se majka vodi kao glava obitelji; Lucretia ej us filia hodie uxor Josephi Cuglis sive Gorizza.
  To je jedan od rijetkih slučajeva da je muž živio u obitelji svoje supruge.
  1. U obitelji Kuljiš živi Margarita Milišević.
  1. 122.Jedan od braće uzeo je nadimak Gerolimovi po ocu Jeronimu (vidi bilj. 118).
  2. Spominje se 1788. godine kao vlasnik trate (n. dj., str. 187).
  3. Braća Borčić, sinovi pokojnog kapetana Nikole, spominju se 1773. godine kao vlasnici ribarskog broda (n. dj., str. 162).
  4. Spominje se kao vlasnik broda (n. dj., str. 185).
  5. 126.Imao je sinove blizance rođene 1784. godine, ali jedan od njih je odmah umro.
  6. 127.Spominje se 1787. godine kao vlasnik ribarskog broda i mreža (n. dj., str. 186).
  7. 128. Godine 1787. i 1788. spominje se kao vlasnik broda (n. dj., str. 185, 187).
  8. Ima blizance Nikolu i Jurja od dvije godine.
  9. D. Berić, Arhiv otoka Visa, Split 1958, str. 26. — U obitelji živi i: Vincentia f(ili)a qm Cosme Mardessich.
  Filip i brat mu Matija spominju se 1773. godine kao vlasnici broda, a 1788. godine Matija se spominje sam (n. dj., 162, 187).
  1. Vlasnik broda, spominje se 1787. i 1788. godine (n. dj., 185, 187).
  1. Godine 1788. vlasnica je broda (n. dj., str. 187).
  2. Ona i njeni sinovi vlasnici su broda (n. dj. str. 188).
  3. 134.Obitelj popisivača don Nikole Borčića zaslužnog i za skupljanje dokumenata o Komiži (vidi bilj. 119).
  4. 135.U obitelji s bratom svećenikom živi i Petar inače vlasnik broda, a spominje se u dokumentima 1787. i 1788. godine (n. dj., str. 186, 187, 195). Godine 1794. Petar je darovao orgulje crkvi sv. Nikole (C. Fisković, n. dj., str. 89).
  5. 136.Kćerka Jeronima udala se za Antuna Marinkovića a živi u obitelji sa svojom majkom:
  Antonius Marincovich Virgilij f(ili)us ejus spongus.
  1. Vidi bilj. 91.
  1. Antun, sin Petrov iz drugog braka, oženio se Margaritom iz Visa Marga conjux Antonij ex s(ecun)do voto ab Issa.
  2. Ivan, sin Luke, oženio se s Liviom iz Visa:
  Livia conjux Joannis Lucae ab Issa.
  1. Ivan, sin Antunov, oženio se s Anom iz Visa:
  Anna uxor Joannis ab Issa.
  1. 142.Margaritina kćerka Dominika udala se za dra Nikolu Foretića:
  Drs Nicolaus Foretich ejus conjux.
  1. 143.Spominje se kao vlasnik broda 1773. i 1787. godine (Novak, Dokumenti, str. 185, 189).
  1. 144.Spominje se kao vlasnik broda (n. dj.).
  2. 145.Petar Bogdanich Bahan oženio se Antunovom kćerkom i živi u njezinoj obitelji. Popisivač mu spominje samo nadimak.:
  Petrus Bahan ejux conjux.
  1. 146.Sve tri obitelji Marinković spominju se kao vlasnici brodova (n. dj., 185, 187, 193).
  1. 147.Pomenići su poznata graditeljsko-klesarska obitelj XVI—XVII stoljeća iz Korčule, pa se i te obitelji, koje su se u XVIII stoljeću naselile u Komiži, bave vjerojatno istim zanatom. (N. Božanić-Bezić, Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji, Prilozi povijesti umetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963, str. 258.)
  2. 148.Godine 1788. išao je zajedno s braćom svojim brodom na ljetni ribolov (G. Novak, n. dj., str. 193).
  1?9 Vidi bilj. 244.
  1. 150.Spominje se 1773. godine kao vlasnik ribarskog broda (n. dj., str. 162).
  2. 151.Mihovil, sin Jakova, oženio se Dominikom iz Hvara:
  Domenica uxor Michaeli Jacobi fiiij ab Phara. 151a Antunov sin Frano oženio se Toninom Rendić iz Supetra na Braču (C. Fisković, n. dj., 229, 240).
  1. Sin mu Ivan također je kapetan, a 1788. godine ima svoj brod. (G. Novak, n. dj., str. 189). Godine 1717. spominje se Vicenzo Gielisich da Comisa u Gornjem Selu na otoku Šolti gdje se oženio u obitelji Zlendić. Živi u Gornjem Selu do 1721. godine. I. Rubić, Podrijetlo stanovništva otoka Šolte. Srpski Etnografski zbornik SAN, knj. LXXIV, Beograd 1960, str. 130. Pisac ga vodi pod nadimkom Ruchiessa i smatra da je rod nastao od nadimka, što nije točno jer se ta obitelj uvijek spominje pod prezimenom Gelić, a Rukiesa im je samo nadimak. Uspoređujući godine života pojedinih članova obitelji iz popisa 1748. i 1784. godine, možemo zaključiti da se radi o djedu glave obitelji, koji po njemu i nosi ime Vicko.
  2. 153.Brat muPetar vlasnik je broda (G. Novak, n. dj., str. 187).
  3. 154.Kučići su bili bačvari i tim zanatom su se bavili u Komiži sve do drugog svjetskog rata.
  154a Hvarski biskup Stratico spominje 1798. godine da župnik Antun Borčić Buco ima lijepo uređenu privatnu kapelu u svojoj kući, koju je do danas bilo teško ubicirati. Zanimljivo je da ta obitelj ima nadimak Buco, ali se on ne spominje ni u jednom popisu (C. Fisković, n. dj., str. 149).
  1. 155.Vidi bilj. 102.
  1. 156.Marko, Sime, Andrija i Josip pokojnog majstora Jurja Petrašića bave se zidarskim zanatom.
  2. 157.Uz prezime dodana je i oznaka paron, što znači da je bio vlasnik broda (usporedi dokumente i G. Novak, n. dj.).
  157a Obitelj je upisana samo s nadimkom Karuza, ali se iz ranijeg popisa vidi da je to obitelj Borčić Karuza. U njihovoj obitelji živi i Pavao Petric Paolo qm Paolo Petrip.
  1. 168.Zanatlija kovač.
  2. 159.Ivan ima sinove blizance:
  Nicolo altro loro filiolo 14 Zorzi 3° loro figlio d’una istesso Parto.
  1. 160.I obitelj Mariani imala je 1797. godine svoj brod.
  1. 161.Sin notara Vinka Kuljiša, koji je 1797. godine već mrtav.
  2. 162.Vjerojatno stranac koji se spominje samo u ovom popisu, ima 70 godina, a živi samo sa slugom:
  Mattio qm Gio. Antonio Zuanich d’ Sussa. To prezime spominje se u jednom dokumentu iz 1804. godine u Hvaru, ali ne možemo zaključiti radi li se o istoj osobi, jer je u dokumentu navedeno samo prezime Staimbac. (N. Duboković Nadalini, Nekoliko podataka
  1. društvenom i općem stanju u Hvaru krajem XVIII i početkom XIX vijeka. Arhivska građa otoka Hvara I, Hvar 1961, str. 65.) Nije isključeno da se radi o krivo napisanom prezimenu Steinbach koje se spominje u Hvaru u prvoj polovici XIX stoljeća. M. D. Grmek, Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika. Starine JAZU 43. Zagreb 1951, str. 216.
  2. Andrija ima blizanke:
  Lucrezia loro figliola 4 Domenica 2° loro figliola del d° parte 4.
  1. 164.Niikolin sin Luka spominje se kao conte Luka Borčić Buco (C. Fisković, n. dj., str. 212). Njihova je vjerojatno bila kuća sred mjesto lijevo od današnje ribarnice gdje iznad polukružnog kamenog okvira vratiju dvorišta stoji grb u čija se četiri polja sučelice propinju četiri lava (vidi bilj. 154a).
  2. U Kuljiševoj kući živi krojač Federici iz Beluna i dvoje služinčadi: Sigr Mattio loro fratello 57 (godine starosti)
  Sigr Gio: Federici qm. Filippo da Beluno dl loro botega 40 Nicolo qm Vicenzo Svillicich d° Karvina loro servitore 36 Magdalena fa qm. Zuanne Vitaglich Giovo loro serva 23.
  1. U obitelji Petra živi i njegov brat svećenik, sin klerik, a imaju
  2. služavku:
  Rnd Sr. D. Nicolo suo frate 68 Sigra Vicenza consorte del d° Sr Pietro 49 Antonia loro figliola 21 Nicolo loro figliolo 20 Elisabeta loro figliola sec. 17 Sigra Franca sorella del d° Sr Pietro 64 Cattarina Panelich loro serva 72 D. Simon Chiericio loro filiolo.
  1. Zanatlija, vjerojatno bačvar, jer se Slavići javljaju u Visu kao bačvari. Iako ima oznaku da je došao iz Vlaške, u nekim dokumentima se spominje da je iz Rijeke (C. Fisković, n. dj., str. 71).
