Žalba na uvođenje dodatnog cestovnog prometa na otok

Odgovor Šumarije Split

Predmet: Očitovanje o projektu za cestu na Biševu

Poštovani.

Ovim putem Vas obavještavamo da nismo pronašli elaborat u našoj arhivi. Pretpostavljamo daje prilikom čišćenja prebačen u centralni arhiv u kojem nije pronađen ili je bačen.

Rok za čuvanje projektne dokumentacije je 5 godina.

Upravitelj Šumarije
Ante Taraš, dipl. ing. šum.

Odgovor Grada Komiže (3.10.2019.)

Svojim gore navedenim dopisom zatražili ste nas očitovanje na predstavku Građanske inicijative „Spasimo Biševo“, a u vezi uvođenja dodatnog cestovnog prometa na otoku Biševu bez izrade prometnog elaborata i to u kontekstu budućeg Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo.

U vezi predstavke navedene Inicijative htjeli bismo istaknuti kako Projekt Centra za posjetitelje ni na koji način neće bitnije utjecati na povećanje cestovnog prometa. Naime, navedeni projekt Centra za posjetitelje uključuje i nabavku dvaju električnih vozila namijenjenih isključivo za prijevoz posjetitelja s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na relaciji Mezoporat – naselje Poje gdje je Centar planiran, u ukupnoj duljini cca 1 km. Projektom je navedena dionica lokalne ceste predviđena kao dio tematske staze namijenjene pješacima i korištenju bicikla kao prijevoznog sredstva. Navedena nabavka električnih vozila, uz izradu tematske staze kojom će se poticati pješačenje i korištenje bicikla, predstavlja i jedan od strateških ciljeva Projekta a to je Smanjenje utjecaja prometne infrastrukture na okoliš (strateški cilj br. 18), tako da u istom kontekstu nema govora ni o kakvom „daljnjem neplanskom uništavanju otoka“ navedenom u predstavci Inicijative.

Nadalje, u vezi cestovnog prometa na predmetnoj dionici važno je istaknuti kako prema našim informacijama, a potvrđenim od Policijske postaje Vis, na otoku Biševu nema registriranih vozila, uz mogućnost postojanja neregistriranih vozila manjeg broja lokalnog stanovništva. Također, dužni smo vas upoznati i sa činjenicom kako ne postoji trajektna linija za otok Biševo. odnosno ne postoji mogućnost dolaska automobila u broju koji bi na bilo koji način mogao predstavljati značajno uvođenje dodatnog prometa ili predstavljati prometnu nesigurnost na navedenoj cesti. Samim time, a sukladno prije navedenom, mišljenja smo daje bespredmetno govoriti o “dvosmjernoj cesti” ili izradi prometnog elaborata zbog uvođenja dodatnog cestovnog prometa.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Tonka Ivčević, dipl. oecc.

Dopis ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (29.08.2019.)

Poštovana/i,

Kao zabrinuti stanovnici otoka Biševa izrazili bi svoje žaljenje zbog uvođenja dodatnog automobilskog prometa.

Naime, rekonstrukcijom stare biševske škole (koja je opisana u projektnoj dokumentaciji Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo) u restoran kapaciteta 80 sjedećih mjesta, uvodi se potpuno nova dinamika u ovo inače mirno i tiho okruženje.

Na naš upit Županijskoj upravi za ceste Split, voditeljica ureda ravnatelja gđa. Stroliga kazala nam je kako na otoku Biševu nema županijskih i lokalnih cesta koje se nalaze pod ovom Upravom.

Problem leži u tome što je kratka betonirana dionica ceste između Mezuporta i naselja Poje, širine niti 3m, istovremeno geostaza Biševo (u funkciji pješačkog prometa), biciklistička staza i dvosmjerna cesta!

Uvođenjem dodatnog prometa opskrbnim vozilima i minibusevima koji bi prometovali na gore spomenutoj relaciji narušio bi se skladni ambijent otoka.

Opravdano se bojimo za svoju sigurnost, te sigurnost posjetitelja otoka je cesta nema adekvatnog nogostupa, rasvjete niti odgovarajuće prometne signalizacije. Po nepreglednoj i uskoj cesti koja je s obje strane obrubljena visokom makijom za prednost se natječu pješaci, biciklisti i automobili.

Molimo Vas kao nadležno tijelo da reagirate i time spriječite moguće nesreće u prometu i daljnje neplansko uništavanje otoka.

Preuzmi PDF: