Očitovanje ministarstva unutarnjih poslova

Očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave splitsko-dalmatinske (20.01.2020.)

Poštovani,

izvješćujemo Vas da smo povodom Vašeg podneska kojeg ste uputili Gradu Komiži, Ministarstvu uprave, Samostalnom sektoru ua upravnu inspekciju, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a isti je od strane Ministarstva uprave dostavljen Ravnateljstvu policije MUP-a RH, odnosno ovoj Policijskoj upravi. Po zaprimljenom podnesku proveden je potreban postupak provjere navoda koji se odnose na prometnu infrastrukturu i prometovanje neregistriranih i tehnički-neispravnih vozila, kaoJ parkiranju istih vozila na raznim javnim površinama otoka Biševo, kojom prilikom je utvrđeno kako slijedi.

Na teritoriju koji se nalazi pod nadležnošću Policijske postaje Vis ukupno je prijavljeno 4123 stanovnika, od kojih je njih 28 prijavljeno na otoku Biševo koje spada pod jedinicu lokalne uprave i samouprave grada Komiže.

Nesporno je da na na otoku Biševo prometuje određen broj neregistriranih, vjerojatno i tehnički neispravnih vozila. Na samom otoku ne postoji suvremena cestovna infrastruktura (vozne površine i cestovna prometna signalizacija), a samim time ni odgovarajuća parkirališta za vozila. Slijedom navedenog jasno proizlazi da na otoku Biševu nema prometnih površina (državne, županijske, lokalne, nerazvrstane cesta) kako ih prepoznaje i razvrstava Zakon o cestama, već se radi o izrađenim šumskim putevima ukupne dužine cca 15 km koji povezuju područja određenih uvala na otoku.

Grad Komiža kao jedinica lokalne uprave i samouprave koja je i nadležna za područje otoka Biševa, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.06.2019. godine donijela je Odluku o komunalnom redu (objavljena u službenom glasniku 03/19) gdje je u članku 71. propisan način postupanja sa napuštenim i dotrajalim vozilima zatečenim na javnim površinama.

Za područje otoka Biševa ne postoji Odluka o uređenju prometa iz članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama .

Prema prikupljenim saznanjima u jedinici lokalne samouprave od strane grada Komiže je tijekom 2014. godine organizirano prikupljanje i odvoz automobilskih olupina sa područja otoka Biševa.

Radi kvalitete života, boravka i sigurnosti na prostoru Biševa neupitno je potrebno poduzeti potrebne mjere i radnje u cilju planiranja, a potom i izgradnje određene infrastrukture što je pod ingerencijom lokalne samouprave.

Bitno je za navesti da nadležna Policijska postaja Vis ne raspolaže resursima (ljudskim i materijalnim) koji bi osigurali mogućnost stalnog i kontinuiranog postupanja i djelovanja policije na otoku Biševu.

Uvažavajući Vaše primjedbe kao i postojanost stvarne problematike koju ste opisali ova policijska uprava iznaći će modalitete da nadležna Policijska postaja Vis u suradnji s Postajom pomorske policije planira i provede ciljane aktivnosti na otoku te da te aktivnosti koje zasigurno neće biti svakodnevne ipak budu u određenom kontinuitetu.

S poštovanjem,

Načelnik

Dražen Vitez