  2. 168.U popisu iz 1784. godine spominju se kao Fiamenghi, no do danas se zadržao oblik Fiamengo.
  1. C. Fisković, n. dj., 71.
  2. Petar, inače vlasnik broda, ima sina klerika:
  D. Simon Chierico loro filiolo.
  1. U njenoj obitelji živi:
  Zorzi qu. Zuanne Giaxich officiale a. 56 Anna sua filiola a. 27.
  1. 172.Vickov sin Andrija bio je javni bilježnik u Komiži. U Historijskom arhivu u Splitu čuvaju se njegovi spisi od 1786. do 1822. godine.
  1. 173.Knjiga je prilično nepregledno popunjavana do 1840. godine, kad se počela voditi nova.
  2. Ivanova žena je iz okolice Trogira:
  Tomasina ejus uxor Diecesis Traguriensis.
  1. Spominje se da je rodom iz Visa.
  1. Josip ima ženu iz Visa Vincentia ejus uxor ab Issa.
  2. I Ivanova žena je iz Visa:
  Catharina ejus uxor ab Issa.
  1. 178.U popisu iz 1797. godine spominju se kao Fiamengo, a doselili su se iz Apulije, iz mjesta Vieste ili Peschici.
  2. Ivanova žena je iz Visa:
  Magdalena ejus uxor ab Issa. lso popisivač je upisao obratno Carusa sive Borcich.
  1. Majstor Stjepan oženio se u Starog Gradu na otoku Hvaru:
  Maria ej us uxor a Civitate Veteri.
  1. 182.Prezime Marušić postoji i danas u okol’ci Omiša (selo Marušići), a 1729. godine spominje se u Gornjem Selu na otoku Šolti. I. Rubić, n. đj., str. 129.
  2. Ivan se oženio u Visu:
  Dominica ej us conjux ab Issa.
  1. Pavao se također oženio u Visu:
  Magdalena ejus uxor ab Issa.
  1. Nikola je doveo ženu s otoka Brača:
  Margarita ejus uxor ab insula Brachiensis.
  1. Lukrecija, Dominkina kćerka, udala se za Antuna Siglića iz Visa: Antonius Siglich alias Pandissa ab Issa qui duxit in uxore Lucretia filia ejusdem Dominice.
  2. Lukrecijin sin Jakov oženio se iz okolice Trogira:
  Joanna ejus uxor diecesis Traguriensis.
  1. Nikola ima ženu iz Šibenika:
  Elena ejus uxor a civitate Sibeniensis.
  1. Jerko i brat mu Luka, koji žive u zajednica, oženili su se na otoku Braču:
  Hieronymus qm Michaelis Dominica ejus uxor ex insula Brachiensis Lucas qm Michaelis suprad1‘ frater Hieronymi Vincentia ejus uxor ex insula Brachiensis.
  1. Andrija se oženio u Visu:
  Barbara ejus uxor ab Issa.
  1. Kasnije nadodan nadimak Bura. is2 pavao jma blizance:
  Matheus et Joannes natus die 21. Decem. 1806.
  1. 193.Livaković je došao u Komižu iz okolice Trogira, a danas se to prezime spominje u Šibeniku.
  1. Ana je rodom iz Visa.
  2. Krojač iz Beluna, već 1797. godine ima u Komiži svoju radionicu.
  3. Lukrecijin sin Mate — Mter Matheus eorum filius natus 1766 — popravljao je 1801. godine zvonik crkve sv. Nikole (C. Fisković, n. dj., str. 79).
  4. 197.Nikola se 1804. godine spominje kao conte i nosi nadimak Buco (C. Fisković, n. dj., str. 212).
  5. Sin istaknutog kapetana Nikole.
  6. Kćerka Petra, brata Ivana Antuna, koji živi u zajednici, udata je za Vicka Jakšu iz Visa:
  Dna Florentia eorum fa nunc uxor Dni Vincentij Jaxa Dni Francisoi ab Issa.
  1. 200.U popisu iz 1797. spominje se sam, a 1807. godine ima ženu i dijete, a uz ime mu je naznačeno da je došao iz Rijeke.
  2. 201.Popis iz 1784. godine usklađen je sa stanjem stanovnika iz 1802. Mate je upisan te godine u popis, pa se vjerojatno u Komižu doselio između 1797. i 1802. godine.
  Došao je u Komižu sa ženom Vinkom i sinom Šimunom iz Primoštena kod Šibenika / Capocesto — vidi: K. Stošić, Sela šibenskog kotara. Šibenik 1941, str. 255.
