Kulturno dobro od lokalnog značaja

Kritika dogradnje stare biševske škole u ugostiteljski objekt s 80 sjedećih mjesta

Rekonstrukcijom se bruto građevisnka površina povećava za 350%, koriste se matarijali koji nisu prikladni za ruralne cjeline, te se na otok uvodi dodatni automobilnski promet u vidu opskrbnih vozila, te minibuseva kojim će se prevoziti turisti do samog Centra. Parkiralište je, sasvim suludo, predviđeno u Komiži.

Željeli bismo s vama (kabinetom ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje) podijeliti informaciju o peticijama kao i činjenicu da još uvijek nismo zaprimili odgovor od grada Komiže, a sve radi što transparentnijeg uvida u provedbu projekta i time osiguranja njegove kvalitetne provedbe na što kao zabrinuti građani imamo pravo.

Naime, dovedeni smo pred gotov čin, jer uopće nismo uopće bili obaviješteni o odabiru projekta niti smo bili u mogućnosti dati bilo kakve sugestije. Prezentacija koja se održala na Biševu i u Komiži bila je prezentacija već utvrđenog projekta, te na taj način stanovnici Biševa ni na koji način nisu uključeni u taj projekt.

Provedena je anketa i 320 anketiranih posjetitelja, stalnih i povremenih stanovnika apsolutno se protive prenamjeni škole u ugostiteljski objekt.

Prikupljeno je 1900 potpisa za upis stare biševske škole u registar kulturnih dobara RH što je namjena koja bi bila u skladu s kulturno-povijesnom baštinom navedenog objekta .

Stanovnici su davali moguće prijedloge i svoja viđenja kako bi se prostor stare škole mogao iskoristiti, ali na način da ona ostaje u gabaritima u kojima je bila, bez obzira što nije zaštićena kao spomenik kulture. Ona je i dalje dragocjeni podsjetnik za sve generacije te je na otoku na kojem su bili pretežito težaci, uz crkvu jedna od najznačajnijih građevina. Naime, prostor oko crkve i samostan su zaštićeni preventivnom arheološkom zaštitom tek 26. veljače 2018.

Prijedlog Biševljana bio je da se napravi zavičajna zbirka Biševa i njegovih stanovnika, te da se prikupe stare fotografije, pribor i alati koji bi mogli biti izloženi u polivalentnoj dvorani koja bi tijekom zimskih mjeseci mogla služiti kao čitaonica i mjesto okupljanja preostalih stanovnika.

Gornji dio škole (drugi kat) mogao je biti iskorišten za smještajne kapacitete koji nedostaju na otoku, te bi samim time bilo omogućeno raznim udrugama i svima ostalima da tu provedu duže vremena.

Nedostatak parkirnih mjesta, loša prometna povezanost (protupožarna cesta širine tek 3m)…

Nažalost, grad Komiža želi nadograditi objekt i pretvoriti ga u restoran s 80 sjedećih mjesta, što je vjerojatno definicija održivog turizma. Ovim putem bi se uveo i dodatni automobilski promet na otok na kojem su lokalne ceste široke jedva 3m. Važno je i napomenuti kako škola nema osiguran adekvatni parking za opskrbna vozila i posjetitelje.

Važno je napomenuti kako Grad Komiža već ima ugostiteljski objekt u uvali Mezoporat, niti kilometar od stare škole. Osim toga, u spomenutoj uvali se nalaze još dva ugostiteljska objekta.

Mišljenje otočana je da nadogradnjom stara biševska škola gubi svoju autentičnost i identitet, jer se pretvara u komercijalni ugostiteljski objekt.

Smatramo i da nadogradnjom ostakljenog ugostiteljskog objekta kapaciteta 80 ljudi dolazi do svjetlosnog zagađenja i pojave masovnog turizma, te samim time narušavanja prirodnog ambijenta.

Za električne automobile koji su predviđena za prijevoz gostiju uskim biševskim cestama nije predviđen adekvatni parking prostor, a staklena nadogradnja narušava ambijent ruralne cjeline Poje koja je nastala tijekom baroknog razdoblja.

Nadalje, grad Komiža iznosi netočne podatke o posjećenosti Modre špilje, tvrdnjom da špilju posjeti više od 100.000 posjetitelja godišnje. Naime, oni u prosjeku provedu samo 15 minuta na otoku Biševu. Na taj način potencira se masovni turizam na ovom malom pučinskom otoku i njegova održivost ozbiljno dovodi u pitanje.

Jednako tako smatramo da se muzej Modre špilje može nalaziti i na nekom adekvatnijem prostoru u gradu Komiži.

Zbog sumnje na koruptivne radnje, a o čemu smo obavijestili i nadležne institucije, kao i svega gore navedenoga i dalje ćemo pratiti provedbu navedenog projekta, a Vas ljubazno molimo da nas informirate o svemu.

