Zahtjev za proglašenjem otoka Biševa područjem značajnog krajobraza

Potreba preventivne zaštite otoka Biševa uslijed degradirajućeg smjera njegovog razvoja.

Read more
A lazy image

Značajna vrijednost krajobraza

U potrazi za adekvatnom zaštitom