  1. Vinka je došla iz Visa.
  2. Antun ima ženu iz Visa:
  Ursula ejus uxor ab Issa.
  1. Stjepan, sin Matije, ima ženu iz Visa:
  Anta ejus uxor ab Issa.
  1. Katarinina majka, koji živi s njom u obitelji, iz Visa je:
  Bona Rcta qu Michaelis Gioncich ab Issa. 2°6 p^ar, sin majstora Franje, oženio se djevojkom iz Visa: Petru ej us fa Catharina ejus uxor ab Issa.
  1. I Antun ima ženu iz Visa:
  Marga ejus uxor ab Issa.
  1. Ivanova žena je iz Visa:
  Anna ejus uxor ab Issa. 2°9 j t,rat mu Jakov oženo se u Visu: Magdalena ejus uxor ab Issa.
  1. Angelo ima ženu iz okolice Splita:
  Justina ejus uxor Diecesis Spalatensis.
  1. Ivanov sin Pavao ima ženu iz Perasta:
  Paulus ejus fs Marga ejus uxor a Perasto.
  1. Petrov sin Donat ima ženu iz Staroga Grada na otoku Hvaru: Donatus tertius ejus fs
  Livia uxor suprad11 Donati a Civitate Veteri.
  1. Margarita je rodom iz Visa.
  2. Majstor Matija ima ženu iz Jelse na otoku Hvaru:
  Anna ejus uxor ex insula Pharensis vulgo Gelsa.
  1. Ivanova žena je iz Visa:
  Anna ejus uxor ab Issa.
  1. Brat mu Mihovil ima ženu iz Hvara:
  Dominica ejus uxor a Phara.
  1. Pavao ima ženu s otoka Brača, pa mu je i sin kršten u Milni: Marga ejus uxor ex insula Brachie
  Paulus eorum filius bapts in Parocchia Milne insl. Brach. ann. 1805.
  1. Ivanov sin Matija oženio se u Visu:
  Lucia ejus uxor ab Issa.
  1. Katarin ima također ženu iz Visa:
  Barbara ejus uxor ab Issa.
  1. I Ivan je doveo ženu iz Visa:
  Vincentia ejus uxor ab Issa.
  1. G. Novak, Dokumenti, str. 231, 232.
  1. Ta se obitelj doselila iz Apulije, iz mjesta Vieste ili Peschici.
  2. U popisu je 318 obitelji, ali je broj 253. ispušten, pa tako je točno 317 obitelji.
  3. U popisu je 373 obitelji, ali su ispušteni brojevi 211 i 230, pa je bila 371 obitelj.
  223 U popisu iz 1807. godine nije bilo moguće rasporediti stanovnike po starosti, jer je negdje označena godina rođenja, kod nekih krštenja, negdje samo dob, a kod nekih nema nikakvih bilježaka o godinama starosti.
  1. Zasigurno je da je u Komiži od XV do prve polovice XVIII stoljeća živjelo više obitelji, ali njihov broj ni prezimena nije moguće točno utvrditi, jer u to vrijeme nije bilo sistematskih popisa stanovništva, zato su nam ti popisi iz XVIII stoljeća još vredniji jer iz njih prvi put možemo utvrditi koje su obitelji u to vrijeme živjele u Komiži, koliko je Komiža imala tada stanovnika i niz drugih podataka zanimljivih i korisnih za prošlost toga kraja.
  1. Godine 1784. spominje se jedna od obitelji pod nadimkom PEREZA. Petar Alibanović Pereza spominje se 1777. godine u Sutivanu na Braču, a 1783. godine Vicko Alibanović iz Komiže. No Jutronić ih spominje pod prezimenom Anibalović, što nije točno. (A. Jutronić, Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču. Zagreb 1950, str. 83.) U crkvi Gospi Gusarici nalazi se zavjetna slika s prikazom broda, dar Nikole Alibanovića (C. Fisković, n. dj., str. 117).
  2. 228.Godine 1797. živi u Komiži samo jedna obitelj i ona se u popisu spominje bez nadimaka. Prezime se spominje u XVII stoljeću u Postirima na otoku Braču, a porijeklom su iz Krajine (A. Jutronić, n. dj., str. 141).
  3. 229.prezime se spominje već u XV stoljeću na otoku Korčuli (N. Bezić, Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 15, Split 1963, str. 225).
  4. Godine 1784. spominje se jedna obitelj pod nadimkom ZALUNCINI.
  5. 231.Prezime se spominje u XVI stoljeću na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 218).