Podstranice:

Žalba na nepravomoćnu građevinsku dozvolu – Ustavni sudu u Splitu

Očitovanje ministarstva unutarnjih poslova

Očitovanje ministarstva unutarnjih poslova

Očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave splitsko-dalmatinske (20.01.2020.) Poštovani, izvješćujemo Vas da smo povodom Vašeg podneska kojeg ste uputili Gradu …

Cijeli tekst

Prijelog proglašavanja škole na Biševu kulturnim dobrom od lokalnog značaja

Prijelog proglašavanja škole na Biševu kulturnim dobrom od lokalnog značaja

Povijesni značaj stare biševske škole Građanska inicijativa „Spasimo Biševo“ ovim putem Vas želi obavijestiti o potrebi uvrštavanja biševske škole u …

Cijeli tekst

Uvid u projektnu dokumentaciju – Centar za posjetitelje “Modra Špilja” Biševo

Uvid u projektnu dokumentaciju – Centar za posjetitelje “Modra Špilja” Biševo

Dobili smo na uvid sve ugovore koje je Središnja agencija za financiranje potpisala s Gradom Komižom u vezi provedbe projekta …

Cijeli tekst

Žalba na uvođenje dodatnog cestovnog prometa na otok

Žalba na uvođenje dodatnog cestovnog prometa na otok

Odgovor Šumarije Split Predmet: Očitovanje o projektu za cestu na Biševu Poštovani. Ovim putem Vas obavještavamo da nismo pronašli elaborat …

Cijeli tekst

Izostanak javnog arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju stare biševske škole

Prva nepravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju stare biševske škole (21.06.2018.)

Prva nepravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju stare biševske škole (21.06.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis KLASA: UP/I-361-03/17-01/000024 URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0008 Vis, 21.06.2018. godine …

Cijeli tekst

Žalba na građevinsku dozvolu i njeno poništenje (05.11.2018.)

Žalba na građevinsku dozvolu i njeno poništenje (05.11.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 KLASA: UP/II-361-03/18-02/276120 URBROJ: 531-05-2-2-18-2 Zagreb, 5. studenog …

Cijeli tekst

Druga nepravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju stare biševske škole (29.01.2019.)

Druga nepravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju stare biševske škole (29.01.2019.)

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis KLASA: UP/l-361-03/17-01/000024 URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-19-0015 Vis, 29. siječnja 2019. godine Splitsko-dalmatinska …

Cijeli tekst

Uvid u Glavni projekt – projekt arhitekture

Uvid u Glavni projekt – projekt arhitekture

GLAVNI PROJEKT – PROJEKT ARHITEKTURE Investitor: GRAD ΚΟΜΙŽΑ Hrvatskih mučenika 17, Komiža Građevina: CENTAR ZA POSJETITELJE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA …

Cijeli tekst

Jadran galenski laboratorij (JGL) – prijedlog rekonstrukcije škole na Biševu iz 2011.

Jadran galenski laboratorij (JGL) – prijedlog rekonstrukcije škole na Biševu iz 2011.

Davne 2006. potpisan je ugovor s uglednom tvrtkom Jadranski galenski laboratorij (JGL) iz Rijeke, i tim činom započela je potencijalna revitalizacija …

Cijeli tekst

Lokacijska informacija čest. zem. 7328 k.o. Komiža

Lokacijska informacija čest. zem. 7328 k.o. Komiža

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis KLASA: 350-05/19-10/000017 URBROJ: 2181/1-11 -00-09/01-19-0002 Vis, 31. …

Cijeli tekst

Konzultacije s građanima na Biševu

Konzultacije s građanima na Biševu

KONZULTACIJE S GRAĐANIMA na temu: INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I PROJEKTI U PROVEDBI Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo ZAPISNIK Konzultacije …

Cijeli tekst

Na žalbu građanske incijative doneseno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Komiže za razdoblje od 2014.-2018.

Na žalbu građanske incijative doneseno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Komiže za razdoblje od 2014.-2018.

Očitovanje ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o uočenim nepravilnostima u radu jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže (16.9.2019.) PREDMET: … iz …

Cijeli tekst

Inicijativa izrade prostornog plana lokalne razine za otok Biševo u cjelini

Inicijativa izrade prostornog plana lokalne razine za otok Biševo u cjelini

Odgovor Grada Komiže (23.01.2020.) PREDMET : Izrada prostornog plana lokalne razine za otok Biševo u cjelini – odgovor, daje se …

Cijeli tekst

Kulturni turizam: (Eko)muzej Bišovjora

Kulturni turizam: (Eko)muzej Bišovjora

Kulturni turizam: EKOMUZEJ/muzej bišovjora Osnivanje Ekomuzeja/Muzeja Bišovjora je prvi korak pri želji za samoupravljanjem prirodnom i kulturnom baštinom kroz određivanje …

Cijeli tekst

Dokumentarni film iOtok (Miha Čelar, 2018.)

Dokumentarni film iOtok (Miha Čelar, 2018.)

iOtok je multimedijalna i interaktivna dokumentarna priča koja će pratiti starijeg slovenskog pisca i strastvenog podvodnog ribolovca Matu Dolenca pri …

Cijeli tekst