  6. 232.Najmlađi s’n iz obitelji popisane 1784. godine spominje se u slijedećem popisu kao glava obitelji i uzima nadimak REMETTA. Rubić spominje taj nadimak kao prezime Remetin, što nije točno, jer se takvo prezime u to vrijeme ne pojavljuje u Kom’ži (I. Rubić, Porijeklo stanovnika otoka Šolte. Srpski Etnografski zbornik SAN, knj. LXXIV, Beograd 1960, str. 66). To se prezime spominje u XVI stoljeću u Pučišćima; 1771 i 1777. godine obitelj Bartučević živi u Supetru a u ispravama se spominje da je iz Komiže (A. Jutronić, n. dj., str. 108, 158).
  7. 233.U dopuni popisa 1802. godine žive još dva člana obitelji, a 1807. se obitelj više ne spominje.
  8. 234.Ta se obitelj spominje pod tim prezimenom 1748. godine, a u popisu iz 1784. jedan od sinova je glava obitelji i nosi prezime Bjažević:
  Blasius qm Antinii Biasevich.
  1. 235.Uz prez’me je oznaka porijekla obitelji Ab ISSA — iz Visa. To se prezime spominje u Poljicima u XVIII stoljeću (B. Zelić-Bućan, Popis pučanstva splitske nadbiskupije 1725. godine. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu sv. 6, Split 1967, str. 276, 277, 279).
  1. 236.Spominju se i pod nadimkom MULIĆ, a i bez nadimka s pridjevkom DE. Iako te obitelji nema više u Komiži, jedno se zemljište iznad mjesta i danas zove HARBATOVA starina.
  2. 237.Godine 1784. obitelji se dijele i imaju nad’mke BONONOVI i NARDO, a 1807. spominju se kao Bonnonni alias BONETOVI.
  3. 238.U popisu 1784. godine spominju se dvije obitelji, ali s novim nadimkom: GRUBISSA, poznati i danas kao Grubušini.
  4. 239.Godine 1807. spominje se i kao Carusa sive Borcich. Godine 1797. u obitelji Borčić Karusa (br. 57) živi i Pavao Petric:
  Paolo qu. Paolo Petrig.
  1. 240.Godine 1725. to se prezime spominje u Kaštel-Sućurcu (B. Zelić-Bućan, n. dj., 276).
  1. 241.Jedan Božanić doselio se 1684. godine iz Sutivana na otoku Braču u Gornje Selo na otoku Šolti. U Komiži postoji obitelj Božanić s nadimkom Milić, a ne prezime Milić, kako to spominje Rubić (I. Rubić, n. dj., str. 121, 122, 125, 49).
  2. 242.To se prezime spominje u popisu bračkog plemstva 1657. godine (A. Jutronić, n. dj., str. 30).
  3. 243.U popisu iz 1748. godine spominju se samo kao Krile, a od 1784. i dalje uvijek kao Burić Krile. Prema Rubiću (n. dj., str. 87) ta se obitelj doselila na Šoltu iz Bosne, a spominje se u svim selima na otoku (str. 100, 275, 276). Nalazimo je i u Svinišću (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 284).
  4. 244.Posljednji član treće obitelji iz popisa 1748. godine živio je 1784 u obitelji Mihajlović, a u usklađenom popisu sa stanjem 1802. godine već je mrtav. Dvije obitelji iz 1784. godine spominju se s nadimkom BAKOTOVI.
  5. Godine 1748. spominje se ta obitelj s četiri člana:
  D. Andreas de Finiš a. c. 21 Alexiu eius frater 12 Vincentia D. Andree uxor Antonia Petronilla eos filia 1750. Andrija De Finiš iz Giovannizija u napuljskoj kraljevini spominje se 1750. godine u Sutivanu na otoku Braču, a budući da se ta obitelj kasnije ne spominje u Komiži, nije isključeno da se radi o istoj obitelji (A. Jutronić, n. dj., str. 83). A. Jutronić me je upozorio da je De Finiš bio po zanimanju kirurg.
  1. 246.To se prezime spominje i na otoku Braču već u XVII stoljeću, a doselili su se iz Brela (A. Jutronić, n. dj., 190, 204, 206).
  1. 247.To se prezime spominje 1574. godine na otoku Braču, a porijeklom je iz Poljica (A. Jutronić, n. dj., str. 25, 201), nalazimo ga 1725. godine u Ostrovici u Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj., 275, 279), te početkom XVIII stoljeća na otoku Šolti s naznakom da su se doselili iz Zaostroga (I. Rubić, n. dj., str. 46, 48, 73, 107, 113, 114).
  2. 248.Obitelji iz 1748. godine se dijele i u popisu 1784. spominju se pod nadimcima: PUSE, GIOVO, BACCHINNA i MAZZOLA. Godine 1808. spominju se četiri obitelji Fadić u Supetru na otoku Braču s nadimkom Komižanin (A. Jutronić, n. dj., str. 109).
  3. 249.Prezime se spominje 1574. godine u Bolu na otoku Braču s naznakom »iz Dubrovnika« (n. dj., str. 120, 215, 220).
  4. 250.Godine 1784. spominju se pojedine obitelji pod nadimcima: MIKULICA, JAKOBETOVI (Giacobetovi) i PICULLO.
  5. 251.Spominje se 1778. godine u Sutivanu na otoku Braču s napomenom da je i iz Klisa (n. dj., str. 91).
  6. Jedna obitelj iz 1784. uzima nadimak GEROLIMOVI.
  7. 253.Obitelj se doselila iz Primoštena, a spominje se u popisu 1784. godine, koji je usklađen 1802. godine, pa se prema tome ona doselila u Komižu negdje između 1797. i 1802. godine.
  8. 254. U Milni na otoku Braču spominju se tri obitelji s napomenom »iz Komiže« (A. Jutronić, n. dj., str. 60), zatim se spominju na otoku Šolti 1688. gođ’.ne s napomenom »iz Visa«, a 1723. godine iz Komiže (I. Rubić, n. dj., str. 75, 107).
  9. 255.Udovica kapetana Matije Zankija živi u obitelji Ivčević, pa se tako spominje Ivcevich alias Zanchi, ali u tom slučaju Zanki nije nadimak, kako je to popisivač označio.
  10. Godine 1784. i 1797. spominju se pod nadimkom FIURIN.
  11. 257.To se prezime spominje 1625. godine na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 26), 1664. u Gornjem Selu na otoku Šolti s napomenom da je došlo iz Poljica (I. Rubić, n. dj., str. 127), a početkom XVIII stoljeća u Omišu i Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 277).
  12. 258.Jutronić (n. dj., str. 84) drži da su Jurjevići došli iz Komiže u Sutivan na Braču, a nalazimo ih već u XVII stoljeću na otoku Šolti s napomenom da su se doselili iz Poljica (I. Rubić, n. dj., str. 128).
  239 Godine 1784. ta se obitelj spominje i kao Marković, a danas im je nadimak MARKIČOVI.
  1. U matici krštenih Bobovišća spominje se obitelj Oblačinović iz Komiže 1750. godine, a obitelj Jurišić Oblačinović krajem XVIII stoljeća u Sutivanu (A. Jutronić, n. dj., str. 79, 90).
  1. prema Rubiću (n. dj., str. 62) ta je obitelj došla iz Albanije na otok Vis, a zatim početkom XVIII stoljeća na otok Šoltu. Inače se kao nadimak obitelji spominje Cecić (str. 36, 47).
  2. To se prezime spominje 1752. godine u Supetru (A. Jutronić, n. dj., str. 107).
  3. početkom XVIII stoljeća to se prezime spominje u Jesenicama u Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 278).
  4. Kučići se spominju 1685. godine u Nerežišćima na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 27), a porijeklom su iz okolice Rijeke.
  5. Dvije obitelji iz Komiže žive u Milni na otoku Braču, a spominju se da su iz Komiže, i to kao Kuiš (A. Jutronić, n. dj., str. 60).
  6. Jedan član iz četvrte obitelji 1748. godine ostao je sam pa se u popisu 1784. godine spominje u obitelji Cvijete, kćerke pok. Antuna pok. Kuzme Marđešića.
  7. U popisu 1784. godine spominju se dvije obitelji s nadimkom SERLISOVI, ali u novom popisu 1797. uzimaju nadimak MIHATOVI.
  8. U popisu 1784. godine spominju se pod nadimkom BABULIN.
  9. To se prezime spominje 1579. godine u Pučišćima na otoku Braču, a 1592. s napomenom da su iz Mimica. Na Braču u XVII stoljeću Marjanovići potalijančuju svoje prezime u Mariani (A. Jutronić, n. djstr. 158, 170, 96).
  10. Jedan član obitelji s nadimkom Marokin dijeli se i uzima nadimak Stokan 1784. godine.
  11. To se prezime spominje na Hvaru, a u XVIII stoljeću i na Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 110, 185, 188, 190).
  12. To se prezime spominje 1730. godine u matici krštenih Milne na otoku Braču s napomenom »iz Komiže«, a 1745. »Marjetić dicti Komižanin« (A. Jutronić, n. dj., str. 66).
  13. Godine 1740. do 1808. jedna obitelj iz Komiže spominje se u Sutivanu, ali je to prezime često i na Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 92, 93). Prema Rubiću jedna obitelj Marinkovića Komižanina doselila se iz Sutivana na otok Šoltu (I. Rubić, n. dj., str. 49, 121).
  14. Godine 1784. spominju se pod nadimkom PAVLOVI, ali je u kasnijim popisima taj nadimak izostavljen. To se prezime spominje u XVII i XVIII stoljeću na otoku Braču, pa Jutronić (n. dj., str. 27, 99, 185, 230) pretpostavlja da je Martinis došlo od prezimena Martinić.
  15. Već u samom popisu zabilježeno je porijeklo obitelji »Ab insula Suite«. Prema Rubiću (n. dj., str. 108) na Šoltu su došli iz okolice Omiša, a i danas se prema tom prezimenu zove i selo Marušići u Omiškoj Rogoznici.
  16. Mihovil, sin Pavla Rusurića Cikote, iz popisa 1748. godine spominje se u popisu iz 1784. pod novim prezimenom MATIJEVIC. Inače se prezime Matijević spominje u Poljicima (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 279, 283), a odatle dolazi i na Brač (A. Jutronić, n. dj., str. 28, 158).
  17. To se prezime spominje na otoku Šolti već u XVI stoljeću, a prema Rubiću (n. dj., str. 48, 91) ta obitelj je došla na otok Šoltu iz Drniša. U XVI i XVII stoljeću spominje se i na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 28, 122, 158, 177).
  18. Na otoku Braču to se prezime spominje već u XVI stoljeću, i to kao Mladinić, ali je kasnije Mladineo (A. Jutronić, n. dj., str. 145, 166, 170, 171, 172). Godine 1725. nalazimo ga i u Omišu (B. Zelić-Bućan, n. dj., str. 276).
  19. To se prezime spominje u XVII stoljeću u Škripu na otoku Braču, i to kao izbjeglice pred Turcima (A. Jutronić, n. dj., str. 124), a zatim i na Šolti, i to kao izbjeglice iz Bosne (I. Rubić, n. dj., str. 108).
  20. To se prezime spominje polovicom XVIII stoljeća na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 107) i u Makarskoj (A. Jutronić, Prilog poznavanju veza Makarana s Bračanima, Hvaranima, stanovnicima jadranskih primorskih gradova i stranim državljanima. Izdanje Historijskog arhiva sv. 6, Split 1967, str. 45). Obitelj je porijeklom iz Venecije, ali se u XVII stoljeću doselila na Brač, a zatim i u Stari Grad na otoku Hvaru (A. Jutronić, Naselja, str. 11, 216).
  21. To se prezime, s napomenom »iz Komiže«, spominje 1782. godine na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 94).
  22. Godine 1764. spominje se to prezime s napomenom »iz Komiže« u Milni na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 66).
  23. Spominje se 1692. i 1719. godine u Gornjem Selu na otoku Šolti. Rubić ga poistovjećuje s prezimenom Petrić, što nije točno (n. dj., str. 49, 123).
  24. Spominje se početkom XVII stoljeća na otoku Braču, a 1781. godine u Supetru s napomenom »iz Komiže« (A. Jutronić, n. dj., str. 10).
  25. Spominju se 1784. godine pod nadimkom OSIBOVI.
  26. U XVIII stoljeću prezime Rafaneli, s napomenom »iz Hvara«, spominje se na otoku Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 66).
  27. Godine 1797. jedna od obitelji ima nadimak ZENCIJA.
  28. Godine 1784. spominje se pod nadimkom KOZUL.
  29. Jedna od obitelji spominje se 1784. i 1797. godine pod nadimkom VIDETOVI, a druga pod nadimkom TURCINOVI.
  30. Spominje se 1804. godine na otoku Hvaru (N. Duboković, Nekoliko podataka o društvenom i općem stanju u Hvaru krajem XVIII i početkom XIX vijeka. Arhivska grada otoka Hvara I, Hvar 1961, str. 65.
  31. Godine 1574. spominje se u Pučišćima na Braču (A. Jutronić, n. dj., str. 158).
  32. Spominje se u prvoj polovici XVIII stoljeća na otoku Braču (n. dj., str. 106).
  33. Godine 1782. spominje se na otoku Braču s napomenom »iz Visa«, ali je obitelj porijeklom iz Jesenica u Poljicima (A. Jutronić, n. dj., str. 95, 139).
  34. Spominje se u matici krštenih Milne 1775. godine s napomenom »iz Komiže« (n. dj., str. 67).
  35. Jedan od sinova se 1784. godine odijelio i uzeo nadimak MATETOVI, a drugi PECHIAROVI — Pećurovi.
  36. Spominje se na otoku Braču u XVIII stoljeću (n. dj., str. 98, 99, 101).
  37. Prema nekim povjesnicima, jedan svećenik Vitaljić osnovao je 1550. godine eremitažu Blaca na otoku Braču. Vitaić, s napomenom »iz Komiže«, spominje se 1753. godine u Supetru (n. dj., str. 53, 107).
  38. Jakov i Vicko pok. Andrije Kompar Drinda spominju se 1784. godine pod prezimenom Vitaljić, a Kompar Drinda im je nadimak. Stariji brat Prosper spominje se u tom popisu samo pod prezimenom Kompar Drinda.
  39. Godine 1729. u župskim knjigama u Supetru spominje se mistro Ivan Vitaić iz Komiže, a 1763. magistri Vitaić alias Sokolović (A. Jutronić, n. dj., 105, 108, 113).
  40. Godine 1784. obitelj ima nadimak SENJANIN.
  41. Spominje se 1634. godine na otoku Braču (n. dj., str. 122).
  42. Godine 1797. spominje se pod nadimkom KARMEJAN.
  43. Godine 1807. spominju se pod nadimkom POJACH.
  44. Prezime Žuanić dolazi od ličnog imena Zuanne — Ivan, a spominje se od XVI do XVIII stoljeća na otoku Braču, Dubrovniku i dr., i to kao Zuanić ili Zvanić, a u Komiži, vjerojatno pod utjecajem narječja, kao Žuanić.
  45. U Komiži se, kao i u ostalim mjestima Dalmacije gdje živi više obitelji s istim prezimenom, upotrebljavaju nadimci, no njihov značaj za jezik i običaje na otoku treba posebno obraditi.
  46. 306.Neroieh, Greghetto, Vidovich vulgo Peresa, Marincovich, Braicin alias Giuveschin a Castro Abbatisse Diecesis Spalaten., Hanza a Ragusio, Pechiarich, Chiuchussich alias Dominich a villa Dizmo Diec. Spalatensis (2 obitelji), Passalich macarensis, Dominicus Fabiani a Civitate Veteri insula Pharens., ab anno 1810. Ivanissovich spalatensis, Bilicich a Parochia Sfirse insule Pharen., Battin a Castro Abbatisse, Bassich a Porechia vulgo Zirona Diecesis Traguriensis, Piranda ab Issa, Blasevich a Capocesto, Givrenovich a villa Zirona diecesis Spalatensis, Cimich a villa Zirona, Orlov a villa Zirona, Montanari.
  1. 307.Prema Rubiću (Naši otoci na Jadranu, Split 1952, str. 125) stanovnici otoka Visa najviše potiču iz Bosne, ali se s tim ne bih složila, jer se veći dio prezimena spominje na otoku prije dolaska tzv. novih stanovnika, oni se nisu doselili samo iz Bosne već i iz obalnog područja Dalmacije koje su bili zauzeli Turci.
  2. 308.A. Jutronić, Vizitacije u Arhivu biskupske kurije u Hvaru. Starine JAZU, knj. 51, Zagreb 1962, str. 113—222. U nekim vizitacijama označeno je samo koliko stanovnika prima pričest, ali su ti podaci u ovoj radnji izostavljeni, jer ne označuju ni približan broj komiških stanovnika tog vremena.
  3. 309.N. dj., str. 125.
  4. 310.N. dj., str. 135.
  5. 311.N. dj., str. 141.
  6. 312.N. dj., str. 142.
  7. 313.N. dj., str. 144.
  8. 314.N. dj., str. 148.
  9. 315.N. dj., str. 149.
  10. 316.N. dj., str. 150.
  11. 317.N. dj., str. 152.
  12. 318.Vizitacija biskupa Stratica 1797. godine na strani 12: Comisa
   Parochia S. Nicolo — Paroco Dn Antonio Borcich Bucco con cappellaro Dn Niccolo Borcich Bucco amti del luogo Si elegge ii Paroco dal Popolo con particolari discipline. Anime circa 1600.Arhiv biskupske kurije — Hvar.
  13. G. Novak, Dokumenti, str. 145.
  14. 320.Racolta di varie fonđazioni dell’anno 1779
  Comisa Famigli: — n° 314 ab: n° 1431. Historijski arhiv — Hvar (ranije u Arhivu I. Botteri u Starom Gradu), sign. 153a.
  1. G. Novak, n. dj., str. 137.
  1. 322.A. Jutronić, Kretanje stanovništva na sređnjedalmatinskim otocima kroz zadnjih 100 godina. Geografski glasnik XIVXV, Zagreb 1953, str. 65—70; Isti, Fluktuacija stanovništva na Visu. Sv. XXII, Zagreb 1960, str. 95—98.
  2. 323.Službeni popis stanovništva općine Vis sastavljen 19. travnja 1971, Arhiv općinske skupštine — Vis.

Nevenka Božanić-Bezić